<

ဥပေဒျပဳအေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ခ်ဳိ႕တဲ့ၿပီး ဥပေဒနားမလည္သူ အေျခခံျပည္သူမ်ားအတြက္ ေရွ႕ေနငွားေပးျခင္း ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု ဦးဥာဏ္၀င္း ေျပာၾကား

ေမ ၁၁ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ အားကစားေလ့က်င့္ေရး စခန္း၀င္းအတြင္း ဥပေဒျပဳအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕ ႐ံုးဖြင့္ပြဲ ျပဳလုပ္စဥ္

ဥပေဒျပဳအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕ အေန ျဖင့္ ခ်ဳိ႕တဲ့ၿပီး ဥပေဒနားမလည္သူ အေျခခံ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေရွ႕ေနငွားေပးျခင္း ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု ျပည္ေထာင္စုဥပေဒဆိုင္ရာအေထာက္အကူေပးေရးအဖြဲ႕ဥကၠ႒ ဦးဥာဏ္၀င္းက သတင္းမီဒီယာမ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒဆိုင္ရာ အေထာက္အကူျပဳ ဥပေဒအရ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာတြင္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၏ အမိန္႔အရ ဖြဲ႕စည္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေမ ၁၁ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ အားကစားေလ့က်င့္ေရးစခန္း၀င္းအတြင္း ဥပေဒျပဳအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕ ႐ံုးဖြင့္ပြဲတြင္ ဦးဥာဏ္၀င္းက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဦးဥာဏ္၀င္းက “ဥပေဒျပဳအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕ရဲ႕ အဓိကအလုပ္ကေတာ့ တရားဥပေဒအရာမွာ အညီအမွ်ရဖို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကူညီမွာ။ ဆင္းရဲလို႔၊ ခရီးေ၀းလို႔၊ နားမလည္လို႔ ဥပေဒအခြင့္အေရးေတြ ထိခိုက္သြားမွာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကာကြယ္မယ္။ အေျခခံကေတာ့ အဲဒါပဲ။ သက္တမ္းကေတာ့ သတ္မွတ္ထားတာမရွိဘူး။ အခု ေလာေလာဆယ္အဖြဲ႕၀င္ဦးေရက ၁၃ ဦး ရွိပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ မရွိတဲ့သူေတြကို ေရွ႕ေနငွားေပးမယ္။ ေျပာရင္ေတာ့ အက်ယ္ႀကီးေပါ့။ ဒီအဖြဲ႕မ်ိဳး ျမန္မာျပည္မွာ မရွိခဲ့ဖူးပါဘူး။ ဒါက ပထမဆံုးဖြဲ႕တာ။ ဖြဲ႕စည္းပံုနဲ႔ မညီဘူး။ ကန္႔ကြက္လာတာေတြရွိရင္ ဘယ္အခ်က္က မညီဘူးလဲဆိုတာ ၾကည့္မယ္ေလ။ ဖြဲ႕စည္းပံုနဲ႔မညီရင္ေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ လုပ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အခုျပည္နယ္႐ံုးေတာင္ အကုန္မဖြင့္ႏုိင္ေသးဘူး။ က်န္ေနေသးတယ္။ ဒီကေနစၿပီး ဖြဲ႕ရမွာေပါ့။ ဖြဲ႕တယ္ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စည္းေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔  ဖြဲ႕႐ံုနဲ႔ မၿပီးဘူး။ အလုပ္လုပ္တယ္ဆိုရင္ ဘတ္ဂ်က္က လိုလာၿပီ။ အဲဒါကိုလည္း အန္ကယ္တို႔ႀကိဳးစားပါမယ္” ဟု သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ “ျပည္ေထာင္စုဥပေဒဆိုင္ရာ အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕ ဥပေဒအရ ဒီအဖြဲ႕ ေပၚေပါက္လာတာ။ အဓိကရည္ရြယ္တာကေတာ့ တရားဥပေဒအရာမွာ အားလံုး အညီအမွ်ျဖစ္ေစဖို႔။ ျဖည့္ဆည္းႏိုင္တဲ့ဟာ ျဖည့္ဆည္းဖို႔ပါ။ ခုမွ ႐ံုးဖြင့္တာ ဘာမွ မလုပ္ရေသးဘူး။ မစရေသးခင္ ဘာျဖစ္လာမလဲဆိုတာ ဘာမွ မေျပာႏုိင္ေသးဘူး။ဘယ္ေလာက္ လုပ္ႏိုင္မလဲဆိုတာ ေျပာဖို႔ေစာေသးတယ္” ဟု ဦးဥာဏ္၀င္းက ဆိုသည္။

ျပည္ေထာင္စုဥပေဒဆိုင္ရာအေထာက္ အကူေပးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းျခင္းကို ဥပေဒ ဆိုင္ရာအေထာက္အကူေပးေရး ဥပေဒပုဒ္မ  ၅ အရ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒဆိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးအဖြဲ႕တြင္ ဥကၠ႒ အျဖစ္ ဦးဥာဏ္၀င္း၊ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ဦးခင္ေဇာ္ တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေနတို႔အပါ အ၀င္ အဖြဲ႕၀င္ ၁၃ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဥပေဒဆိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆ တြင္ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒဆိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးအဖြဲ႕၏ တာ၀န္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးအဖြဲ႕အဆင့္ဆင့္ကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္းႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊ ဥပေဒဆိုင္ရာ အေထာက္အကူ ေတာင္းခံခြင့္ရွိသည့္ ျပစ္မႈမ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္း၊ ဥပေဒဆိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးအဖြဲ႕ အဆင့္ဆင့္၏ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ ဥပေဒဆိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးအဖြဲ႕မ်ားက ၀န္ေဆာင္မႈေပးရာတြင္ ဥပေဒႏွင့္ညီညြတ္မႈ ရွိေစရန္ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပးမႈမ်ားကို အမ်ားျပည္သူတို႔အတြင္းျပန္႔ပြားေစရန္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲၿပီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဥပေဒဆိုင္ရာ အေထာက္အကူ ေတာင္းခံခြင့္ရွိသူမ်ားကို ကူညီႏိုင္ရန္ ဥပေဒဆိုင္ရာအေထာက္အကူေပးေရး နည္းလမ္းမ်ား သတ္မွတ္ထားရွိျခင္း ႏွင့္ ယင္းကိစၥရပ္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူသိရွိ ႏိုင္ရန္ အသိပညာေပးျခင္း၊ဥပေဒဆိုင္ရာ အေထာက္အကူ ေတာင္းခံခြင့္ရွိသူမ်ားအား ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူအျဖစ္ မွတ္ယူရမည့္အခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္း စသည္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

May 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.