<

အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအနက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္လုပ္ကိုင္မႈႏႈန္းထား ျမင့္တက္လာေၾကာင္း စစ္တမ္းတစ္ရပ္ထုတ္ျပန္

အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအနက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈ ႏႈန္းထားမွာ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း Myanmar Center for Economic and Social Development အဖြဲ႕၏ ေလ့လာခ်က္ စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားအနက္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံက ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေနၿပီး ျပည္တြင္း၌ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သား ရွားပါးမႈက အဓိက ျပႆနာ ျဖစ္ေနေၾကာင္း အလုပ္သမားေရးဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ေျပာဆုိသည္။

လုပ္ခလစာ သက္သာေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအစား ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ေသာ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံက ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ားက ေနရာယူထားၾကေၾကာင္း Myanmar Center for Economic and Social Development အဖြဲ႕၏ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အျခားတစ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ၾကျခင္းအျပင္ ျပည္တြင္း၌လည္း နယ္ေဒသမ်ားမွ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ၾကေသာ ႏႈန္းထားမ်ားလည္း ျမင့္တက္လာေၾကာင္း သိရသည္။ အမ်ားစုသည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ရာသီအလိုက္ လုပ္ကိုင္ရမည့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအစား ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရွိ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုမ်ားတြင္ လစဥ္ပုံမွန္၀င္ေငြရေသာ လစဥ္ပံုမွန္၀င္ေငြရတဲ့ လုပ္သားမ်ားအျဖစ္ ကူးေျပာင္းလာၾကေၾကာင္း သိရသည္။

“အဓိကကေတာ့ ျပည္တြင္းမွာ တကယ္ကြၽမ္းက်င္တဲ့ လုပ္သားေတြ ရွိလာမယ္ဆုိရင္ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈေတြ ေလ်ာ့က်သြားမွာ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ JobNet အေနနဲ႔လည္း ျပည္ပေရာက္ေနတဲ့ တကယ့္ကြၽမ္းက်င္သူေတြကုိ ျပန္ၿပီးဖိတ္ေခၚေနပါတယ္။ JobNet & Website မွာဆုိလည္း ျပည္ပေရာက္ေနတဲ့ ျမန္မာေတြအတြက္ ျပည္တြင္းမွာ ျပန္လုပ္ႏုိင္မယ့္ အလုပ္ေတြကုိ ေတြ႕ရမွာပါ။ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားေတြ ရွိလာဖုိ႔ကေတာ့ ေရတုိေရရွည္ စီမံကိန္းေတြခ်ၿပီး ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ အေျခအေန ရွိပါတယ္” ဟု JobNet.com.mm  ၏ မန္ေနဂ်င္း ဒါ႐ုိက္တာ Matt De Luca က သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရိွေသာ လူဦးေရ၏ ၄၂ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ ႏႈန္းသည္ အျခားတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားမွ ေျပာင္းေရႊ႕လာၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အလုပ္အကိုင္ေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕၏ စစ္တမ္းက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သား ရွားပါးမႈ ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္မႈ မရွိမခ်င္း ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ျပႆနာမွာ ပုိမုိႀကီးမားလာဖြယ္ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္း၌ ျမန္မာႏိုင္ငံလုပ္သား အင္အားကို ေကာင္းစြာအသံုးခ်ျပီး ပို႔ကုန္ဦးစားေပး ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္အားအေျခခံ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္လာပါက ျမန္မာ့စီးပြားေရးအတြက္ အလားအလာေကာင္းမ်ား ရွိေနေၾကာင္း Asian Development Outlook 2018 တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

 

May 18, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.