<

အနည္းဆုံးလုပ္အားခ က်ပ္ ၄၈၀၀ ရရွိေရးအပါအ၀င္ အခ်က္ ၁၀ ခ်က္ရရွိရန္ လိႈင္သာယာ စက္မႈဇုန္ (၁) ရွိ Unitedtex Oversea အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ အလုပ္သမား ၆၀၀ ေက်ာ္ ဆႏၵျပ

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနသည့္ အလုပ္သမားမ်ားကို ေမ ၉ ရက္က အဆိုပါစက္႐ံုေရွ႕တြင္ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-႐ိႈင္းလင္းေအာင္)

အနည္းဆုံး လုပ္အားခတစ္ရက္ ၄၈၀၀ က်ပ္ ရရွိေရးအပါအ၀င္ အခ်က္၁၀ ခ်က္ရရွိရန္ အလုပ္သမား ၆၀၀ေက်ာ္သည္ လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္(၁) ပန္းလိႈင္ေဂါက္ကြင္းအနီး ပန္းပဲေခါင္းေမာင္ခက္လမ္းရွိ Unitedtex Oversea အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံရွိ အလုပ္သမား ၆၀၀ ေက်ာ္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုလ်က္ရွိေၾကာင္း ေမ ၉ ရက္က စုံစမ္းသိရသည္။

ဧၿပီလတြင္ စက္႐ုံတာ၀န္ရွိသူမ်ားက အလုပ္သမားမ်ားအား တစ္ရက္က်ပ္ ၄၈၀၀ ေပးမည္ဟုဆိုကာ ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း လစာထုတ္ရာတြင္မရရွိသျဖင့္ ေမ ၇ ရက္မွစတင္ကာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆႏၵျပအလုပ္သမားမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

“၄၈၀၀ ကို ေလးလပိုင္းတုန္းက ေပးမယ္ဆိုၿပီး ေျပာတယ္။ ေလးလပိုင္း လစာထုတ္ေတာ့မရဘူး။ အခု ငါးလပိုင္းမွာလည္းဘာမွ မေျပာတဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ၄၈၀၀ လိုခ်င္တဲ့အတြက္ ဆႏၵျပတာ ျဖစ္ပါတယ္။ စက္႐ုံတာ၀န္ရွိသူေတြကို သြားေမးေတာ့လည္း အစိုးရက ထုတ္ျပန္ေပးတာမရွိေသးရင္ မေပးႏိုင္ေသးဘူးလုိ႔ ေျပာတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ တစ္ရက္ ၄၈၀၀ ရရွိဖုိ႔နဲ႔ အခ်က္ ၁၀ ခ်က္ရရွိလုိတဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဆႏၵျပၾကတာပါ” ဟု Unitedtex Oversea အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံက အလုပ္သမားတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္လ်က္ရွိသည့္ Unitedtex Oversea အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ အလုပ္သမားမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားမွာ အေျခခံလစာ က်ပ္ ၄၈၀၀ အား ငါးလပိုင္းလစာတြင္ ခံစားခြင့္ေပးရန္ႏွင့္ အခ်ိန္ပိုေၾကးမ်ားကို ယင္းလစာေပၚမူတည္၍ ခံစားခြင့္ေပးရန္၊ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ကြၽမ္းက်င္မႈအလိုက္ ေအအဆင့္ ၃၀၀၀၀၊ ဘီအဆင့္ ၂၀၀၀၀၊ စီအဆင့္ ၁၀၀၀၀ ခံစားခြင့္ျပဳရန္၊ ရက္မွန္ေၾကး ၂၀၀၀၀ ခံစားခြင့္ျပဳရန္၊  အလုပ္ရွင္က ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ စံခ်ိန္ေတာင္းရာတြင္ ၀န္ထမ္းေဟာင္း၊ ၀န္ထမ္းသစ္ေပၚမူတည္၍ စံခ်ိန္ေတာင္းဆိုရန္၊ ဖယ္ရီႀကိဳပုိ႔ရာတြင္ လူဦးေရႏွင့္အညီ စီစဥ္ေပးရန္၊ စက္႐ုံဘက္က အစည္းအေ၀းေျပာရာတြင္ အလုပ္ခ်ိန္အတြင္းသာေျပာရန္၊ ၀န္ထမ္းမ်ားကို စူပါမ်ားက ၾကမ္းတမ္းစြာ ေျပာဆိုျခင္းမျပဳရန္ႏွင့္ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ မျပဳလုပ္ရန္၊ ရက္မွန္ေၾကး မျဖတ္ေတာက္ရန္၊ ၀န္ထမ္းသစ္ခန္႔ရာတြင္ အစမ္းခန္႔သုံးလအတြင္း အနည္းဆုံးလုပ္ခလစာ၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေပးရန္ႏွင့္ အစမ္းခန္႔ ကာလေက်ာ္လြန္ပါက လစာအျပည့္ခံစားခြင့္ျပဳရန္၊ လက္ရွိစုေပါင္းေတာင္းဆိုရာတြင္ ပါ၀င္ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ေတာင္းဆိုေသာရက္မ်ားအတြက္ လုပ္ခလစာမျဖတ္ေတာက္ရန္စသည့္ အခ်က္ ၁၀ ခ်က္ကို ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာင္းဆိုခ်က္၁၁ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စက္႐ုံတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အႀကိမ္ႀကိမ္ညႇိႏိႈင္းခဲ့ရာတြင္ ကြၽမ္းက်င္မႈအလိုက္ ေအအဆင့္ ၃၀၀၀၀ က်ပ္၊ ဘီအဆင့္၂၀၀၀၀ က်ပ္၊ စီအဆင့္ ၁၀၀၀၀ က်ပ္ခံစားခြင့္ျပဳရန္ဆိုသည့္ အခ်က္မွလြဲ၍ က်န္အခ်က္မ်ားကို  စက္႐ုံဘက္က လိုက္ေလ်ာေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ စက္႐ုံတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားဆက္လက္ ညႇိႏိႈင္းလ်က္ရွိေၾကာင္းသိရၿပီး အဆိုပါစက္႐ုံသည္ ဂ်ာကင္မ်ား၊ အမ်ဳိးသမီး၀တ္ဂါ၀န္မ်ားႏွင့္ စကတ္မ်ား ခ်ဳပ္လုပ္သည့္ စက္႐ုံျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

May 9, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.