<

ႏို၀င္ဘာ ၃ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ လႊတ္ေတာ္က ခြင့္ျပဳထားသည့္ က်ပ္ ၁ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံကိုသာ သံုးစြဲမည္ျဖစ္ၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားအား ယခင္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကဲ့သို႔ ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေျပာၾကား

ႏို၀င္ဘာ ၃ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ လႊတ္ေတာ္က ခြင့္ျပဳထားသည့္ က်ပ္ ၁ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံကိုသာ သံုးစြဲမည္ျဖစ္ၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားအား ယခင္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကဲ့သို႔ ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးျမင့္ႏုိင္က ေမ ၉ ရက္တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးျမင့္ႏိုင္က “၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို လာမယ့္ ႏို၀င္ဘာ ၃ ရက္မွ ျပဳလုပ္မယ္ဆိုတာ ေၾကညာၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ လစ္လပ္တဲ့ မဲဆႏၵေနရာကေတာ့ ၁၃ ေနရာ ရွိပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေလးေနရာ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ တစ္ေနရာ၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွာက ရွစ္ေနရာ ရွိပါတယ္။ အဲဒီ ရွစ္ေနရာမွာမွ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ပါတာေပါ့။ ၁၃ ေနရာ လစ္လပ္ရတဲ့ အေၾကာင္းကေတာ့ တာေမြမဲဆႏၵနယ္ ေနရာက အခု သမၼတႀကီး ျဖစ္သြားေတာ့ လစ္လပ္သြားတာပါ။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မင္းဘူးက တစ္ေနရာကေတာ့ ႏုတ္ထြက္သြားတာပါ။ က်န္တဲ့ေနရာ အားလံုးကေတာ့ ကြယ္လြန္သြားလို႔ လစ္လပ္ခဲ့တာပါ။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမယ့္ရက္ကေတာ့ ေၾကညာၿပီးၿပီေပါ့။ ဆက္ၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တင္သြင္းရမယ့္ရက္ကို ေၾကညာခ်က္ ထပ္ထုတ္မယ္။ မဲစာရင္းေတြကိုလည္း ျပဳစုေနပါတယ္။ ဧၿပီ ၁၉ ရက္က စၿပီးေတာ့ ျပဳစုေနပါတယ္။ ငါးပတ္အတြင္း ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ ငါးပတ္အတြင္း ၿပီးစီးမွာပါ။ တခ်ိဳ႕ေနရာကေတာ့ ရက္အနည္းငယ္ ပိုတာလည္း ရွိမွာေပါ့။ ျမင္းျခံမွာကေတာ့ မဲဆႏၵရွင္က ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ေလာက္ ရွိတယ္။ လစ္လပ္တာကလည္း ေနာက္ဆံုးမွ ကပ္ၿပီး လစ္လပ္တာဆိုေတာ့ မဲစာရင္းျပဳစုရာမွာ တစ္လေလာက္ေတာ့ အခ်ိန္ပိုယူရမယ္။ အခက္အခဲေတာ့ ဘာမွမရွိပါဘူး။ အခ်ိန္က လံုေလာက္တယ္။ အခုျပဳစုေနတဲ့ မဲဆႏၵနယ္ အားလံုးမွာ မဲဆႏၵရွင္အေရအတြက္ ျပဳစုရာမွာ အခက္အခဲေတာ့ မရွိဘူး။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာရွိတဲ့ မဲစာရင္းေတြကို အေျခခံၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ တိုးတာေတြ၊ ေလ်ာ့တာေတြ စိစစ္ေနတယ္။ အခ်ိဳ႕ေနရာဆို ကြန္ပ်ဴတာထဲ သြင္းတဲ့အဆင့္အထိ ေရာက္ေနပါၿပီ။ အခက္အခဲ မရွိပါဘူး။ မဲစာရင္းအားလံုးကို ေအာက္ေျခက စိစစ္ၿပီးၿပီဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က မဲစာရင္းကပ္မယ့္ရက္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာမယ္။ မဲ႐ံုမွဴးေတြကို သင္တန္းေပးဖို႔လည္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ လစ္လပ္ေနတဲ့ မဲဆႏၵနယ္မွာ ဖြဲ႕ထားတဲ့ တိုင္းေဒသႀကီးျပည္နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ေတြ၊ ခ႐ိုင္ဥကၠ႒ေတြ၊ ရပ္ေက်းေကာက္မရွင္ဥကၠ႒ေတြ၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က တာ၀န္ရွိသူေတြ ပါမယ္။ သူတို႔ကို သင္တန္းေပးၿပီးပါၿပီ။၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲကိုလည္း ေအာင္ျမင္ေအာင္ က်င္းပေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အခုလာမယ့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကိုလည္း အဲဒီထက္ပိုေကာင္းေအာင္ လုပ္ႏိုင္ဖို႔ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ဘတ္ဂ်က္ကိုေတာ့ က်ပ္ ၁ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံကို လႊတ္ေတာ္က ခြင့္ျပဳထားတယ္။ အဲဒီတုန္းက ရွစ္ေနရာအတြက္ အတည္ျပဳေပးထားတာေပါ့။ အခုက်ေတာ့ ၁၃ ေနရာ ျဖစ္လာေပမယ့္လည္း အဲဒီဘတ္ဂ်က္အတိုင္း ျပဳလုပ္သြားႏိုင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ”ဟု သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ “ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ သတင္းရယူမႈအား ယခင္အႀကိမ္မ်ားကဲ့သို႔ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူေတြ အားလံုးကို အေၾကာင္းၾကားမယ္။ ခြင့္ျပဳမယ္။ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ပဲ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စည္းကမ္းေတြအတိုင္း ခြင့္ျပဳေပးမွာပါ။ အဲဒီလို စီစဥ္ထားပါတယ္။ ပါတီ အေရအတြက္ကေတာ့ ၉၅ ပါတီ ရွိပါတယ္။၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး မွာ ပါတီ ကိုးခု မွတ္ပံုတင္ထားပါတယ္”ဟု ဦးျမင့္ႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ သံုးေနရာ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ျခင္း မရွိပါက ပါတီအျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရွစ္ေလးလံုးပါတီ အေနျဖင့္ ပါတီမွတ္ပံုတင္ မက်ေသးေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ားကို ပါတီမ်ားသို႔ ျဖန္႔ေ၀ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ က်မည္ မသိေသးသည့္အတြက္ ယခုၾကားျဖတ္တြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ျခင္း ရွိ မရွိ မေျပာႏိုင္ေသးေၾကာင္း၊ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ပါတီစည္း႐ံုးမ်ားကို ယခင္ကအတိုင္း ခြင့္ျပဳေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပါတီစာရင္း တင္သြင္းရမည့္ရက္ ေၾကညာၿပီးပါက လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း စာရင္းတင္သြင္းျခင္း၊ စိစစ္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ စိစစ္မႈမ်ား ျပီးစီးပါက မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈမ်ားကို မည္သည့္ရက္မွ မည္သည့္ရက္အထိ ခြင့္ျပဳမည္ကို ထုတ္ျပန္ ေၾကညာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရုပ္ျမင္သံၾကားမွ ေဟာေျပာခြင့္မ်ားကိုလည္း စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မဲေပးမႈ ပံုစံေျပာင္းလဲမႈ မရွိႏိုင္ေၾကာင္း ဦးျမင့္ႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

