<

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၃၂၂၁ သန္းႏွင့္ ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က်ပ္ ၈၅၁ ဘီလ်ံရွိေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ဟု သတ္မွတ္ထားသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တစ္ေနရာအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု- ဆန္းထူးေအာင္)

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ မတ္လအထိ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၃၂၂၁ သန္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က်ပ္ ၈၅၁ ဘီလ်ံရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖဲြ႕ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ေမ ၈ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေ၀း (၂၅ရက္ေျမာက္ေန႔) တြင္ ေျပာၾကားသည္။

မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဌး၏ “ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း စီးပြားေရး ပိုမိုဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးႏွင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းေစေရးတို႔အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ဆိုင္ေသာ စီမံခ်က္၊ စီမံကိန္းမ်ားခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အစီအစဥ္ရိွ/ မရိွ” ေမးခြန္းအား ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ ၂၀၁၇-၂၁၀၈ ဘ႑ာႏွစ္ မတ္လအထိ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအရ လုပ္ငန္းအေရအတြက္မွာ ၁၄၃ ခုႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏက ေဒၚလာ ၃၂၂၁ သန္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအရ ခြင့္ျပဳထားတာေတာ့ လုပ္ငန္းအေရအတြက္မွာ ၄၅ ခုႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ က်ပ္ဘီလ်ံ ၈၅၁ ရွိပါတယ္။ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကေတာ့ ၈၀၃၄ ဦးခန္႔ အလုပ္အကိုင္ရရွိလာမယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ (FDI) အေနျဖင့္အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္မ်ားျပားၿပီး အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ပိုမိုရရွိလာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီးပြားေရး ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးႏွင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းေစေရးကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဦးျမင့္ေသာင္းက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ပံုမွန္ေစ်းႏႈန္းအရ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ GDP တိုးတက္မႈႏႈန္းမ်ားမွာ မူလလ်ာထားခ်က္အရ ၈ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ကုန္ခန္႔မွန္းေျခ (ယာယီ) စာရင္းအရ ၈ ဒသမ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္၍ တိုင္းေဒသႀကီး / ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက တိုးတက္မႈႏႈန္းအမ်ားဆံုးျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္း အငွားအိမ္ရာ၊ အေရာင္းအိမ္ရာမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးအဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ လယ္ယာစီးပြားေရး၀န္ေဆာင္မႈစင္တာ စီမံကိန္းမ်ား၊ ငါးလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ ငါးကန္၊ ပုစြန္ကန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို ျမန္မာႏိုင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဦးေဆာင္၍ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Vocational Training သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ စက္မႈဇုန္စီမံကိန္းမ်ား၊ ရန္ကုန္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ (Yangon Special Economic Zone) မ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးျမင့္ေသာင္းက ေျပာၾကားသည္။

May 9, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.