<

ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ အရပ္သားျပည္သူမ်ားအေပၚ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ARSA ကုိလည္း အေရးယူရန္လုိအပ္ၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ ARSA အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ ရက္စက္မႈမ်ားလည္း ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢလုံျခံဳေရးေကာင္စီ၌ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး တုံ႔ျပန္

ကုလသမဂၢလုံျခံဳေရး ေကာင္စီ၌ ေမ ၁၄ ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ တံခါးဖြင့္ရွင္းလင္းပြဲအား ေတြ႕ရစဥ္ (Photo း Myanmar State Counsellor Office)

ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ အရပ္သားျပည္သူမ်ားအေပၚ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ARSA ကုိလည္း အေရးယူရန္လုိအပ္ၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ ARSA အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ ရက္စက္မႈမ်ားလည္း ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢဆုိင္ရာ ျမန္မာအျမဲတမ္းကုိယ္စားလွယ္ သံအမတ္ႀကီး ဦးေဟာက္ဒုိဆြမ္းက တုံ႔ျပန္ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေမ ၁၅ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ကုလသမဂၢ လုံျခံဳေရးေကာင္စီအဖြဲ႕၀င္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢလုံျခံဳေရးေကာင္စီ၌ ေမ ၁၄ ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ တံခါးဖြင့္ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ အထက္ပါအတိုင္း သံအမတ္ႀကီး ဦးေဟာက္ဒုိဆြမ္းက ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျမန္မာအျမဲတမ္း ကိုယ္စားလွယ္ သံအမတ္ႀကီး ဦးေဟာက္ဒိုဆြမ္းက မည္သည့္လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကိုမွ် အကာအကြယ္ေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းကို ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ထပ္တလဲလဲ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေထာက္အထားတင္ျပႏိုင္သည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို တရားဥပေဒအရ စစ္ေဆးအေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္က်ဴးလြန္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ရွိၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ ျပႆနာသည္ ARSA အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ နယ္စပ္လုံျခံဳေရးစခန္း ၃၀ ကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ကို မေမ့သင့္ေၾကာင္း၊ ပဋိပကၡ၏ အရင္းအျမစ္ႏွင့္ အျပစ္မဲ့ ဟိႏၵဴ၊ ရခိုင္ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားကို အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားကို အေနာက္မီဒီယာမ်ားက မသိက်ဳိးကြၽန္ျပဳေနၾကေၾကာင္း၊ မြတ္စလင္မ်ား ႏွိပ္စက္ခံသားေကာင္ျဖစ္ေနရေၾကာင္း ဇာတ္နာေအာင္ ဖန္တီးမႈမ်ားကို တရစပ္ေဖာ္ျပမႈမ်ားေအာက္တြင္ အမွန္တရားသည္ ဖုံးကြယ္ခံေနရေၾကာင္း၊ အလြန္႐ႈပ္ေထြးၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရ ထိခိုက္လြယ္သည့္ ရခိုင္ျပႆနာကို မွ်တမႈရွိၿပီး အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္သာ မွန္ကန္စြာ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သံအမတ္ႀကီး ဦးေဟာက္ဒုိဆြမ္းက တုံ႔ျပန္ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေမ ၁ ရက္တြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ လုံျခံဳေရးေကာင္စီ၏ ခရီးစဥ္အတြင္း ရခိုင္၊ ၿမိဳ၊မရမာႀကီးႏွင့္ ဟိႏၵဴ ၂၀ ခန္႔က ARSA အၾကမ္းဖက္မ်ား၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရသည့္ ၎တို႔၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို လုံျခံဳေရးေကာင္စီအဖြဲ႕၀င္မ်ားထံ ထြက္ဆိုေျပာၾကားႏိုင္ရန္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံး၌ ေစာင့္ဆိုင္းေနခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ေၾကာင့္ ရခိုင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးႏွင့္ ဟိႏၵဴအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးသာ ARSA အၾကမ္းဖက္မ်ားက က်ဴးလြန္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈႏွင့္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားကို ေျပာၾကားခြင့္ရခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ရခိုင္လူမ်ဳိးမ်ား၏ ၀မ္းနည္းဖြယ္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ အသိုက္အ၀န္းတစ္ခု၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကိုသာ တစ္ဖက္သတ္ နားေထာင္လိုသူ အခ်ဳိ႕၏ မသိက်ဳိးကြၽန္ျပဳမႈခံခဲ့ရေၾကာင္း ဦးေဟာက္ဒုိဆြမ္းက တုံ႔ျပန္ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ဦးေဟာက္ဒုိဆြမ္းက ၎တို႔သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္က ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ကုန္တိုင္ေက်းရြာ၌ ARSA အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ၿမိဳတိုင္းရင္းသား ခုနစ္ဦးအား သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈ၊ အိမ္ေျခ ၂၆၂၅ လုံး မီး႐ိႈ႕ခံခဲ့ရမႈ စသည့္ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို မ်က္ျမင္ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ၾကရသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္က ရဲေဘာ္က်ေက်းရြာ အေနာက္ေျမာက္ဘက္၌ ARSA အၾကမ္းဖက္မ်ား ျပန္ေပးဆြဲခံခဲ့ရသူ ၁၀၀ အနက္ အသတ္ခံခဲ့ရသည့္ ဟိႏၵဴ႐ုပ္အေလာင္း ၄၅ ေလာင္းကို တူးေဖာ္ေတြ႕ရွိမႈတြင္လည္း မ်က္ျမင္ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ARSA အေနျဖင့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၌ ေျခကုပ္ယူလ်က္ရွိေနၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အစြန္းေရာက္မႈတို႔ အမာခံနယ္ေျမတစ္ခု မၾကာမီျဖစ္လာလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေမ ၉ ရက္တြင္ ေလးဦးမွ ေျခာက္ဦးအထိပါ၀င္သည့္ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုသည္ ဘူလူကာလီ ဒုကၡသည္စခန္းသို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အသက္ (၄၆)ႏွစ္အရြယ္ Mohamed Faisal Ulhag ဆိုသူအား ေခၚထုတ္ကာ ဓားျဖင့္ထိုးသတ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎င္းသည္ ေနရပ္တိမ္းေရွာင္ေနသူမ်ား ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ျပန္ရန္ လႈံ႔ေဆာ္စည္း႐ုံးေနသူတစ္ဦးျဖစ္သည္ဟု သိရွိရေၾကာင္း သံအမတ္ႀကီးဦးေဟာက္ဒုိဆြမ္းက ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ဦးေဟာက္ဒုိဆြမ္းက ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ျပန္လည္လာေရာက္ေရးအတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ပတ္၀န္းက်င္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ေဘးကင္းၿပီး ဂုဏ္သိကၡာရွိသည့္ ဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္သို႔ ျပန္လည္လာေရာက္ေရးအတြက္ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး၊ ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္ (UNDP) ႏွင့္ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး (UNHCR) တို႔ႏွင့္ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ (MoU) တစ္ရပ္ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ရန္ တက္ၾကြစြာ ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ လက္ရွိအေရးအႀကီးဆုံး လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားအား ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရ ျပန္လည္လက္ခံေရးကို စတင္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္ လက္ခံရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနသည့္အေလ်ာက္ ျပန္လည္လက္ခံေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေဆာလ်င္စြာ စတင္ရန္ ထပ္တလဲလဲေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သံအမတ္ႀကီး ဦးေဟာက္ဒုိဆြမ္းက ဆုိသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္မွ ေပးပို႔လာသည့္ ပုံစံမ်ားမွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူထားသည့္ အစီအမံပါပုံစံမ်ားမဟုတ္ဘဲ စိစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ လက္မွတ္၊ လက္ေဗြရာမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ပုံမ်ား ပါ၀င္လာျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ဆႏၵအေလ်ာက္ လုံျခံဳစြာႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ျပန္လာႏိုင္ေရးအတြက္ မွန္ကန္စြာ ျဖည့္စြက္ထားသည့္ ပုံစံမ်ားကို သံတမန္လမ္းေၾကာင္းမွ ျပန္လည္ေပးပို႔ေပးပါရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္သို႔ သုံးႀကိမ္တိုင္တိုင္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ေၾကာင္း ဦးေဟာက္ဒုိဆြမ္းက ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အေနျဖင့္ အေျခအေနမွန္ကို ဖုံးကြယ္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံရန္ ဆႏၵမရွိေၾကာင္းျဖင့္ တစ္ကမၻာလုံးသို႔ ေျပာၾကားလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ႏိုင္ငံတကာမွ ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ေစရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဖိအားေပးမႈမ်ား ျမင့္မားလာေစရန္အတြက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အေနျဖင့္ မဟုတ္မမွန္ ေျပာၾကားကာ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအား ပုတ္ခတ္ေ၀ဖန္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္ေစေရးအတြက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရ၏ စစ္မွန္သည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း ဦးေဟာက္ဒုိဆြမ္းက ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အဆုိပါအစည္းအေ၀းကုိ လက္ရွိအလွည့္က် ဥကၠ႒ျဖစ္သည့္ ပိုလန္ႏိုင္ငံက ဦးေဆာင္က်င္းပၿပီး ခရီးစဥ္မ်ား ဦးေဆာင္စီစဥ္သည့္ ကူ၀ိတ္၊ ပီ႐ူးႏွင့္ ယူေကတို႔က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္သည့္ လုံျခံဳေရးေကာင္ စီ၀င္ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ တ႐ုတ္၊ အေမရိကန္၊ ဆြီဒင္၊ ျပင္သစ္၊ ကာဇက္စတန္၊ အီေကြတိုရီးယားဂီနီ၊ ႐ုရွား၊နယ္သာလန္၊ ပိုလန္ႏိုင္ငံ တို႔က ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

