<

ကေလးၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္စည္းေက်းရြာတြင္ နန္းကသည္းေခ်ာင္း ကမ္းထိန္းနံရံျပဳလုပ္မည္

ကေလးၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္စည္းေက်းရြာတြင္ နန္းကသည္းေခ်ာင္း ကမ္းထိန္းနံရံျပဳလုပ္ရန္ တိုင္းတာေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္

ကေလးၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္စည္းေက်းရြာတြင္ ယခင္ႏွစ္က ေပ ၆၀၀ ခန္႔ ပ်က္စီးခဲ့ေသာ နန္းကသည္းေခ်ာင္း (မဏိပူရ္ျမစ္) ကမ္းထိန္းနံရံႏွင့္ တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္း ကမ္းထိန္းနံရံတစ္ခုကုိ တည္ေဆာက္မည္ဟု သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ မီနီဘတ္ဂ်က္မွာ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရ ရန္ပုံေငြ သန္း ၅၀၀ ပါ။ အဲဒါကုိ ေရမတက္ခင္မွာလုပ္ဖုိ႔ လ်ာထားတာေပါ့။ လုပ္ငန္းစဖုိ႔အတြက္ စက္ယႏၲရားေတြလည္း ေရာက္ေနပါၿပီ။ လုပ္မွာက ႏွစ္လပုိင္းပါ။ တူးေျမာင္းေဖာက္ဖုိ႔ အပုိင္းရယ္ (ဘက္ဟုိးနဲ႔ ေသာင္တူးမွာေပါ့)၊ မႏွစ္က ၿပိဳက်ထားတဲ့အပုိင္းကုိ ကမ္းထိန္းနံရံျပန္လုပ္မွာပါ။ ဘက္ဟုိးနဲ႔ ေသာင္တူးတယ္ဆုိတာက ေရလမ္းေဖာ္မွာပါ။ အက်ယ္ကုိ ေပ ၂၀၀ ေလာက္ ေရေၾကာင္းကုိလႊဲၿပီးတူးမွာ။ ရြာဘက္ကုိလာတဲ့ ေရလမ္းေၾကာင္းကုိလည္း တာဖုိ႔ၿပီး ပိတ္လုိက္မွာေပါ့။ အလ်ားကုိ ေပ ၄၀၀၀ ေလာက္တူးဖုိ႔ လ်ာထားပါတယ္။ ကမ္းထိန္းနံရံကေတာ့ စုစုေပါင္း အလ်ား ၈၁၀ ေပလုပ္မွာပါ။ ယခင္တုန္းကလုပ္ထားတဲ့ ကမ္းထိန္းနံရံ ျပဳတ္က်သြားတာက ေပ ၆၀၀ ေလာက္ရွိတယ္။ ျပဳတ္က်ၿပီး က်န္တဲ့အပုိင္းကုိ ေရွ႕မွာတစ္ဆင့္ခံလုပ္ဦးမွာ။ အခုလုပ္မယ့္ပုံစံက ေျမထိန္းနံရံအျမင့္ႀကီး မလုပ္ေတာ့ဘဲနဲ႔ သံျခင္းေတြကုိ ေအာက္မွာခ်ၿပီး အေစာင့္နဲ႔ကမ္းပါးကုိ တက္မွာပါ။ အေပၚထိပ္မွာ ေက်ာက္႐ုိးစီၿပီး ေက်ာက္စီတမံလုပ္မွာ။ က်န္တဲ့ ေပ ၂၁၀ ကုိေတာ့ မႏွစ္က လုပ္ၿပီးသားဟာရဲ႕ အေရွ႕မွာတစ္ဆင့္ခံၿပီးေတာ့ ေျမထိန္းနံရံကလည္း ခုနစ္ေပခြဲရွိေတာ့ ေရွ႕ကေန အမာခံရေအာင္ ျပန္ေထာက္ေပးလုိက္မွာ။ ဒီဇုိင္းကေတာ့ ျပန္ၿပီးတင္ၿပီးေတာ့ ဆြဲေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က အဓိကေတာ့ အခ်ိန္မီၿပီးႏုိင္ေအာင္ တြန္းအားေပးၿပီး ၀ုိင္း၀န္းစီစဥ္ၿပီး အျမန္ၿပီးေအာင္လုပ္ဖုိ႔ စီစဥ္ေနပါတယ္။ လက္ရွိေတာ့ ေရေတာ္ေတာ္ေလး မ်ားေနတယ္။ လုပ္ရမယ့္အပုိင္းက ကမ္းထိန္းနံရံ လုပ္ရမယ့္အပုိင္းကုိ တာဖုိ႔ၿပီးပိတ္ရမယ္။ ေရေၾကာင္းလႊဲၿပီး ေရေၾကာင္းေျဖာင့္ရမယ္။ အခုေတာ့ ေရမ်ားေနလုိ႔ ေရက်ေအာင္လည္း ေစာင့္ေနတယ္။ လုပ္ငန္းစဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။ ပုံမွန္အတုိင္းဆုိရင္ေတာ့ ေမလကုန္အထိေတာ့ ေကာင္းေကာင္းလုပ္ႏုိင္မွာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ အခါအားေလ်ာ္စြာေတာ့ အနီးကပ္လုပ္ကုိင္တာေတြ၊ သတ္မွတ္စံခ်ိန္စံညႊန္းအတုိင္း လုပ္သလား၊ မလုပ္သလား ၾကည့္မယ္။ ေက်းရြာကုိလည္း ေကာ္မတီဖြဲ႕ထားၿပီးေတာ့ သူတုိ႔လုပ္မယ့္ဒီဇုိင္းေတြလည္း ေပးထားမွာေပါ့။ သတ္မွတ္တဲ့အတုိင္း လုပ္မလုပ္၊ မလုပ္ရင္လည္း အေၾကာင္းၾကားခုိင္းမွာပါ။ MIT ကုမၸဏီက တင္ဒါေအာင္တယ္” ဟု ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္စုိးက ေျပာၾကားသည္။

ကေလးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ ျမစ္သာ ျမစ္ကမ္းထိန္း နံရံလုပ္ငန္းမ်ားလည္း ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္ဟု သိရသည္။

“ကေလး-ကေလး၀ကားလမ္း ျမစ္သာ ျမစ္ကမ္းၿပိဳ ကာကြယ္လုပ္ငန္း အပုိင္းႏွစ္ပုိင္း ရွိပါတယ္။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘတ္ဂ်က္ကေတာ့ ဌာနကလုပ္တာ။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘတ္ဂ်က္ကေတာ့ ကုမၸဏီေတြကုိ အပုိင္းလုိက္ခြဲၿပီး တၿပိဳင္နက္ၿပီးေအာင္လုပ္တာ။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ အပုိင္းကေတာ့ လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈအေနနဲ႔ ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀ ရၿပီ။ တခ်ဳိ႕ကုမၸဏီေတြဆုိရင္လည္း ရာခိုင္ႏႈန္း ၆၀ ေလာက္ရေနၿပီ။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဌာနက ႀကီးၾကပ္ၿပီးလုပ္တဲ့အပုိင္းက လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈက ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလာက္ရေနၿပီ။ ေရတက္လာရင္ ေရျမဳပ္ႏုိင္မယ့္အပုိင္းေတြ အကုန္လုံးၿပီးကုန္ၿပီ။ အခုက်န္တာက အေပၚပုိင္းေလးပဲ ေက်ာက္စီဖုိ႔က ေသခ်ာေအာင္ အခ်ိန္ယူလုပ္ေနလုိ႔ ၾကာေနပါတယ္” ဟု ဦးေက်ာ္စုိးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“အရင္ႏွစ္ကလုပ္တာက ေပ ၆၀၀ ေလာက္ပါသြားတယ္။ က်န္တဲ့အပုိင္းေတြက မဖ်က္ဘူး။ အေရွ႕ကေနပူးၿပီး အသစ္ျပန္လုပ္မွာေျပာတယ္။ ဒီကေန႔ေတာ့ စက္ႀကီးေတြေရာက္ေနၿပီ။ အထက္ဘက္မွာ ေပ ၄၀၀၀ ေလာက္ ေရလမ္းလႊဲမယ္။ မိုးတအားမႀကီးဘူးဆုိရင္ေတာ့ မုိးရြာလည္း လုပ္ရမွာပါ။ ရြာကလည္း ေစာင့္ႀကီးၾကပ္ဖုိ႔အတြက္ ေကာ္မတီဖြဲ႕ဦးမွာပါ။ ေရလမ္းေၾကာင္းလႊဲၿပီး ကမ္းထိန္းနံရံ လုပ္လုိက္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ရြာကုိေတာ့ ကမ္းပါးမဖဲ့ေတာ့ဘူး။ အဲဒီအႏၲရာယ္ ကင္းသြားမယ္။ မႏွစ္က ကမ္းထိန္းနံရံက ဒုတိယမုိးမွာ ပါသြားေတာ့ ေတာ္ေတာ္သက္သာသြားပါတယ္။ အခုတုိင္းကလူႀကီးကလည္း ေဒသခံေတြရဲ႕ မႏွစ္က ေကာင္းက်ဳိးဆုိးက်ဳိးေတြ ေျပာစကားကုိလည္း အကုန္ေမးတယ္။ ေရစီးအားကုိလည္း တြက္ခ်က္တယ္။ မႏွစ္ကေတာ့ ေဒသအေနအထားကုိ ထည့္မတြက္ေတာ့ အားနည္းခ်က္ျဖစ္သြားတာပဲ” ဟု ေျမာက္စည္းေက်းရြာေဒသခံ ကုိသိန္းသန္းထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

May 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.