<

ေရငုပ္ခရီးစဥ္ႏွင့္ Aventure ခရီးစဥ္အေနျဖင့္ စိတ္၀င္စားမႈ ျမင့္တက္ခဲ့သည့္ ၾကက္ေမာက္ကြၽန္းႏွင့္ ေညာင္ဦးဖီးကြၽန္း အပါအ၀င္ ေကာ့ေသာင္းရွိ ကြၽန္းမ်ားသို႔ ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြား သုံးသိန္းေက်ာ္ ၀င္ေရာက္

ၿမိတ္ကြၽန္းစုအတြင္းရွိ စမတ္ကြၽန္း (ခ) ပါပန္႔ကြၽန္းသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ခရီးသြားမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေဇာ္မိုးဦး(ၿမိတ္))

ေရငုပ္ခရီးစဥ္ႏွင့္ Aventure ခရီးစဥ္ အေနျဖင့္ စိတ္၀င္စားမႈ ျမင့္တက္ခဲ့သည့္ ၾကက္ေမာက္ကြၽန္း၊ ၁၁၅ ကြၽန္းႏွင့္ ေညာင္ဦးဖီးကြၽန္း အပါအ၀င္ ေကာ့ေသာင္းရွိ ကြၽန္းမ်ားသို႔ ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံျခားခရီးသြား သံုးသိန္းေက်ာ္ ၀င္ေရာက္မႈမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေျခာက္သိန္းေက်ာ္ႏွင့္ ျမန္မာေငြက်ပ္ ၆၃၃ သိန္းေက်ာ္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာန (ေကာ့ေသာင္း) မွ လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးအာကာထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ႏွစ္စဥ္ ႏုိင္ငံျခားသားခရီးသြား ၀င္ေရာက္မႈ မ်ားလာသည့္ ကြၽန္းစုမ်ားသို႔ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြား၀င္ေရာက္မႈ ၂၇၂၈၂၁ ဦးမွ ေဒၚလာ ၄၂၇၆၄၀ ႏွင့္ က်ပ္ ၇၆၅၀၀၀၀၀၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြား ၃၂၆၄၂၃ ဦး မွ ေဒၚလာ ၆၃၀၅၅၀ ႏွင့္ က်ပ္ ၇၅၉၃၀၀၀၀၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံျခားခရီးသြား ၃၄၀၁၆၀ မွ ေဒၚလာ ၆၁၃၂၀၀ ႏွင့္ က်ပ္ ၆၃၃၉၀၀၀၀ ရရွိထားေၾကာင္း သိရသည္။

“ၿမိတ္ကြၽန္းစုကို ဟိုးအရင္ႏွစ္ေတြက ႏိုင္ငံျခားခရီးသြား ဧည့္သည္ေတြ သိပ္သတိမထားမိၾကပါဘူး။ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ သတိထားမိတာက ေလးငါးႏွစ္ေလာက္ပဲ ရွိပါေသးတယ္။ ၿမိတ္ကြၽန္းစုမွာ ခရီးစဥ္အသစ္ေတြ ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔လည္း ရွိတယ္လို႔ၾကားတယ္။ ဥေရာပ ႏိုင္ငံသားေတြအျပင္ ထိုင္းလူမ်ဳိးေတြ အမ်ားဆံုး လာပါတယ္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းဖို႔ကေတာ့ ဥေရာပႏုိင္ငံသားေတြက ေျပာစရာကို မလိုပါဘူး။ သူတို႔ကေတာင္ ျပန္သင္ေပးသြားတာေတြ ရွိေသးတယ္။ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြကိုပဲ ေျပာစရာရွိပါတယ္။ ထိုင္းတို႔ စင္ကာပူတို႔ဆိုရင္ စည္းကမ္းပိုင္းက လိုအပ္တယ္” ဟု ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ၿမိတ္ကြၽန္းစုသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ႏုိင္ငံျခားသား ခရီးသြားမ်ားအတြက္ ရြက္ေလွကုမၸဏီမ်ားက ေရငုပ္ခရီးစဥ္ႏွင့္ Aventure ခရီးစဥ္ဟူ၍ ခရီးစဥ္မ်ား ေရးဆြဲေရာင္းခ်လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ၿမိတ္ကြၽန္းစုသို႔ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားမ်ား တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ စက္တပ္ရြက္ေလွမ်ား ျဖင့္ ၀င္ေရာက္ေလ့လာမႈ မ်ားလာၿပီး အဆိုပါ စက္တပ္ရြက္ေလွမ်ားကို တိုင္းရင္းသားပိုင္ ရြက္ေလွလုပ္ငန္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ ရြက္ေလွလုပ္ငန္းမ်ား ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး လာေရာက္ လည္ပတ္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ခရီးသြားမ်ား လာေရာက္လည္ပတ္မႈ အဆင္ေျပေစရန္ စက္တပ္ရြက္ေလွလုပ္ငန္း ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားသားပိုင္ ကုမၸဏီ ၁၄ ခုႏွင့္ ႏုိင္ငံသားပိုင္ ကုမၸဏီ သံုးခုကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံသားပိုင္ လုပ္ငန္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လာေသာ ခရီးသည္မ်ားကို ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္အထိ ေဒၚလာ ၅၀ ႏွင့္ ၿမိတ္ခ႐ိုင္အထိ ေဒၚလာ ၈၀ ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ရြက္ေလွ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လာသည့္ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားမ်ားကို ၀င္ေၾကးအျဖစ္ ေကာ့ေသာင္းခ႐ိုင္အတြင္း တစ္ဦးလွ်င္ ေဒၚလာ ၁၀၀၊ ၿမိတ္ခ႐ိုင္အထိ ေဒၚလာ ၁၅၀ ႏွင့္ ေလးညအိပ္ ငါးရက္ထက္ပိုပါက ရက္ပိုေၾကးအျဖစ္ ခရီးသြား တစ္ဦးလွ်င္ တစ္ရက္ ေဒၚ လာ ၂၀ ႏႈန္း ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ၿမိတ္ကြၽန္းစုမ်ားသည္ ကြၽန္းစုမ်ား နီးကပ္စြာ တည္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ သဘာ၀ေဘး အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ႏုိင္မႈ နည္းပါးျခင္း၊ ကြၽန္းမ်ားေပၚ၌ လူေနမႈ နည္းပါးျခင္းႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားစြာ မပ်က္မစီး တည္ရွိျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားမ်ား လာေရာက္ လည္ပတ္ျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ ၿမိတ္ကြၽန္းစုရွိ ကြၽန္းမ်ားသို႔ ခရီးသြားပါက အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား မဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေၾကာင့္ လူတစ္ဦးလွ်င္ တစ္ပတ္ ေနထိုင္မႈ ကုန္က်စရိတ္ ေဒၚလာတစ္သိန္းခန္႔ ကုန္က်ႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။

May 15, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.