<

ျပည္တြင္းစက္သံုးဆီေစ်း တစ္လအတြင္း တစ္လီတာ ၁၅ က်ပ္မွ ၃၀ ၾကား ေစ်းတက္ခဲ့ကာ ဧၿပီ ၁၀ ရက္ေစ်းႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ေလးရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ျမင့္တက္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ပုဂၢလိကစက္သံုးဆီ အေရာင္းဆိုင္တစ္ဆိုင္အား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး)

ကမၻာ့ေရနံေစ်းႏႈန္း သံုးႏွစ္ခဲြအတြင္း အျမင့္ဆံုးႏႈန္းအျဖစ္ တစ္စည္ ၇၁ ေဒၚလာ အထိျမင့္တက္လာၿပီး ျပည္တြင္းစက္သံုးဆီေစ်း တစ္လအတြင္း တစ္လီတာ ၁၅ က်ပ္မွ ၃၀ ၾကားေစ်းတက္ခဲ့ကာ ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီ ၁၀ ရက္ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ေလးရာခုုိင္ ႏႈန္းခန္႔အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း စက္သံုးဆီ အေရာင္းဆုိင္မ်ားထံမွ သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ဒုတိယပတ္မွစတင္၍ ကမၻာ့ေရနံေစ်းႏႈန္း သိသိသာသာ စတင္ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လဆန္းပုိင္းက ၄၉ ေဒၚလာ၀န္းက်င္ရွိေသာ ကမၻာ့ေရနံေစ်းႏႈန္းသည္ ေအာက္တုိဘာလဆန္းပုိင္းတြင္ ၅၁ ေဒၚလာ၊ ႏုိ၀င္ဘာလဆန္းတြင္ ၅၅ ေဒၚလာ၊ ဒီဇင္ဘာလဆန္းတြင္ ၅၈ ေဒၚလာ၊ ဇန္န၀ါရီလဆန္းတြင္ ၆၁ ေဒၚလာ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလဆန္းတြင္ ၆၄ ေဒၚလာ၊ ဧၿပီလကုန္ပုိင္းတြင္ ၆၈ ေဒၚလာ၊ ေမ ၁၀ ရက္တြင္ ၇၁ ေဒၚလာအထိ ဆက္လက္ျမင့္တက္ခဲ့ကာ ဧၿပီ ၁၀ ရက္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ေမ ၁၀ ရက္ ေစ်းႏႈန္းႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္း၀န္းက်င္ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမ ၁၀ ရက္တြင္ျဖစ္ေပၚေသာ စက္သံုးဆီ လက္လီေစ်းမ်ားမွာ ဒီဇယ္တစ္လီတာ ၈၅၅  က်ပ္  (တစ္ဂါလန္ ၃၈၈၁ က်ပ္) ပရီမီယံဒီဇယ္ တစ္လီတာ က်ပ္ ၈၇၀ (တစ္ဂါလန္ ၃၉၄၉ က်ပ္)၊ ေအာက္တိန္း 92 Ron တစ္လီတာ  က်ပ္ ၈၂၀ (တစ္ဂါလန္ ၃၇၂၂ က်ပ္) ေအာက္တိန္း 95 Ron တစ္လီတာ က်ပ္ ၈၇၀ (တစ္ဂါလန္ ၃၉၄၉ က်ပ္) ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁၀ ရက္တြင္ျဖစ္ေပၚသည့္ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ဒီဇယ္တစ္လီတာ က်ပ္ ၃၀ (၃ ဒသမ ၆၃ ရာ ခုိင္ႏႈန္း)၊ ပရီမီယံဒီဇယ္ တစ္လီတာ က်ပ္ ၃၀ (၃ ဒသမ ၅၇ ရာခုိင္ႏႈန္း)၊ ေအာက္တိန္း 92 Ron တစ္လီတာ ၁၅ က်ပ္ (၁ ဒသမ ၈၆ ရာ ခုိင္ႏႈန္း)၊ ေအာက္တိန္း  95 Ron တစ္လီတာ ၂၅ က်ပ္ (၂ ဒသမ ၉၅ ရာခုိင္ႏႈန္း) တစ္လအတြင္း ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ပုဂၢလိကစက္သံုးဆီ အေရာင္းဆိုင္တစ္ဆိုင္အား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး)

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္တြင္ျဖစ္ေပၚေသာ စက္သံုးဆီ လက္လီေစ်းမ်ားမွာ ဒီဇယ္တစ္လီတာ က်ပ္ ၈၀၀ (တစ္ဂါလန္ ၃၆၃၂ က်ပ္) ပရီမီယံ ဒီဇယ္ တစ္လီတာ  က်ပ္ ၈၂၀ (တစ္ဂါလန္ ၃၇၂၂ က်ပ္)၊ ေအာက္တိန္း 92 Ron တစ္လီတာ  က်ပ္ ၈၀၀ (တစ္ဂါလန္ ၃၆၃၂က်ပ္) ေအာက္တိန္း 95 Ron တစ္လီတာ ၈၄၅ က်ပ္ (တစ္ဂါလန္ ၃၈၃၆ က်ပ္) ျဖစ္ရာ ငါးလ၀န္းက်င္အတြင္း ဒီဇယ္ ၆ ဒသမ ၈၇  ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ပရီမီယံဒီဇယ္ ၆ ဒသမ ၀၉ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ 92 Ron ၂ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ 95 Ron ၂ ဒသမ ၉၅  ရာခုိင္ႏႈန္း ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ စက္သံုးဆီတင္သြင္းေရာင္းခ် ျဖန္႔ျဖဴးေရးအသင္း၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၿပီးခဲ့ေသာ ဧၿပီ ၂၄ ရက္မွ ၃၀ ရက္အတြင္း ျပည္ပမွ မွာယူတင္သြင္းသည့္  စက္သံုးဆီမ်ား၏ ဆိပ္ကမ္းအေရာက္ ပ်မ္းမွ်အရင္းေစ်းသည္ ေအာက္တိန္း 92 Ron တစ္လီတာလွ်င္ ၇၈၇ က်ပ္၊ ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာလွ်င္ ၈၃၆ က်ပ္၊ ပရီမီယံ ဒီဇယ္ဆီတစ္လီတာလွ်င္ ၈၄၈ က်ပ္ႏွင့္ ေအာက္တိန္း 95 Ron တစ္လီတာလွ်င္ ၈၁၈ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး လက္လီဆုိင္မ်ား၏ ေရာင္းေစ်းသည္ သုိေလွာင္စရိတ္၊ သယ္ယူ ပုိ႔ေဆာင္ေရးစရိတ္အေပၚ မူတည္၍ ကြာျခားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေစ်းကြက္အတြင္း စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈကုိ ထိန္းညႇိႏုိင္ေရးအတြက္ လွ်ပ္စစ္ ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနလက္၀ယ္ရွိ ဓာတ္ဆီဂါလန္ သံုးသန္းကို ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေစ်းထိန္းႏုိင္ရန္ ကာလလတ္၊ ကာလရွည္ အစီအမံမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ဧၿပီ ၁၂ ရက္ တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ား ႀကီးျမင့္ေနမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပုဂၢလိက စက္သံုးဆီဆုိင္ေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ သုိေလွာင္ျဖန္႔ျဖဴးေရး စခန္းေပါင္း ၁၀ ခု ၀န္းက်င္ႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာနပုိင္ စက္သံုးဆီ အေရာင္းဆုိင္ ၁၂ ဆုိင္ရွိေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဌာနမွထုတ္ျပန္ထားေသာ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

 

May 10, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.