<

မြန္လူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲသို႔ NCA မေရးထုိးရေသးသည့္ KNPP အပါအ၀င္ ကယားျပည္နယ္ရွိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား လာေရာက္ေလ့လာ

မြန္လူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ လာေရာက္ေလ့လာသည့္ ကယားျပည္နယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕တြင္ ေမ ၅ ရက္မွ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ မြန္လူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ကရင္နီ အမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP) အပါအ၀င္ ကယားျပည္နယ္အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေမ ၇ ရက္ (ေနာက္ဆုံးေန႔) တြင္ ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ရာေနရာမ်ားသို ့လာေရာက္ေလ့လာခဲ့သည္။

ယခုေလ့လာမႈခရီးစဥ္တြင္ ကယားျပည္နယ္အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အစုအဖြဲ႕၊ ကယားျပည္နယ္အေျခစိုက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အစုအဖြဲ႕ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္အေျခစိုက္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း အစုအဖြဲ႕တို႔မွ စုစုေပါင္း ကိုယ္စားလွယ္ ၃၀ ခန္ ့ပါ၀င္လာေၾကာင္း သိရသည္။

မိမိတို႔အေနျဖင့္ NCA စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ထိုးျခင္း မထိုးျခင္းသည္ တစ္ပိုင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ တိုင္းျပည္တြင္သြားေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တြင္ မိမိတို႔လည္း သိသင့္သိထိုက္၊ ျပင္ဆင္သင့္ ျပင္ဆင္ထိုက္သည္မ်ားကို ျပင္ဆင္ရမည္ဟု ခံယူထားသည့္အတြက္ မိမိတို႔ျပည္နယ္တြင္လည္း တတ္ႏိုင္သမွ် စုဖြဲ႕လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ကို ေျပာရမည္ဆုိပါက  ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံျခင္းသည္ အားလံုးတူညီေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပၿပီးမွ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ေဆြးေႏြးသည့္အခါတြင္ မိမိတို ့တိုင္းရင္းသားမ်ားၾကား၌ အေျခခံမူမ်ားကြဲလြဲေန၍ မရေၾကာင္း၊ သုိ႔ျဖစ္၍ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေနသည့္ နည္းတူ ယခု မြန္ျပည္နယ္တြင္ျပဳလုပ္ေနသည့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ၌ ျပင္ဆင္ေနေသာ က႑ငါးရပ္၏ အေျခခံအပိုင္းမ်ားကို မည္သို႔ စဥ္းစားေနၾကသည္ကို မိမိတို ့လာေရာက္ေလ့လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း KNPP အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးေရႊမ်ိဳးသန့္က ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တိုင္းရင္းသားေတြအေနနဲ ့ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတစ္ခု တည္ေဆာက္မယ္ဆိုတဲ့ ခံယူခ်က္အေပၚမွာ အေစာပိုင္းကတည္းက ကြၽန္ေတာ္တို႔ၾကားထဲမွာ လက္ေတြ႕က်တဲ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ၿပီးသြားၿပီ။ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံေရး စနစ္ေတြ၊ ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေတြ ကြၽန္ေတာ္တို႔ၾကားမွာ အေစာႀကီးကတည္းက လက္ေတြ႕က်က်ေလ့လာတာ၊ ဆည္းပူးတာ၊ အတူတကြပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တာေတြက ရွိၿပီးသားပါ။ ဒီေတာ့အခု အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ၾကည့္လိုက္ရင္ ႀကီးႀကီးမားမားကြဲလြဲတာ ဘာမွမရွိဘူး။ မေတြ႕ရဘူး။ အေျခခံေၾကာ႐ုိးေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၾကားထဲမွာ အတူတူပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမွာေဆြးေႏြးတာ အားရစရာေကာင္းသလို လက္ေတြ႕လည္းဆန္ပါတယ္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္အေျခခံ တည္ေဆာက္မယ့္  အဓိကေၾကာ႐ိုးေတြျဖစ္တဲ့ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာေတြ၊ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးစနစ္ေတြ ျပည္နယ္အေျခ ခံအယူအဆေတြ၊ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္ေတြ ဒါေတြ ကြၽန္ေတာ္တို႔ၾကားထဲမွာ ႀကီးမားတဲ့ ကြဲျပားျခားနားမႈမရွိဘူး။ အားလံုးက အတူတူပါပဲ” ဟု KNPP အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးေရႊမ်ိဳးသန္႔က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ KNPP သည္ NCA မေရးထုိးႏုိင္ေသးသည့္ ကာလျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ျပည္နယ္တြင္ တရား၀င္ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပခြင့္မရွိေသးဘဲ အကယ္၍ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ပါက လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္၏ အေနအထားအရ အျခားေသာျပည္နယ္မ်ားမွ တုိင္းရင္းသားညီအစ္ကုိမ်ားက မည္သုိ႔သေဘာထားအေနအထားရွိသည္ကုိ မိမိတုိ႔ေလ့လာသုံးရန္ စီစဥ္၍လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကယန္းအရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမွ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ထင္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ဒါသည္ ေလ့လာသင့္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ မြန္လူမ်ဳိးေတြကလည္း လက္မွတ္သာထိုးသြားတယ္။ ေအာက္ေျခအဆင့္မွာ လူ ၃၀ ထက္ မပိုရဆိုတဲ့ အမိန္႔ေပးျခင္းေတြခံရတယ္။ တကယ္တမ္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္မရဘူး။ အခုလိုမ်ိဳး ေရးၿမိဳ႕မွာဆိုရင္လည္း ေတာ္ေတာ္ေလးကို အခက္အခဲၾကားထဲကေန အခ်ိန္အတိုင္းအတာကေန ေနာက္ဆုတ္ေနာက္ ဆုတ္လာရတယ္ဆိုေတာ့ ဒီလိုမ်ဳိး အေနအထားေတြကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေလ့လာဖို႔လိုအပ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီေလ့လာမႈခရီးစဥ္သည္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ျပည္နယ္မွာရွိေနတဲ့ အစုအဖြဲ႕သုံးစုရဲ႕ ေလ့လာမႈခရီးစဥ္ပဲျဖစ္ၿပီးေတာ့ KNPP တစ္ဖြဲ႕တည္းရဲ႕ သေဘာထားေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး” ဟု ဦးေက်ာ္ထင္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ KNPP ပါ၀င္သည့္ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ မြန္လူမ်ဳိးအလုိက္အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေရးေကာ္မတီတုိ႔သည္ ယေန႔ (ေမ ၈ ရက္) တြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

May 7, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.