<

၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယ အစည္းအေ၀းက်င္းပႏိုင္ေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္အေျခခံမူမ်ားကို အဓိကထားေဆြးေႏြးမည့္ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ ယေန႔ ျပဳလုပ္မည္

၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေ၀း က်င္းပႏိုင္ေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္အေျခခံမူမ်ားကို အဓိကထားေဆြးေႏြးမည့္ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးက႑ဆိုင္ရာ အလြတ္သေဘာေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ ယေန႔ (ေမ ၁၈ ရက္) ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF) ဒုတိယဥကၠ႒ ရဲေဘာ္မ်ဳိး၀င္းက ေမ ၁၇ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေရးက႑ဆိုင္ရာ အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးပြဲကို ေမ ၁၈ ရက္ႏွင့္ လံုျခံဳေရးက႑ဆိုင္ရာ အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးပြဲကို ေမ ၁၉ ရက္တြင္  ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC) တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရဲေဘာ္မ်ဳိး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“အေၾကာင္းအရာကေတာ့ ႏွစ္ခုေပါ့။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ဘယ္လိုအဆင့္ဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မလဲဆိုတဲ့ ကိစၥလည္း ပါမယ္။ လာမယ့္ညီလာခံမွာ တင္သြင္းဖို႔အတြက္ ရွိေနတဲ့ ဖက္ဒရယ္အေျခခံမူကိစၥaတြလည္း ပါမယ္ေပါ့။ တျခားအေၾကာင္း အရာေတြလည္း ပါတာေပါ့” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF) ဒုတိယဥကၠ႒ ရဲေဘာ္မ်ဳိး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

အစိုးရႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး၊ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးရန္အတြက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ (PPST) က  အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆံုေရး ေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ယေန႔ျပဳလုပ္မည့္ ႏုိင္ငံေရးက႑ဆိုင္ရာ အလြတ္သေဘာေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ အဆိုပါေကာ္မတီက တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ကိုယ္စား ေဆြးေႏြးရမည္ျဖစ္သည္။

“ (ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ) က်င္းပႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းထားတာေတာ့ ရွိတာေပါ့။ ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့အတိုင္း က်င္းပဖို႔ဆိိုတာကေတာ့ အဲဒီ ညီလာခံ မတိုင္ခင္မွာ လုပ္ရမယ့္အလုပ္ေတြက ၿပီးေျမာက္လား၊ မၿပီးေျမာက္ဘူးလား။ အခ်ိန္အလံုအေလာက္ ရွိရဲ႕လားဆိုတဲ့အေပၚမွာ မူတည္တာေပါ့။ အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးရမယ္ေပါ့” ဟု ရဲေဘာ္မ်ဳိး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

၂၁ ရာစု ပင္လံု တတိယအစည္းအေ၀းကို မူလက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS) ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP) တို႔၏ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏုိင္ငံ ေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို က်င္းပႏိုင္ျခင္းမရွိေသးသည့္ အေျခအေန အပါအ၀င္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ဧၿပီလကုန္ (သို႔မဟုတ္) ေမလဆန္းသို႔ ေရႊ႕ဆိုင္းထားေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီက ျပဳလုပ္သည့္ အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေ၀း ကို ေမလကုန္ပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူထားေၾကာင္း သိရသည္။

May 17, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.