<

ထြန္တုံးတုိက္ပြဲျပဳလုပ္မႈေၾကာင့္ အလုပ္ႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ ၁၆ လ ခ်မွတ္ခံထားရသည့္ ေနာင္ခ်ဳိၿမိဳ႕နယ္ ေဒသခံေတာင္သူ ၁၀ ဦး လြတ္ေျမာက္လာၿပီး သိမ္းဆည္းယာေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ဟုဆုိ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္းက ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည့္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း ေနာင္ခ်ဳိၿမဳိ႕နယ္တြင္ ေကာ္ဖီစီမံကိန္းအတြက္ သိမ္းဆည္းထားသည့္ ယာေျမမ်ားအတြင္း ၀င္ေရာက္ထြန္ယက္ခဲ့မႈေၾကာင့္ အလုပ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၆ လ ခ်မွတ္ခံထားရသည့္ ေဒသခံေတာင္သူ ၁၀ ဦး ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီး သိမ္းဆည္းခံယာေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္သူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ေကာ္ဖီစီမံကိန္းအတြက္ သိမ္းဆည္းထားသည့္ ယာေျမမ်ားအနက္ စီမံကိန္းအတြက္ အသုံးမျပဳဘဲ လစ္လပ္လ်က္ရွိသည့္ ယာေျမမ်ားေပၚတြင္ ေဒသခံမ်ားက ထြန္ယက္စုိက္ပ်ဳိးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ထားၿပီး သိမ္းဆည္းယာေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ သက္ဆုိင္ရာ ေျမယာစိစစ္ေရးေကာ္မတီမ်ားထံသုိ႔ စာတင္ျပမႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံေတာင္သူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေတာင္သူေတြကေတာ့ လက္ရွိမွာ လစ္လပ္ေနတဲ့ေနရာေတြမွာ ၾကံတုိ႔၊ ေျပာင္းတုိ႔ စုိက္ထားပါတယ္။ သိမ္းဆည္းယာေျမေတြ တရား၀င္ျပန္ရခ်င္တယ္။ လယ္ယာေျမ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရဖုိ႔အတြက္ ေျမယာစိစစ္ေရးေကာ္မတီေတြကုိ စာတင္ျပသြားဖုိ႔ရွိတယ္။ ေကာ္ဖီစီမံကိန္းဆုိေပမယ့္ တကယ္ စုိက္ပ်ဳိးထားတာ မရွိသေလာက္ပါပဲ။ စီမံကိန္းမလုပ္ဘဲ လစ္လပ္ပုိလွ်ံေနတဲ့ ေျမယာေတြအမ်ားႀကီးပါ။ ဒီယာေျမေတြဆုိတာက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေတာင္သူေတြ ဘုိးဘြားအစဥ္အဆက္ လုပ္ကုိင္လာခဲ့ၾကတဲ့ ယာေျမေတြပါ။ ဒါကုိ က်ဴးေက်ာ္ထြန္ယက္တယ္ဆုိၿပီး ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေတာင္သူေတြကုိ တရားစြဲတယ္။ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရတယ္။ တရားမွ်တမႈကေတာ့ လုံး၀မရွိဘူး။ ေထာင္ထဲမွာ တစ္ႏွစ္နီးပါးေနခဲ့ရတယ္။ သိမ္းဆည္းယာေျမေတြ ျပန္ရဖုိ႔အတြက္ ဆက္ၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ” ဟု ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရၿပီး ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသည့္ ေတာင္သူ ဦးဖုိးယုံက ေျပာၾကားသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ေနာင္ခ်ဳိၿမဳိ႕နယ္ နမ့္လင္းခန္းေက်းရြာမွ ေဒသခံေတာင္သူမ်ား၏ ယာေျမဧက ၃၆၀ ေက်ာ္အား ၂၀၀၃ ခုႏွစ္က လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနက ေကာ္ဖီစီမံကိန္းအတြက္ သိမ္းဆည္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းသုိ႔ သိမ္းဆည္းသြားခဲ့ေသာ္လည္း စီမံကိန္းအတြက္ အမွန္တကယ္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္မႈမွာ ဧကအနည္းငယ္သာ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး က်န္ယာေျမမ်ားမွာ ပလပ္ေျမအျဖစ္ က်န္ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းသုိ႔ လစ္လပ္လ်က္ရွိသည့္ ယာေျမမ်ားအား ေဒသခံေတာင္သူမ်ားက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာက ၀င္ေရာက္၍ သိမ္းဆည္းယာေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ ထြန္တုံးတုိက္ပြဲျပဳလုပ္ကာ ထြန္ယက္စုိက္ပ်ဳိးခဲ့ၾကေၾကာင္း ေျမယာအခင္းျဖစ္စဥ္ မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ား၏ ယာေျမမ်ားအား စတင္သိမ္းဆည္းသြားစဥ္ အခ်ိန္က ေျမယာေလ်ာ္ေၾကး၊ သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကး တစ္စုံတစ္ရာေပးေလ်ာ္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံေတာင္သူမ်ားက ဆုိသည္။

ထုိသုိ႔ ေကာ္ဖီစီမံကိန္းအတြင္း ၀င္ေရာက္ထြန္ယက္ခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ နမ့္လင္းခန္း ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အပါအ၀င္ ေဒသခံေတာင္သူ ၁၀ ဦးအား ေကာ္ဖီစီမံကိန္းအတြင္း ၀င္ေရာက္၍ ထြန္တုံးတုိက္ပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟုဆုိကာ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၄၄၇၊ ၄၂၇၊ ၂၉၄၊ ၅၀၆ တုိ႔ျဖင့္ စီမံကိန္းတာ၀န္ခံ ဦးစုိးသိန္းက အဆုိပါ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ၌ တရားလုိျပဳလုပ္ကာ အသီးသီးအမႈဖြင့္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔အမႈဖြင့္ခံရၿပီး တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ အခ်ိန္ကာလအတြင္း ေဒသခံေတာင္သူမ်ားမွာ ႐ုံးခ်ိန္းအႀကိမ္ေရ ၅၀ ေက်ာ္ျဖင့္ အမႈရင္ဆုိင္ခဲ့ရၿပီးေနာက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂၄ ရက္တြင္ ေနာင္ခ်ဳိၿမဳိ႕နယ္ တရား႐ုံးက ေဒသခံေတာင္သူ ၁၀ ဦးအား အလုပ္ႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ ၁၆ လ က်ခံေစရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

May 17, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.