<

ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်ာက္စိမ္းဖိနပ္စက္ရံုမွ အလုပ္သမား တစ္ေထာင္ေက်ာ္က တစ္ေန႔လုပ္ခ ၄၈၀၀ ရရွိေရး ေတာင္းဆုိ

ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ ၁၄၄ ရပ္ကြက္ရွိ ေက်ာက္စိမ္း ဖိနပ္စက္ရံုမွ အလုပ္သမား တစ္ေထာင္ေက်ာ္က တစ္ေန႔လုပ္ခ ၄၈၀၀ ရရွိေရး အပါအ၀င္ အခ်က္ (၉) ခ်က္ေတာင္းဆုိမႈကုိ ေမ ၈ ရက္ မြန္းလဲြ ၁ နာရီခန္႔မွ စတင္ကာ စက္ရံု၀င္းအတြင္း ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ဖိနပ္စက္ရုံမွ အလုပ္သမား တစ္ေထာင္ေက်ာ္သည္ တစ္ေန႔လုပ္ခ ၄၈၀၀ ရရွိေရးအပါအ၀င္ အခ်က္ (၉) ခ်က္ရရွိေရးအတြက္ ယင္းေန႔ မြန္းလဲြတစ္နာရီခန္႔မွ စတင္ကာ လုပ္ငန္းခြင္မ၀င္ဘဲ စက္ရံု၀င္းအတြင္း ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

”ကၽြန္မတုိ႔ ပထမအခ်က္ကေတာ့ ၄၈၀၀ လုိခ်င္တယ္။ ဒါကုိ ကၽြန္မတုိ႔ ဆႏၵျပတာ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ အသနားခံၿပီး ေတာင္းဆုိတာပါ။ ၄၈၀၀ ရရင္ေတာ့ အဆင္ေျပပါတယ္။ အခု ၄၈၀၀ မရရွိေတာ့ အဆင္မေျပဘူး။ လကုန္ရင္ ဆန္တစ္အိတ္ေတာင္ မ၀ယ္ႏုိင္ဘူး။ အဲ့ဒီအတြက္ ၄၈၀၀ ရရွိေရးအတြက္ ဆႏၵျပတာ မဟုတ္ဘူး။ အသနားခံ ေတာင္းဆုိတာပါ” ဟု ေက်ာက္စိမ္းဖိနပ္စက္ရံုမွ အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ မပုိပုိက ေျပာၾကားသည္။

အလုပ္သမားမ်ား ေတာင္းဆုိေနသည့္ အခ်က္(၉)ခ်က္မွာ ဥပေဒပါ အလုပ္သမား ခံစားခြင့္မ်ားေပးရန္၊ အလုပ္၀င္ခ်ိန္ထြက္ တိက်စြာ ေဖာ္ျပေပးရန္၊ ကုန္ထုတ္မႈစံခ်ိန္အား မတရား ေတာင္းဆုိျခင္း မျပဳရန္၊ လူမႈဖူလံုကဒ္အား ၀န္ထမ္းအား ထုတ္ေပးရန္၊ အနည္းလစာ ၄၈၀၀ က်ပ္အား ၀န္ထမ္းအားလံုးအား ထုတ္ေပးရန္၊ အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္၊ အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း၌သာ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ရန္၊ ႏုိင္ငံျခားမ်ားမွ ျမန္မာ့၀န္ထမ္းမ်ားအား တုိက္ရုိက္ခုိင္းေစျခင္း မျပဳရန္၊ ႏွစ္စဥ္ကၽြမ္းက်င္ေၾကးအား တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ေသာင္းက်ပ္ ႏွစ္စဥ္တုိးေပးရန္တုိ႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ ေမ ၈ ရက္ ည ၁၂ ေက်ာ္အထိ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္တုိ႔ၾကား ညိွႏိႈင္းမႈကုိ ဒဂံုၿမိဳ႔သစ္ေတာင္ပုိင္းၿမိဳ႕နယ္၊ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးညီညီႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္း ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာက္စိမ္း ဖိနပ္ထုတ္လုပ္ေရးစက္ရံုသည္ တရုတ္လူမ်ိဳး ႏုိင္ငံျခားသားပုိင္ စက္ရံုျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမားမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။

 

May 9, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.