<

ကုမၸဏီမ်ား သို႔မဟုတ္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ကိုယ္က်ဳိးရွာမႈေၾကာင့္ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း လမ္းပိုင္း ပ်က္စီးမႈရွိပါက Black List စာရင္းသြင္း အေရးယူမည္ဟု ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

ကုမၸဏီမ်ား သို႔မဟုတ္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ကိုယ္က်ဳိးရွာမႈေၾကာင့္ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း လမ္းပိုင္းပ်က္စီးမႈရွိပါက Black List စာရင္းသြင္း အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ေျပာၾကားသည္။

ေမ ၁၇ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၄) မွ ဦးလွဦးက ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ အမ်ားျပည္သူ အသံုးျပဳျမဲျဖစ္ေသာ လမ္းဌာန၊ စည္ပင္သာယာဌာန၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဌာနတို႔ႏွင့္ လႊဲအပ္ေသာ တင္ဒါရ ကုမၸဏီ အသီးသီးတို႔ တာ၀န္ယူျပဳလုပ္ၾကေသာ ကတၱရာခင္းလမ္းအသီးသီးတို႔သည္ အသံုးျပဳကာလ မၾကာမီမွာပင္ လမ္းႏႈတ္ခမ္းသားမ်ား ပဲ့ျခင္း၊ လမ္းမ်က္ႏွာျပင္ေပါက္ျခင္းစသည့္ ပ်က္စီးျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္ေစရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ လမ္းခင္းေသာ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ အသံုးျပဳေဆာင္ရြက္ၾကရန္ႏွင့္ အရည္အေသြး ျပည့္မီစြာ လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွ ညႊန္ၾကားထားျခင္း ရွိ မရွိ သိရွိလိုေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက “ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန လမ္းဦးစီးဌာနရဲ႕ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းေတြ ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက သတ္မွတ္ကာလအတြင္း လမ္းပ်က္စီးမႈနည္းပါးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကုမၸဏီေတြ သို႔မဟုတ္ ၀န္ ထမ္းေတြရဲ႕ ကိုယ္က်ိဳးရွာမႈေတြေၾကာင့္ အရည္အေသြးျပည့္မီစြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မရွိဘဲ စာခ်ဳပ္ပါစည္းကမ္းခ်က္ေတြကို ခ်ဳိးေဖာက္ၿပီး သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ပ်က္စီးခဲ့မယ္ဆိုပါက တည္ဆဲဥပေဒေတြနဲ႔အညီ စိစစ္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမယ့္အျပင္ တာ၀န္ပ်က္ကြက္တဲ့ ကုမၸဏီကို အမည္ပ်က္စာရင္း  Black List တင္သြင္းတဲ့ အေရးယူမႈေတြကို လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔အညီ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ရွိသည့္ လမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အဆင့္ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ စီမံခ်က္မ်ားခ်မွတ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ နည္းပညာအသစ္မ်ားကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရာသီဥတုႏွင့္ကိုက္ညီမႈ ရွိ မရွိ စိစစ္ ေလ့လာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊  ေအာက္ခံေျမလႊာအင္အား ညံ့ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေဒသထြက္ လမ္းခင္းပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳရမည္ဆိုပါက သတ္မွတ္လမ္းလႊာ၏ အင္အားရရွိေစရန္အတြက္ ဘိလပ္ေျမ သို႔မဟုတ္ ထံုးျဖင့္ အင္အားျဖည့္ျပီး လိုအပ္ အင္အား ရရွိရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ ျခင္းမ်ားကို စမ္းသပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ သံမဏိထုတ္သည့္ေနရာမွထြက္သည့္ By Product  ျဖစ္သည့္ (Steel Slag) မ်ားျဖင့္ လမ္းခင္းသည့္စနစ္ ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္ အသံုးျပဳေနသည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိ မရွိကို ႀကိမ္ပင္ဆည္-ဇလြန္လမ္းပိုင္း တြင္ စမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အသံုးျပဳသည့္ Con Aid ဓာတ္ေဆးရည္ဖ်န္းၿပီး လမ္းခင္းသည့္စနစ္အား စမ္းသပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ စမ္းသပ္ရာတြင္ ကိုက္ညီမႈမရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည့္အတြက္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနအျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွလည္း စမ္းသပ္ခဲ့ၿပီး ယင္းနည္းပညာျဖင့္ စမ္းသပ္ထားမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ မရွိသည္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ဆိုသည္။

May 17, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.