ပါတီမ်ား အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္း တင္သြင္းရာတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ အသက္မည္မွ်၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ အသက္မည္မွ် ရွိရမည္ကို သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အတြက္ အသက္မည္မွ် ရွိရမည္ကို သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အနည္းဆံုး ၁၀ ႏွစ္ တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္း ရွိရန္ႏွင့္ မိဘမ်ားမွာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ရမည္ စသည္ျဖင့္ သတ္မွတ္ထားမႈမ်ား ရွိေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္း တင္သြင္းခ်ိန္တြင္ ယင္းအခ်က္မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီပါက ကန္႔ကြက္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ကန္႔ကြက္မႈ မရွိပါကလည္း သက္ဆိုင္ရာ စိစစ္သူမ်ားက စိစစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ စိစစ္ရာတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အရည္အခ်င္းတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ မကိုက္ညီပါက ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္း မကိုက္ညီ၍ အပယ္ခံရပါက ယင္းပါတီအေနျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ထပ္မံတင္သြင္းခြင့္ မရွိေၾကာင္း၊ လူစားထပ္တင္၍ မရေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္း တင္သြင္းရာတြင္ သတ္မွတ္ အရည္အခ်င္းမ်ား ႏွင့္ကိုက္ညီရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးျမင့္ႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၃ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လစ္လပ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားအျဖစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ကန္ပက္လက္၊ လဲခ်ား၊ တာေမြ၊ ျမင္းျခံျမိဳ႔နယ္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ လစ္လပ္ေနရာသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၂ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ လစ္လပ္ေနရာမ်ားအျဖစ္ မတူပီၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ ၁၊ တမူးၿမိဳ႕နယ္အမွတ္ ၂၊ အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ ၁၊ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ ၁၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အမွတ္ ၂၊ မင္းဘူး ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ ၂၊ ဆိပ္ကိမ္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ ၂၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး မဲဆႏၵနယ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

May 10, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.