<

ကမၻာ႔ေရနံေစ်းႏွင့္အတူ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း လုိက္ပါျမင့္တက္ေနသျဖင့္ ျပည္တြင္းစက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းမွာလည္း ႏွစ္ပတ္ေက်ာ္အတြင္း တစ္လီတာ ၃၅ က်ပ္မွ က်ပ္ ၄၀ ၾကားေစ်းတက္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ပုဂၢလိက စက္သုံးဆီ အေရာင္းဆိုင္တစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး)

ကမၻာ့ေရနံေစ်းႏွင့္အတူ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း လုိက္ပါျမင့္တက္ေနသျဖင့္ ျပည္တြင္းစက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္း ႏွစ္ပတ္ေက်ာ္အတြင္း တစ္လီတာ ၃၅ က်ပ္မွ က်ပ္ ၄၀ ၾကား ေစ်းတက္ခဲ့ၿပီး ဧၿပီ ၃၀ ရက္ေစ်းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ေလးရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း စက္သံုးဆီ အေရာင္းဆုိင္မ်ားထံမွ သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ဒုတိယပတ္မွစတင္၍ ကမၻာ့ေရနံေစ်းႏႈန္း သိသိသာသာ စတင္ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလကုန္ပုိင္းတြင္ ၆၈ ေဒၚလာ၊ ေမ ၁၀ ရက္တြင္ ၇၁ ေဒၚလာအထိ ဆက္လက္ျမင့္တက္ခဲ့ကာ ဧၿပီလဆန္းပုိင္း ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္း၀န္းက်င္ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေသာ စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းသည္ ကမၻာ့စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္း၊ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး စရိတ္အေပၚ အေျခခံၿပီး ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚသည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမ ၁၈ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ စက္သံုးဆီ လက္လီေစ်းမ်ားမွာ ဒီဇယ္တစ္လီတာ က်ပ္ ၈၈၀ (တစ္ဂါလန္ ၃၉၉၅ က်ပ္) ပရီမီယံဒီဇယ္ တစ္လီတာ က်ပ္ ၈၉၅ (တစ္ဂါလန္ ၄၀၆၃ က်ပ္)၊ ေအာက္တိန္း 92 Ron တစ္လီတာ က်ပ္ ၈၄၅  (တစ္ဂါလန္ ၃၈၃၆ က်ပ္) ေအာက္တိန္း 95 Ron တစ္လီတာ ၈၉၅ က်ပ္ (တစ္ဂါလန္ ၄၀၆၃ က်ပ္) ျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၃၀ ရက္တြင္ျဖစ္ေပၚသည့္ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ဒီဇယ္တစ္လီတာ ၃၅ က်ပ္ (၄ ဒသမ ၁၄ ရာခုိင္ႏႈန္း)၊ ပရီမီယံဒီဇယ္ တစ္လီတာ ၃၅ က်ပ္ (၄ ဒသမ ၀၆ ရာခုိင္ႏႈန္း)၊ ေအာက္တိန္း 92 Ron တစ္လီတာ ၃၅ က်ပ္ (၄ ဒသမ ၃၂ ရာခုိင္ႏႈန္း)၊ ေအာက္တိန္း 95 Ron တစ္လီတာ ၄၀ က်ပ္ (၄ ဒသမ ၆၇ ရာခုိင္ႏႈန္း) ၁၈ ရက္အတြင္း ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္ န၀ါရီ ၁ ရက္တြင္ျဖစ္ေပၚေသာ စက္သံုးဆီ လက္လီေစ်းမ်ားမွာ ဒီဇယ္တစ္လီတာ က်ပ္ ၈၀၀ (တစ္ဂါလန္ ၃၆၃၂ က်ပ္) ပရီမီယံဒီ ဇယ္တစ္လီတာ  က်ပ္ ၈၂၀ (တစ္ဂါလန္ ၃၇၂၂ က်ပ္)၊ ေအာက္တိန္း 92 Ron တစ္လီတာ က်ပ္ ၈၀၀ (တစ္ဂါလန္ ၃၆၃၂က်ပ္) ေအာက္တိန္း 95 Ron တစ္လီတာ ၈၄၅ က်ပ္ (တစ္ ဂါလန္ ၃၈၃၆ က်ပ္) ျဖစ္ရာ ငါးလေက်ာ္အတြင္း ဒီဇယ္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ပရီမီယံဒီဇယ္ ၉ ဒသမ ၁၄ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ 92 Ron ၅ ဒသမ ၆၂ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ 95 Ron ၅ ဒသမ ၉၁ ရာခုိင္ႏႈန္း ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ စက္သံုးဆီတင္သြင္းေရာင္းခ် ျဖန္႔ျဖဴးေရးအသင္းမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ေမ ၁၈ ရက္တြင္ ျပည္ပမွ ၀ယ္ယူရသည့္ စက္သံုးဆီးေစ်းႏႈန္း (တစ္စည္) မ်ားမွာ 92 Ron ၈၉ ဒသမ ၄၂ ေဒၚလာ၊ 95 Ron ၉၂ ဒသမ ၂၅၀ ေဒၚလာ၊ ဒီဇယ္ ၉၂ ဒသမ ၀၄ ေဒၚလာ၊ ပရီ မီယံဒီဇယ္ ၉၃ ဒသမ ၁၄ ေဒၚလာတုိ႔ျဖစ္ၿပီး ဧၿပီ ၃၀ ရက္ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက 92 Ron သည္ ၈ ဒသမ ၁၈ ေဒၚလာ၊ 95 Ron သည္ ၈ ဒသမ ၀၄ ေဒၚလာ၊ ဒီဇယ္ ၅ ဒသမ ၆ ေဒၚလာ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

 

May 18, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.