<

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲစာရင္းျပဳစုရာ၌ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၂ ေနရာတြင္ သတ္မွတ္ခ်ိန္ငါးပတ္အတြင္း ၿပီးစီးႏုိင္ေသာ္လည္း မဲဆႏၵရွင္ ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ရွိသည့္ ျမင္းျခံမဲဆႏၵနယ္၌ အနည္းငယ္ေနာက္က်ႏုိင္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲစာရင္းျပဳစုရာ၌ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၂ ေနရာတြင္ သတ္မွတ္ခ်ိန္ငါးပတ္အတြင္း ၿပီးစီးႏုိင္ေသာ္လည္း မဲဆႏၵရွင္ ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ရွိသည့္ ျမင္းျခံမဲဆႏၵနယ္၌ အနည္းငယ္ ေနာက္က်ႏုိင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္၊ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးျမင့္ႏုိင္က The Daily Eleven သတင္းစာကုိ ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ လစ္လပ္ေနသည့္ မဲဆႏၵနယ္ ၁၃ ေနရာ၌ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၃ ရက္တြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္။
ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ သက္ဆုိင္ရာ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားရွိ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ားအား ဧၿပီ ၁၉ ရက္မွစတင္ကာ သတ္မွတ္လ်ာထားခ်ိန္ ငါးပတ္အထိ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းျပဳစုရန္ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ဦးျမင့္ႏုိင္က ဆုိသည္။

“အခု ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဧၿပီ ၁၉ ရက္က စၿပီးလုပ္ေနတယ္။ ငါးပတ္အတြက္ဆုိေတာ့ ငါးပတ္အတြင္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေတာ့ ၿပီးႏုိင္မွာေပါ့ေနာ္။ ျမင္းျခံကေတာ့ မဲဆႏၵရွင္ ႏွစ္သိန္းေလာက္ေက်ာ္တယ္။ ေနာက္မွလည္း လစ္လပ္သြားေတာ့ သူကေတာ့ နည္းနည္းေတာ့ ေနာက္က်မွာေပါ့။ အဲဒီအေျခအေနေတြကုိ ၾကည့္ၿပီးေတာ့ အခ်ိန္မီေပါ့။ လုပ္သြားမွာပဲ။ အဲဒီ ငါးပတ္ျပည့္တဲ့အခါက်မွ ျပဳစုၿပီးတဲ့အခ်ိန္အခါမွ မဲစာရင္းကပ္မယ့္ရက္ကုိ လ်ာထားၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ” ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးျမင့္ႏုိင္က ဆိုသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းေၾကညာရာတြင္ အိမ္ေထာင္စုအလုိက္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ဆုိထားသည္။

“မဲစာရင္းျပဳရာမွာ အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ အခက္အခဲမရွိပါဘူး။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေတာ့ မွန္းထားတဲ့ ငါးပတ္အတြင္းကုိၿပီးမွာပါ။ ျမင္းျခံတစ္ခုသာ မဲဆႏၵရွင္ ႏွစ္သိန္းေက်ာ္တဲ့အခါက်ေတာ့ သူကေတာ့ နည္းနည္းေလးေတာ့ ေနာက္က်မယ္” ဟု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးျမင့္ႏုိင္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျမင္းျခံမဲဆႏၵနယ္၌ မဲဆႏၵရွင္ ၂၁၁၀၄၃ ဦးရွိေၾကာင္း သိရသည္။

တစ္ႏုိင္လုံးတြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္မွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ေလးေနရာ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္ေနရာႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ရွစ္ေနရာျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွာ ကန္ပက္လက္မဲဆႏၵနယ္၊ လဲခ်ားမဲဆႏၵနယ္၊ တာေမြမဲဆႏၵနယ္၊ ျမင္းျခံမဲဆႏၵနယ္ တုိ႔ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အတူ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါမဲဆႏၵနယ္၏ အက်ဳံး၀င္ၿမိဳ႕နယ္မွာ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ တုိင္းေဒသႀကီး လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွာ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ တမူးမဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ အုတ္တြင္းမဲဆႏၵယ္ အမွတ္ (၁)၊ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ သပိတ္က်င္းမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) ႏွင့္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမဲဆႏၵနယ္၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ မင္းဘူးမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) ႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဆိပ္ကမ္းမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) တို႔ျဖစ္သည္။

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွာ ခ်င္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မတူပီမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ရေသ့ေတာင္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) တုိ႔ျဖစ္သည္။

May 13, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.