<

ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က သံုးပတ္ၾကာသည္အထိ ျပန္လည္ေပးပို႔ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ ပတ္သက္သူမ်ား၏အမႈ စစ္ေဆးႏုိင္ျခင္း မရွိေသး

ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က သံုးပတ္ၾကာသည္အထိ ျပန္လည္ေပးပို႔ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား၏ အမႈကို စစ္ေဆးႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ အမႈတြဲမ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအား ၾကည့္႐ႈရန္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ခ်ဳပ္က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ရာဇ၀တ္ အေထြေထြအမႈအမွတ္ ၅ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ၿပီး ေတာင္းယူသည့္အတြက္ ဧၿပီ ၁၉ ရက္က ဒကၡိဏခ႐ိုင္႐ံုး တရား႐ံုးက အမႈတြဲမ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးခ်က္မ်ား ေပးပို႔ထားေၾကာင္း သိရသည္။

“ဘယ္ေလာက္ၾကာမလဲ ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္ မသိႏုိင္ဘူး။ သူတို႔ဆီက ျပန္ပို႔လာမွပဲ ဘယ္ေလာက္ၾကာတယ္ ဆိုတာသိမွာ။ ဘာအမႈနဲ႔ေခၚတာ သူ႔ဆီက အမိန္႔တစ္ခုခု ပါလာေပါ့။ ဘယ္သူက သြားေလွ်ာက္လို႔ ဒီက ေတာင္းေခၚတယ္။ ဘာအမိန္႔ ခ်လိုက္တယ္ဆိုတာ အဲဒီက်မွ သိမွာပါ။ ၾကာရတဲ့ အၾကာင္းရင္းလည္း ဟုိကလာတဲ့အခ်ိန္မွပဲ သိမွာပါ။ အဲဒီေတာ့မွ ဒီကအမႈက ဆက္သြားမွာပါ” ဟု ဒုတိယခ႐ိုင္တရားသူႀကီး ဦးခင္ေမာင္ေထြးက ေျပာၾကားသည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ ပတ္သက္သူမ်ားအား ေမ ၉ ရက္ ႐ံုးခ်ိန္းတြင္ အမႈစစ္ေဆးျခင္းမရွိဘဲ ခ်ဳပ္ရက္ရမန္ယူကာ လာမည့္ ေမ ၁၆ ရက္သို႔ ထပ္မံ ခ်ိန္းဆိုခဲ့သည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ ပတ္သက္သူမ်ားအား ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းမ်ားက လက္နက္အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉(စ)၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကို ေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၅/၁၆(ဂ)/၂၀၊ လက္နက္ အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉-က/၁၉(စ)၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၅/၁၉(က)/၂၁၊ ႏုိင္ငံေတာ္ အထိမ္းအမွတ္တံဆိပ္ ၇ ၊ လက္နက္ အက္ဥပေဒ ၉(စ)/၁၉(က)ႏွင့္ တရားခံေျပးမႈတို႔ျဖင့္ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ ပထမဆံုး ႐ံုးထုတ္စဥ္က တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ႐ံုးထုတ္စစ္ေဆးရာတြင္ ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းပါ သံုးဦးအား ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၇ ၊ ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္း တစ္ဦးတည္းအား ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ ဥပေဒပုဒ္မ ၈ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၇ ျဖင့္ ဆက္လက္ တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္း တစ္ဦးတည္းအား ရာဇ၀တ္ႀကီးမႈအမွတ္ ၆/၂၀၁၈ ျဖင့္ ေအလာနယ္ေျမရဲစခန္းက ၁၉၂၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၆(၃) ႏွင့္ ရာဇသတ္ႀကီးမႈအမွတ္ ၇/၂၀၁၈ ျဖင့္ ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းက ၁၉၂၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၆(၃) ျဖင့္ ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္ တတိယအႀကိမ္ ႐ံုးထုတ္ရာတြင္ ဆက္လက္ တရားစြဲတင္ခဲ့ၿပီး ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္သက္သူမ်ားအား ေနျပည္ေတာ္ ဒကၡိဏသီရိခ႐ိုင္ တရား႐ံုးတြင္ ရာဇသတ္ႀကီးမႈပုဒ္မ ၁၀ ခုႏွင့္ တရားခံေျပးမႈပုဒ္မ ႏွစ္ခု စုစုေပါင္း အမႈ ၁၂ မႈျဖင့္ တရားစြဲတင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအား ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀ ခုျဖင့္ တရားစြဲတင္ထားရာ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ႏွစ္ခုျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားသည့္ အမႈႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ လွ်ဳိ႕၀ွက္အက္ဥပေဒပုဒ္မ ႏွစ္ခုျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားသည့္ အမႈကိုသာ ေပါင္းစစ္ေဆးသင့္ေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ရက္ ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္ ႐ံုးထုတ္တြင္ ဒကၡိဏခ႐ိုင္တရားသူႀကီး ဦးလွ၀င္းက အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

May 10, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.