<

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရာဇ၀တ္ခံု႐ံုး (ICC) က ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ရပ္ စတင္ရန္ ခြင့္ျပဳမျပဳကိစၥဆံုးျဖတ္ရန္ လာမည့္လတြင္ တံခါးပိတ္ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွေန၍ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ အစုလိုက္အျပံဳလိုက္အား အတင္းအက်ပ္ ေမာင္းထုတ္ခဲ့သည္ဟူေသာ ကိစၥအား စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ရပ္စတင္ရန္ ခြင့္ျပဳမျပဳကိစၥကို ဆံုးျဖတ္ရန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရာဇ၀တ္ခံု႐ံုး (ICC) က လာမည့္လတြင္ တံခါးပိတ္ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တစ္ဦးတည္းေသာ တရားစြဲဆုိေရး အႀကီးအကဲ ဖာတူးဘင္ဆူဒါသည္ ဇြန္ ၂၀ ရက္ ၾကားနာမႈတြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရာဇ၀တ္ခံု႐ံုး (ICC) ၌ တရားသူႀကီး သံုးဦး၏ ေရွ႕ေမွာက္၌ ထြက္ဆုိမည္ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ တရားသူႀကီးသံုးဦးထဲ၌ ဦးေဆာင္သူျဖစ္သည့္ ပီတာကိုဗက္က ေမ ၁၁ ရက္တြင္ အမိန္႔ထုတ္ ျပန္ထားရာ ယင္းအမိန္႔စာကို ေအအက္ဖ္ပီ သတင္းဌာနက ေမ ၁၄ ရက္၌ ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့သည့္လက မေမွ်ာ္လင့္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္ ဘင္ဆူဒါသည္ လူသားဆန္မႈကို ခ်ဳိးေဖာက္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအား အတင္းအက်ပ္ ေမာင္းထုတ္ခဲ့ျခင္းကို စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္း ရွိ မရွိ ဆံုးျဖတ္ေပးရန္ စစ္ပြဲဆုိင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္ခုတည္းေသာ ကမၻာ့အျမဲတမ္းခံု႐ံုးျဖစ္သည့္ ICC မွ တရားသူႀကီးမ်ားအား ေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ICC ၏ မ႑ိဳင္ျဖစ္ေသာ Rome Statute ဟုေခၚဆုိသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ ႏိုင္ငံမဟုတ္သကဲ့သို႔ ICC အဖြဲ႕၀င္ ႏုိင္ငံလည္း မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ဘင္ဆူဒါ၏ ေတာင္းဆုိခ်က္မွာ ဥပေဒအရ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားရွိေနသည္။

သို႔ေသာ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသည္ ICC အဖဲြ႕၀င္ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘင္ဆူဒါက ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ကိစၥအား ICC အေနျဖင့္ စီရင္ဆံုးျဖတ္သင့္ေၾကာင္း အခိုင္အမာ ေျပာၾကားထားသည္။

ဘင္ဆူဒါက အတင္းအဓမၼေမာင္းထုတ္မႈကို နယ္ျခားျဖတ္ေက်ာ္လ်က္ က်ဴးလြန္ျခင္းသည္ (ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအတြင္း ပစ္လိုက္ေသာ)  က်ည္ဆန္သည္ (အျခားႏိုင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံ၌ ရပ္ေနေသာ) လူတစ္ဦးကို ထိမွန္ၿပီး ေသဆံုးေစခဲ့သည့္အခါ ျပစ္မႈသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအတြင္း၌သာ ၿပီးျပတ္မႈမရွိေၾကာင္း ဥပမာေပး ေျပာၾကားထားသည္။

“၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၂၀ ရက္မွာ ခံု႐ံုးအဖြဲ႕က အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ကို တံခါးပိတ္က်င္းပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တရားစြဲဆုိသူရဲ႕ ေရွ႕ေမွာက္မွာသာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ကိုဗက္က အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ကိုဗက္က သူ၏ အမိန္႔ကို လွ်ဳိ႕၀ွက္အဆင့္ ပူးတြဲေဖာ္ျပခ်က္တစ္ရပ္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ယင္းပူးတြဲေဖာ္ျပခ်က္တြင္ ဘင္ဆူဒါအေနျဖင့္ ဇြန္လၾကားနာမႈ၌ ထြက္ဆုိရမည့္ ကန္႔သတ္ထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါ၀င္သည္ဟု ဆုိသည္။

“ICC ပဋိညာဥ္က ဘယ္ေနရာမွာမွ ICC ရဲ႕ စီရင္ဆံုးျဖတ္မႈကို လက္မခံတဲ့ ႏိုင္ငံေတြအေပၚ ခံု႐ံုးက စီရင္ဆံုးျဖတ္လို႔ရတယ္လို႔ ေရးမထားပါဘူး” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံက ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္၌ ေျပာၾကားထားသည္။

ဘင္ဆူဒါ၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ကို စစ္ေဆးမည့္ အထူးခံု႐ံုးသည္ ယခုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရးသားထားသည့္ ေလ့လာခ်က္မ်ားရွိပါက ဇြန္ ၁၁ ရက္မတုိင္မီတင္သြင္းရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံကိုလည္း ေတာင္းဆုိထားသည္။

Ref ; AFP

May 15, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.