<

ဟံသာ၀တီ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေျမယာျပဳျပင္ရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး စီမံ/စီးပြား၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

Yongnam ၏ ဟံသာ၀တီေလဆိပ္ တည္ေဆာက္မည့္ပံုစံကုိ ေတြ႕ရစဥ္

ဟံသာ၀တီ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ေျမယာျပဳျပင္ရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးညႊန္႔ေရႊက The Daily Eleven သတင္းစာသို႔ ေျပာၾကားသည္။

“ဟံသာ၀တီေလဆိပ္က ဆက္လုပ္ပါလိမ့္မယ္။ ပထမကုမၸဏီႏွစ္ခုနဲ႔ကေတာ့ ပ်က္သြားတာေပါ့။ ျပည္ေထာင္စုကေန ဂ်ပန္ကုမၸဏီနဲ႔ျပန္လုပ္မယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ အခုက ဟံသာ၀တီေလဆိပ္က ေျမရွင္းလင္းေရးေတြ လုပ္ေနၿပီ၊ ေျမကြက္ေတြရွင္းေနၿပီ။ ဧက ၉၀၀၀ ေက်ာ္ရွိတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔အစိုးရအေနနဲ႔ စလုပ္ေနပါၿပီ။ ေလဆိပ္လုပ္ဖို႔အတြက္ ေျမယာျပင္ေနတာေပါ့” ဟု ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးဦးညႊန္႔ေရႊက ေျပာၾကားသည္။

ဟံသာ၀တီ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္ စီမံကိန္းသည္ အနာဂတ္ေလေၾကာင္းက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ မျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္ရမည့္ ႏုိင္ငံေတာ္စီမံကိန္းျဖစ္သျဖင့္ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ဂ်ပန္အစုိးရႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း ေလေၾကာင္းပုိ႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေနာက္ဆံုးအေျခအေနကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လအတြင္းက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဟံသာ၀တီ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီက စိစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယင္းစီမံကိန္းအတြက္ Yongnam-CAPE-JGC Consortium အား ေရြးခ်ယ္ေၾကာင္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၃၀ ရက္၌ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ပုိ႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဖြဲ႕စည္းေပးထားေသာ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရး ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီႏွင့္ JGC-Yongnam-CAI-Consortium (HIA Myanmar Company Limited-HIAMCL) တုိ႔သည္ Concession Agreement ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ေရးအတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၆ ရက္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္အထိ ေဆြးေႏြးမႈ ၁၁ ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏွစ္သက္တမ္းရွိ ကနဦးမူေဘာင္ သေဘာတူညီခ်က္ Framework Agreement ကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၃၀ ရက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဒုတိယသမၼတ (၂) ဦးေဆာင္သည့္ ဟံသာ၀တီ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္ တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္း ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းအား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ဟံသာ၀တီ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္ စီမံကိန္းအား ႏုိင္ငံေတာ္စီမံကိန္းတစ္ရပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး Concession Agreement ခ်ဳပ္ဆုိႏိုင္ေရး ညႇိႏႈိင္းမႈေကာ္မတီမွ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ေရး ဆက္လက္ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ HIAMCL အဖြဲ႕ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းမႈေကာ္မတီတုိ႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္တြင္ စတင္ညႇိႏႈိင္းေဆြးခဲ့သည္။

အဆုိပါ Concession Agreement ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ေရးအတြက္ ညႇိႏႈိင္းမႈေကာ္မတီႏွင့္ HIAMCL တုိ႔အၾကား ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲငါးႀကိမ္ႏွင့္ Technical Working Group Meeting အစည္းအေ၀းတစ္ႀကိမ္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ေဆြးေႏြးရာတြင္ အဓိကက်သည့္ အခ်က္မ်ားအေပၚ သေဘာတူညီမႈမရႏုိင္ေသးမီ Framework Agreement စာခ်ဳပ္သက္တမ္းႏွစ္ႏွစ္မွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္တြင္ ကုန္ဆံုးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

May 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.