<

၀င္ေငြခြန္ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ဌာနအေနျဖင့္ အခြန္ဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း စီမံ/ဘ႑ာ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာ ေရး၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းႏွင့္ ဌာနအေနျဖင့္ အခြန္ဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေမ ၁၁ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ႏုိဗိုတယ္ ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပသည့္ CEO Conference တြင္ ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔  အခြန္ဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီးေတာ့ ဥပေဒမွာ ေျဖေလွ်ာ့မႈေတြ ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္ခဲ့တာ ရွိသလို မၾကာခင္မွာလည္း ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ဖို႔ လုပ္ေနတာေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါကလည္း မၾကာခင္ ျပ႒ာန္းႏုိင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“အစိုးရ၏ရဲ႕ ၀င္ေငြအပိုင္းကို ၾကည့္ရင္ တကယ္တမ္းမွာ Taxation မွာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ Incentive ပင္ျဖစ္တယ္၊ မက္လံုးေတြျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ မွ်ဖို႔လိုတာက Taxation ကို တစ္ဖက္က အစိုးရအေနနဲ႔ ၀င္ေငြတိုးေအာင္လုပ္တာ ရွိသလို ေပးခ်င္ေအာင္ ပုဂၢလိကက႑က အခြန္ကို ေပးခ်င္လာေအာင္ ဘာလုပ္မလဲလို႔ စဥ္းစားဖို႔ လိုပါတယ္။ Tax Rate နဲ႔ Tax Volume မကြဲဘူးျဖစ္ေနတယ္။ Rate ေတြတင္တိုင္း Tax Income မတိုးဖူး” ဟု ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ ဧည့္ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္က ေျပာၾကားသည္။

ယခင္က အိမ္ျခံေျမအခြန္ကို ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံခဲ့ဘူးေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ေပးေဆာင္မည့္သူ မရွိေၾကာင္း၊  အခြန္ႏႈန္းသာ တိုးသြားေသာ္လည္း အခြန္ေကာက္ခံရရွိမႈ တိုးတက္မလာေၾကာင္း သိရသည္။

“အဲေတာ့ စဥ္းစားဖို႔လိုတာက Tax Rate ကိုေလွ်ာ့လိုက္ရင္ အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံေတြမွာ Zero Tax ေတာင္ေျပာတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက အခြန္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ ျပႆနာရွိတာက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိတာပဲ။ အခြန္ေပးခ်င္ရင္ ႏုိင္ငံျခားမွာဆို အြန္လုိင္းနဲ႔ အခြန္ေပးလို႔ရတယ္။ ဥပေဒကိုေတာ့ အခုလည္း ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရက စေတာ့စေနၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီထက္ပိုၿပီး အခြန္ကို ျပင္ေစခ်င္တယ္၊ မဟုတ္ရင္ အခြန္ကို အစိုးရရဲ႕ ၀င္ေငြအေနနဲ႔ စဥ္းစားေနလို႔ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ထင္တယ္ Incentive မပါရင္ ေပးတဲ့သူက ေပးခ်င္မွာ မဟုတ္ဘူး” ဟု ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္က သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ထုိသို႔ အခြန္စနစ္ဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ လက္ရွိတြင္ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒကုိ အသစ္ျပန္လည္ ေရးဆဲြေနၿပီး မူၾကမ္းအဆင့္ ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ကာ လက္ရွိ၀င္ေငြခြန္ေခါင္းစဥ္ ခုနစ္မ်ဳိးအနက္  ေလးမ်ဳိးေလွ်ာ့ခ်ထားၿပီး ျပင္ဆင္ေကာက္ခံမည့္ ၀င္ေငြခြန္ေခါင္းစဥ္ သံုးမ်ဳိးမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွရေငြ၊ အေျခပစၥည္းမွ ျမတ္စြန္းေငြႏွင့္ လစာရေငြတုိ႔သာ ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ၀င္ေငြခြန္ ဥပေဒကုိ ၁၉၇၄ ခု ႏွစ္တြင္ စတင္ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ၁၉၉၉ ခုႏွစ္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တုိ႔တြင္ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္း၀င္ေငြခြန္ဥပေဒပါ  ၀င္ေငြခြန္ေခါင္းစဥ္ ခုနစ္မ်ဳိးမွာ လစာ၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာလုပ္ငန္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ပစၥည္း၊ အေျခပစၥည္းမွ ျမတ္စြန္းေငြ၊ ၀င္ေငြရလမ္း မေဖာ္ျပႏုိင္သည့္၀င္ေငြ၊ အျခားရလမ္းမွ ၀င္ေငြတုိ႔ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ ေရးဆဲြေနသည့္ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒသစ္တြင္ ေခါင္းစဥ္သံုးမ်ဳိးသာ ထည့္သြင္းေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအခြန္စနစ္ျဖစ္သည့္ ၀င္ေငြခြန္ကို အထူးျပဳေကာက္ခံေနမႈအစား ျပည္သူမ်ားအားလံုး ပါ၀င္သည့္ အခြန္စနစ္ ျဖစ္ေစေရးအတြက္ သြယ္၀ိုက္ခြန္မ်ားျဖစ္သည့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ႏွင့္ အထူးကုန္စည္ခြန္မ်ားကို အထူးျပဳေကာက္ခံရန္ မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

May 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.