<

ျပည္သူေရြးခ်ယ္ထားသည့္ အစုိးရေခတ္တြင္ စနစ္မက်၊ မေအာင္ျမင္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားကုိ စိတ္ေလာ၍ အေကာင္အထည္ မေဖာ္လုိေစခ်င္ေၾကာင္း တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဆြးေႏြး

ေမ ၁၄ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း မစတင္မီ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ျပည့္ၿဖိဳးေအာင္)

ျပည္သူေရြးခ်ယ္ထားသည့္ အစုိးရေခတ္တြင္ စနစ္မက်၊ မေအာင္ျမင္ေသာ စီမံကိန္း မ်ားကုိ စိတ္ေလာ၍ အေကာင္အထည္ မေဖာ္လုိေစခ်င္ေၾကာင္း ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚၾကည္ျပာက ေျပာၾကားသည္။

ေမ ၁၄ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္ အစည္းအေ၀း (၂၆ ရက္ေျမာက္ေန႔) တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း အစီရင္ခံစာ (၂၀၁၈-၂၀၂၁) ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚၾကည္ျပာက ယင္းကဲ့သုိ႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ယခင့္ယခင္ အစုိးရေတြ လက္ထက္ေတြမွာလည္း မေအာင္ျမင္တဲ့ စီမံကိန္းေတြ၊ Infrastructure မျပည့္စံုတဲ့ ၿမိဳ႕သစ္ေတြကုိ ထင္သလုိ လုပ္ခဲ့ဖူးတဲ့ သာဓကေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ အစုိးရ ေခတ္မွာေတာ့ စနစ္မက်တဲ့၊ မေအာင္ျမင္တဲ့ စီမံကိန္းေတြကုိ စိတ္ေလာၿပီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္တာမ်ိဳး မျဖစ္ေစခ်င္လုိ႔ ေဆြးေႏြးတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚၾကည္ျပာက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ယခုတင္ျပထားသည့္ အစီရင္ခံစာပါ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ Physical Study Result၊ Business Model၊ Operation Model မပါ၀င္ေသးသျဖင့္ စီမံကိန္းမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အက်ိဳးရွိမရွိ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ စဥ္းစားသံုးသပ္ၿပီး အတည္ျပဳေပးရန္ အခက္အခဲရွိေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

“စီမံကိန္းတစ္ခု အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီ ဆုိတာနဲ႔ တာ၀န္ရွိသူေတြရဲ႕ လုပ္အားေတြ၊ အခ်ိန္ေတြ အမ်ားႀကီး ရင္းႏွီးလုိက္ရပါတယ္။ အေရးႀကီးဆံုးကေတာ့ အစုိးရအဖဲြ႕ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာ ရင္းႏွီးရပါတယ္။ ဆုိလုိတာက စီမံကိန္းတစ္ခု မေအာင္ျမင္ဘူး။ စီမံခန္႔ခဲြမႈ လဲြသြားမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ျပည္သူက တာ၀န္ရွိသူ အစုိးရကုိပဲ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္မွာပါ။ အဲဒီမွာ အတည္ျပဳေပးခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္လည္း ပါမွာပါ။ စီမံခန္႔ခဲြမႈ လဲြသြားရင္ ျပည္သူေတြအတြက္ နစ္နာသလုိ အစုိးရအေပၚကုိလည္း အယံုအၾကည္ မဲ့သြားႏုိင္ပါတယ္။ ဒါကိုေတာ့ အေလးအနက္ စဥ္းစားေပးလုိပါတယ္” ဟု ေဒၚၾကည္ျပာက ေျပာၾကားသည္။

အစီရင္ခံစာပါ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးရာတြင္ စီမံကိန္း အဆုိျပဳပံု ကိစၥမ်ားတြင္ စီမံကိန္းတစ္ခုခ်င္း၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္းရင္း၊ စီမံကိန္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ စီမံကိန္းအႀကိဳ ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနဆုိၿပီး တင္ျပထားေသာ္လည္း စီမံကိန္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ စီမံကိန္းဆုိင္ရာ အဆုိျပဳပံုစံမ်ား မပါ၀င္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းအႀကိဳ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ ေခၚယူ၍ တည္ေဆာက္ျခင္း ပါ၀င္သည့္အတြက္ တင္ဒါေခၚ၍ တည္ေဆာက္ထားၿပီးသလား ဆုိသည္ကုိ မရွင္းလင္းေၾကာင္း စသည္တုိ႔ကုိ ေဒၚၾကည္ျပာက ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္သူဘ၀ျမႇင့္တင္ေရး ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း (Proect X) ဧက၂၄၀၀ရွိသည့္ စီမံကိန္းကုိ လႊတ္ေတာ္တြင္ မေဆြးေႏြးခင္ အခ်ိန္ကတည္းက မေလးရွားကုမၸဏီ တစ္ခုႏွင့္ MoU ထိုးၿပီးသား ျဖစ္သည့္အတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဖိတ္ေခၚမႈပံုစံမ်ိဳးမ်ား မရွိသလုိျဖစ္ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ မရရွိဘဲ MoU ထိုးသည့္ကိစၥမွာ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၅၁ နဲ႔ လဲြေခ်ာ္ေနသလား ျပန္လည္ စိစစ္လုိေၾကာင္း ေဒၚၾကည္ျပာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အလားတူ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈျဖင့္ ျမိဳ႕ျပဖြံၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း အစီရင္ခံစာ (၂၀၁၈-၂၀၂၁) ႏွင့္ပတ္သက္၍ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁)၊ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚမုိးမုိးစုၾကည္က ေဆြးေႏြးရာတြင္ မရမ္းကုန္း ဗီလာစီးပြားေရးႏွင့္ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း (၈) ဧကတြင္ ေရစုကန္သံုးကန္ ပါ၀င္ေနသျဖင့္ စီမံကိန္းကုိ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းႏွင့္ ပါရမီ အဆင့္ျမင့္စီးပြားေရးႏွင့္ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း ႏွစ္ဧကသည္ ပါရမီအားကစားကြင္းျဖစ္၍ မဲဆႏၵရွင္မ်ားက အားကစားကြင္း အျဖစ္သာ ရွိေစခ်င္သည့္အတြက္ စီမံကိန္းအား ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) ဦးေနမ်ိဳးေက်ာ္ (ခ) ဦးေနဘုန္းလတ္က လႊတ္ေတာ္၏ အခန္းက႑တြင္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျဖစ္သင့္ မျဖစ္သင့္၊ လုပ္သင့္ မလုပ္သင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ျပည္သူ႔အသံကုိ ၀ုိင္း၀န္းေဆြးေႏြးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေနာက္ေနာင္စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ဆႏၵ၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္၊ ေမးခြန္းမ်ား၊ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားကုိ အေလးအနက္ထား ေဆာင္ရြက္ေစခ်င္ေၾကာင္း တုိက္တြန္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာလုပ္ငန္း စီမံကိန္း အစီရင္ခံစာ (၂၀၁၈-၂၀၂၁) ကုိ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္ အစည္းအေ၀း (၂၂ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္) ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႕မွ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၁၄ ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

May 14, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.