“ARSA သာ ဒီတုိက္ခုိက္မႈေတြ မလုပ္ဘူး။ ဒီျပႆနာေတြသာ မဖန္တီးဘူးဆုိရင္ အခုခ်ိန္မွာ ရခုိင္ျပည္နယ္အေျခအေနဟာ ေတာ္ေတာ္ေလး တုိးတက္ေနၿပီ။ အဲဒီအေျခအေနနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီးေတာ့လည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျပည္တြင္းမွာေပါ့ တျခားကိစၥရပ္ေတြမွာလည္း တုိးတက္မႈေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္ေနၿပီ။ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ဆက္ဆံတဲ့ အေနအထားေပါ့ေနာ္။ ေနာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြရဲ႕ ယုံၾကည္မႈေပါ့ေနာ္။ အစစအရာရာက ဒီျဖစ္စဥ္ေတြနဲ႔ အမ်ားႀကီးကြာေနမယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျမင္တယ္။ ဒီျပႆနာေတြစၿပီး ဖန္တီးခဲ့တာက တကယ့္ဇာစ္ျမစ္က အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္ ARSA ဆုိတဲ့အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာခ်င္တယ္” ဟု ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာအစုိးရသည္ ARSA အဖြဲ႕အစည္းအား အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ေၾကညာထားသည္။

May 16, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.