<

ကခ်င္ပါတီမ်ား ေပါင္းစည္းမည့္ ပါတီသစ္အမည္ကုိ ‘ကခ်င္ျပည္နယ္လူထုပါတီ (KSPP)’ဟု သံုးပါတီက အတည္ျပဳသေဘာတူခဲ့ၿပီး KNC ပါတီအေနျဖင့္ ေပါင္းစည္းေရးတြင္ ပါသင့္ မပါသင့္ ပါတီတြင္း ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမည္

ကခ်င္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ေပါင္းစည္း၍ တစ္ပါတီတည္းအျဖစ္ ထူေထာင္သြားမည့္ ပါတီ၏ အမည္ကုိ ‘‘ကခ်င္ျပည္နယ္လူထု ပါတီ (Kachin State People’s Party)’’ ဟု ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ KDP ၊ ကခ်င္ ျပည္နယ္ဒီမုိကေရစီပါတီ KSDP ႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီပါတီကခ်င္ ျပည္နယ္ (စဒက) တို႔က အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္ထားၿပီး ကခ်င္အမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ပါတီ (KNC) အေနျဖင့္ အဆုိပါပါတီ ေပါင္းစည္းေရးတြင္ ပါသင့္ မပါသင့္ ပါတီတြင္း ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကခ်င္ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵအရ ကခ်င္ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားသည္ တစ္ပါတီတည္းအျဖစ္ ပူးေပါင္းသြားေရး လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိရာ လက္ရွိတြင္ ပူးေပါင္းသြားမည့္ ပါတီ အမည္၊ အလံႏွင့္ အမွတ္တံဆိပ္တုိ႔ကုိ အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေပါင္းစည္းေရးတြင္ ကခ်င္အမ်ိဳးသား ကြန္ဂရက္ပါတီက ပါ၀င္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမုိကေရစီပါတီ (KSDP) ဥကၠ႒ ေဒါက္တာမနာမ္တူးဂ်ာက ေျပာၾကားသည္။

ေဒါက္တာတူးဂ်ာက ‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔က အစကေတာ့ ေလးပါတီေပ့ါ။ အခု  KNC ပါတီထဲမွာေတာ့ အခုေရြးခဲ့တဲ့ ပါတီနာမည္ နဲ႔ အမွတ္တံဆိပ္ထက္ မူလေရြးထားတဲ့ဟာေတြကိုပဲ ဦးစားေပးခ်င္တဲ့ သူေတြကလည္းရွိတယ္။ တခ်ိဳ႕ကလည္း အေျပာင္းအလဲ တစ္ခါတည္း လုပ္သြားခ်င္တဲ့သူေတြလည္းရွိ တယ္။ ဆုိေတာ့ သူတို႔အထဲမွာလည္း ထပ္ေဆြးေႏြးဖို႔ ရွိေသးတယ္ဆုိတဲ့သေဘာ။ အဆင့္သင့္မျဖစ္ေသးဘူးဆုိတဲ့ သေဘာေပါ့။ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာလည္း အခ်ိန္က သိပ္မရွိေတာ့တဲ့အတြက္ အဆင့္သင့္ျဖစ္တဲ့သံုးပါတီက ေပါင္းစည္းေရးကို လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္သြားတာေပါ့။ နာမည္အသစ္၊ အလံအသစ္ကုိ ေရြးသြားတာေပါ့။ ေနာက္ပုိင္းသူတုိ႔လည္း ပါေကာင္းပါလာႏုိင္တာေပါ့။အခုေရြးထားတဲ့ နာမည္နဲ႔အလံကေတာ့ သံုးပါတီထဲကပဲေရြးတာပါ။ အမ်ားကေထာက္ခံတဲ့ဟာကို ၀ုိင္းေရြးတာေပါ့။ နာမည္ကေတာ့ ‘‘ကခ်င္ျပည္နယ္လူထုပါတီ (Kachin State People’s Party)’ပါ။ ျပည္သူအတြက္ဆုိၿပီးေတာ့ တည္ေထာင္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူအတြက္ဆုိၿပီးေတာ့ ဆုိတဲ့သေဘာမ်ိဳးေပါ့။ ျပည္သူ႔ပါတီဆုိရင္ေတာ့ ပုိေကာင္းမယ္ဆုိတဲ့သေဘာနဲ႔ ေရြးတာပါ’’ ဟု ေျပာၾကားသည္။

ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ‘‘ကခ်င္ျပည္နယ္ လူထုပါတီ (Kachin State People’s Party)’’ ၏ အမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ အလံသည္ အနီႏွင့္ အစိမ္းေပၚတြင္ အျပာႏုေရာင္ သံုးနားညီႀတိဂံပံုစံျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာတူး ဂ်ာထံမွသိရသည္။

ယခုေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ပါတီအမည္၊ အလံ၊ အမွတ္တံဆိပ္၊ လုိဂိုတို႔အား ကခ်င္လူထုထံ ရက္ပုိင္းအတြင္း အသိေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေနာက္ပုိင္းမွာသာ ပါတီမွတ္ပံုတင္ျခင္းကိစၥမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ကခ်င္အမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ပါတီ (KNC) အေနျဖင့္ အဆုိပါေပါင္းစည္းေရးတြင္ ပါ၀င္ျခင္းရွိ မရွိႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပါတီတြင္းေဆြးေႏြးသြားရန္ရွိေၾကာင္း ပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာအမ္ေကာန္လက ေျပာၾကားသည္။

