<

ယခုလ ေနာက္ဆုံးပတ္တြင္ ျပဳလုပ္ရန္လ်ာထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁) ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀း ေနာက္ဆုတ္ရဖြယ္ရွိဟု UPDJC အတြင္းေရးမွဴးအခ်ဳိ႕ သုံးသပ္

(၁၄) ႀကိမ္ေျမာက္ UPDJC အစည္းအေ၀းအား ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္းက ျပဳလုပ္စဥ္ (Photo း Myanmar State Counsellor Office)

ယခုလ ေနာက္ဆုံးပတ္တြင္ ျပဳလုပ္ရန္ လ်ာထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ (၂၁) ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀းမွာ ေနာက္ဆုတ္ရဖြယ္ရွိေနၿပီး ဇြန္လအတြင္းမွသာ ျပဳလုပ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိေနသည္ဟု ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္ေရး ေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲ ေကာ္မတီ (UPDJC ) အတြင္းေရးမွဴးအခ်ဳိ႕က သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (UPDJC) လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ (PPST) အစည္းအေ၀းကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္တြင္ ေမ ၉ ရက္မွ ၁၁ ရက္အထိ သုံးရက္ၾကာျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အဆုိပါအစည္းအေ၀းတြင္ အစုိးရႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး၊ လုံျခံဳေရးကိစၥရပ္မ်ားကုိ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရန္ ‘အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရး ေကာ္မတီ’ ကုိ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ယင္းေကာ္မတီႏွင့္ အစုိးရအဖြဲ႔တုိ႔၏ အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲကို ေမ ၁၈ ရက္ႏွင့္ ၁၉ ရက္တုိ႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အစိုးရႏွင့္ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးေကာ္မတီတုိ႔ ေမ ၁၈ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံေရးကိစၥႏွင့္ ေမ ၁၉ ရက္တြင္ လုံျခံဳေရး ကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးသြားၾကမည္ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါေဆြးေႏြးပြဲ၏ ရလဒ္အေပၚမူတည္၍ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ (၂၁) ရာစု ပင္လုံတတိယအစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္မည့္ရက္ ထြက္ေပၚလာႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု UPDJC အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၀င္ အစုိးရကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“အစုိးရဘက္က အဆုိျပဳထားတာကေတာ့ ၂၁ ရက္မွာ UPDJC အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႕အစည္းအေ၀း၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းလုပ္ဖို႔ ေဆြးေႏြးထားတာ ရွိတယ္။ တကယ့္လက္ေတြ႕မွာ ၁၈၊ ၁၉ မွာ တစ္ပြဲလုပ္မယ္။ လုပ္ၿပီးရင္ ၂၁ မွာ အတြင္းေရးမွဴးလုပ္မယ္။၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅ မွာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းရွိတယ္။ ဆုိေတာ့ အဲ့ဒါေတြၿပီးမွ UPDJC ေခၚရမွာ။ UPDJC  ေခၚမွ ညီလာခံရက္ကုိ UPDJC ကပဲ သတ္မွတ္လုိ႔ရမွာ။ အဲဒီေတာ့ ေရွ႕လဆန္းထဲ ေရာက္သြားဖုိ႔ရွိတယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

လာမည့္ ေမ ၂၁ ရက္ႏွင့္ ၂၂ ရက္တုိ႔တြင္ UPDJC အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ရန္ အစိုးရဘက္က ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား၏ UPDJC အတြင္းေရးမွဴးမ်ားကုိ ကမ္းလွမ္းထားေသာ္လည္း အေၾကာင္းျပန္ၾကားရျခင္း မရွိေသးေၾကာင္းႏွင့္ အစုိးရႏွင့္ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရး ေကာ္မတီတုိ႔၏ အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆုံပြဲေၾကာင့္ ယခုလ ေနာက္ဆုံးပတ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁) ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ရန္ မည္သုိ႔မွ်မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးပါတီအစုအဖြဲ႕မွ UPDJC အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၀င္ စုိင္းေက်ာ္ညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

“ဒါေတာင္မွ ၁၈၊ ၁၉ မွာ သူတို႔ ညႇိႏႈိင္းတာက အဆင္ေျပဦးမွကုိး။ အဆင္မေျပဘူးဆုိရင္လည္း အစည္းအေ၀းေတြ တစ္ခုမွျဖစ္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ေတာ့ အဲဒီလုိပဲ ယူဆတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ EAO ဘက္က သူတို႔မွာ ညႇိႏႈိင္းစရာရွိေလာက္တယ္။ ညႇိႏႈိင္းတာအဆင္မေျပဘူးဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္ထင္တယ္။ အတြင္းေရးမွဴးအစည္းအေ၀းလည္း ျဖစ္မွာမဟုတ္ဘူး။ အဆင္ေျပရင္ေတာ့ ျဖစ္မွာေပါ့ဗ်ာ။ ေနာက္က်ႏုိင္တယ္။ ဇြန္လမွာ ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ဇူလုိင္လထဲလည္းေရာက္ရင္ ေရာက္သြားႏုိင္တယ္” ဟု စုိင္းေက်ာ္ညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ေမ ၁၈ ရက္ႏွင့္ ၁၉ ရက္ တုိ႔တြင္ျပဳလုပ္မည့္ အစုိးရႏွင့္ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႕တုိ႔၏ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈ အဆင္ေျပပါက ဆက္လက္ျပဳလုပ္ရမည့္ UPDJC ဆိုင္ရာ အစည္းအေ၀းမ်ားသည္ လ်င္ျမန္စြာျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္အတြက္ ေမ ၃၁ ရက္တြင္လည္း ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁) ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္း အေ၀းဖြင့္ပြဲကုိ စတင္ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္ဟု ပအုိ႔ အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO) ၏ နာယကျဖစ္သူ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ေျပာၾကားသည္။

“ေမလထဲမွာ ကြင္းလုံးကြၽတ္အၿပီး မျဖစ္ဘူးဆုိေပမယ့္ ေမလထဲမွာ စျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ အေျခအေနေလာက္ေတာ့ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္ဗ်ာ။ ေရႊ႕လာတာလည္း ၾကာၿပီေလ။ ေဖေဖာ္၀ါရီလကတည္းက ေရြ႕လာတာ။ ေမလဆန္းေပါ့။ ေမလဆန္းကေန ခုေမလကုန္ေပါ့။ ဒါက ဘယ္ေသာအခါမွ အဆင္သင့္ျဖစ္ဖုိ႔ရာ မလြယ္ဘူးဗ်ာ့။ ဒါေၾကာင့္ ရက္ကုိသတ္မွတ္ၿပီးသြားၿပီဆုိရင္ ဒီအတုိင္း အတိအက် လုပ္သြားတာ ေကာင္းပါတယ္ဗ်ာ့။ တကယ္လုပ္ရင္ေတာ့ မီပါတယ္။ ေနာက္က်ေကာင္း ေနာက္က်ႏုိင္ေပမယ့္ ေမလ ေနာက္ဆုံးရက္ကိုေတာ့ ခ်ိတ္မိလိမ့္မယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တြက္ၾကည့္ပါတယ္” ဟု ဗုိလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁) ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀းကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ျပဳလုပ္ရန္စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ ေနာက္ဆုတ္ခဲ့ရာမွ ယခုလ ေနာက္ဆုံးပတ္တြင္ျပဳလုပ္ရန္ အစိုးရ အဖြဲ႕က လ်ာထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

May 16, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.