<

မူဆယ္ၿမိဳ႕အား TNLA က ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေမရိကန္သံ႐ံုး ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္

မူဆယ္ၿမိဳ႕အား TNLA က ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အေမရိကန္သံ႐ံုးက ေမ ၁၄ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး အဆုိပါထုတ္ျပန္ခ်က္၌ လံုျခံဳေရးအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ အရပ္သားမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရာတြင္  ေနာက္ထပ္ေသေက်ဒဏ္ရာရမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစေရး ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုးကို တုိက္တြန္းေၾကာင္းထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း TNLA တပ္၊ အစုိးရလံုျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္တုိ႔အၾကား မၾကာေသးမီက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေသေက်ဒဏ္ရာရမႈမ်ား ရွိခဲ့သည့္အတြက္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ စုိးရိမ္ပူပန္မိေၾကာင္း၊ အရပ္သားမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရာတြင္ ေနာက္ထပ္ေသေက်ဒဏ္ရာရမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ၾကေစလိုေၾကာင္း၊ ယင္းပဋိပကၡအတြင္း အသက္ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရသူမ်ားႏွင့္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သူမ်ား၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္အတူ ထပ္တူ၀မ္းနည္းေၾကကြဲမိေၾကာင္း၊ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္သူအားလံုးထံသုိ႔ လူသားခ်င္း စာနာမႈအကူအညီမ်ား ေရာက္ရွိႏုိင္ေရးအတြက္ ခြင့္ျပဳေပးရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတြင္း ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ဒုကၡေပးခဲ့ေသာ ျပႆနာကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းေပးေရးအတြက္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းအားလံုးကို တုိက္တြန္းေၾကာင္းႏွင့္ ဤသို႔ေသာ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ အားေပးကူညီရန္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ အဆင္သင့္ရွိေနေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အမွန္တကယ္၌ TNLA အဖြဲ႕က မူဆယ္ၿမိဳ႕အား ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပရမည့္အစား အရပ္သားမ်ား ေသေက်ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ျခင္းမွာ မူဆယ္ၿမိဳ႕၌ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ဟု အေမရိကန္သံ႐ံုးက ေဖာ္ျပခဲ့မႈအား ေ၀ဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးက ေမ ၁၂ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ၌ TNLA အဖြဲ႕သာမက ကခ်င္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (KIA) လည္း  ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈတြင္ပါ၀င္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

May 14, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.