ေဒါက္တာအမ္ေကာန္လက ‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီအတြင္း အစည္းအေ၀းေတြမွာလည္း KNC ကေတာ့ ကိုယ့္ပါတီလည္းမဟုတ္ဘူး။ ကုိယ္တည္ေထာင္ထားတာလည္း မဟုတ္ဘူး။ အမ်ားျပည္သူတည္ေထာင္ထားတဲ့ ပါတီျဖစ္တယ္။ ဖ်က္သိမ္းခ်င္တုိင္း ဖ်က္သိမ္းလုိ႔မရဘူး။ ထိန္းသိမ္းခ်င္တဲ့သူေတြက ဆက္ထိန္းသိမ္းမယ္ဆုိၿပီး ထြက္လာတာရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ေပါင္းစည္းေရးကို ဆက္လက္စဥ္းစားမယ္။ပါတီအတြင္း အစည္းအေ၀းလုပ္ ဆံုးျဖတ္မယ္။ ပူးေပါင္းလုပ္ လို႔အဆင္ေျပမေျပေပါ့။ မပူးေပါင္းျဖစ္ရင္ ေတာ့ မဟာမိတ္အေနနဲ႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ရွိမယ္။ ပါတီေပါင္းစည္းေရးမွာ မပါလုိ႔လည္း ကခ်င္ႏုိင္ငံေရးအ၀န္းအ၀ုိင္းထဲက ထြက္သြားမွာမဟုတ္ဘူး’’ ဟု ေျပာၾကားသည္။

ကခ်င္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားေပါင္းစည္းေရးအတြက္ အေစာပုိင္းက ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (KDP) ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမုိကေရစီပါတီ (KSDP) ႏွင့္ ကခ်င္အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ပါတီ (KNC) သံုးပါတီတို႔သည္ ပါတီအသစ္အမည္ကုိ Kachin National Congress Party (KNCP) အျဖစ္ ယာယီ သေဘာတူထားခဲ့ေသာ္လည္း လူထုကေရြးခ်ယ္သည့္ ပါတီျဖစ္လာေရး ပါတီနာမည္၊ လုိဂို၊ အမွတ္တံဆိပ္တုိ႔အား ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ရန္ ကခ်င္အမ်ိဳးသား အတုိင္ပင္ခံအဖြဲ႕က ဦးေဆာင္သည့္ ၁၇ ဦးပါ ေကာ္မတီကို ဧၿပီ ၁၀ ရက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အဆုိပါ ၁၇ ဦးပါ ေကာ္မတီအဖြဲ႕က ပါတီအမည္၊ အလံ၊ အမွတ္တံဆိပ္တုိ႔ အား ေရြးခ်ယ္ရန္ ျပန္လည္အပ္ႏွံလာသည့္အတြက္ KSDP ၊ KDP ႏွင့္ ပါတီေပါင္းစည္းေရးတြင္ ေနာက္ပုိင္းမွပါ၀င္လာသည့္ စဒက ပါတီတို႔က ‘‘ကခ်င္ျပည္နယ္လူထုပါတီ’’ ဟု အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ ‘‘ကခ်င္ျပည္နယ္လူထုပါတီ’’ ဟု အမည္ေပး ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ KNC ဥကၠ႒က ‘‘ပါတီေပါင္းစည္းတဲ့ေနရာမွာ ပါတီေတြက အစုံပါေနေတာ့ ဘယ္လုိပံုစံနဲ႔ ဆက္သြားမလဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆက္ေမးတယ္။  ထံုးစံအတုိင္းဆုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လက္ခံ လက္မခံ အေၾကာင္း ျပန္ၿပီးေတာ့မွ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ပါ၀င္ၿပီဆုိမွ ပါတီ၊ လုိဂုိ၊ အမွတ္တံဆိပ္ေတြ ထုတ္ရမွာ။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔က ၁၇ ဦးေကာ္မတီ ကို နာမည္၊ လုိဂုိ၊ အမွတ္တံဆိပ္ေပးရမယ္ဆုိၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မပါဘဲ KSPP ဆုိၿပီး လုိဂုိ၊ အလံေတြကုိေရြးခ်ယ္လုိက္တယ္။  ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က နာမည္၊ လုိဂုိ၊ အမွတ္တံဆိပ္က အေရးမႀကီးဘူးပဲထား။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈကို အျပန္အလွန္ေလးစားမႈေလးေတာ့ ထားရမယ္။ ဒါကုိမေတြ႕ ရဘူး။ မေတြ႕ရဘူးဆုိေတာ့ အဲဒီအေပၚမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ KNC ကျပန္ဆံုးျဖတ္မယ္။ လူထုဆႏၵသေဘာေၾကာင့္သာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ပူးေပါင္းတာျဖစ္တယ္။ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေရးမွာလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့အေနအထားမွာ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈမရွိဘဲ လုပ္တာက သူတို႔သံုးပါတီမွာ တာ၀န္ရွိတယ္လုိ႔ပဲေျပာခ်င္ပါတယ္’’ ဟု ဆိုသည္။

မူလက ၎တို႔ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ Kachin National Congress Party (KNCP) အမည္သည္ ကခ်င္အမ်ိဳးသား ကြန္ဂရက္ပါတီ (KNC) ၏ ေလာင္းရိပ္ေအာက္တြင္ ရွိေနသည္ဟုဆုိကာ ကခ်င္လူထုအတြင္း လက္မခံသည့္ သေဘာထားအခ်ဳိ႕လည္း ရွိေနေၾကာင္း KNC ပါတီဥကၠ႒ထံမွ သိရသည္။

May 17, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.