<

ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ရန္ပံုေငြကို ႏွစ္စဥ္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၂၀ ခြဲေ၀သတ္မွတ္ထားေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါ ရန္ပံုေငြမွ ေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈႏွင့္ ေဘးေလ်ာ့ပါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလ်က္ရွိဟု သိရ

မိုးညိဳၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဧၿပီလအတြင္းက ေလျပင္းတိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ အိမ္မ်ားပ်က္စီးေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေ၀လင္း)

သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္စီမံ ခန္႔ခဲြမႈရန္ပံုေငြကို ႏွစ္စဥ္က်ပ္ဘီလ်ံ ၂၀ ခြဲေ၀သတ္မွတ္ထားေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါရန္ပံုေငြမွ ေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈႏွင့္ ေဘးေလ်ာ့ပါးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလ်က္ရွိေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာၾကားသည္။

နာဂစ္မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတို႔ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၇ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၁၁ ဒသ မ ၇ ထရီလီယံခန္႔အထိ ဆုံး႐ံႈးမႈမ်ားခဲ့ၿပီး လူေပါင္း ၁၄၀၀၀၀ ခန္႔ ေသေက်ပ်က္စီး ေပ်ာက္ဆုံးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒတို႔ကို ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသားေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီႏွင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ၁၂ ဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္တြင္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခဲြမႈ ရန္ပံုေငြကို ႏွစ္စဥ္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၂၀ ခြဲေ၀သတ္မွတ္ထားေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါရန္ပံုေငြမွ ေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈႏွင့္ ေဘးေလ်ာ့ပါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလ်က္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာၾကားသည္။

နာဂစ္အလြန္ကာလတြင္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး ဟသၤာတၿမိဳ႕၌ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ သင္တန္းေက်ာင္း၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ အေရးေပၚအေျခအေန စီမံခန္႔ခြဲမႈဗဟိုဌာနႏွင့္ လပြတၱာၿမိဳ႕တြင္လည္း နာဂစ္မုန္တိုင္းအတြင္း မိဘမဲ့ျဖစ္သြားၾကသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ လူငယ့္အားမာန္သင္တန္းေက်ာင္းတို႔ကို တည္ေထာင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ခိုင္ခံ့သည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား အားနည္းသည့္အတြက္ ေဘးျဖစ္ခ်ိန္တြင္ ခိုလႈံႏိုင္ရန္ မုန္တိုင္းဒဏ္ခံ အေဆာက္အအံု အလံုး ၇၀၊ အျခားမုန္တိုင္းဒဏ္ခံ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္အတြင္းမွာလည္း ဘက္စုံသုံး မုန္တိုင္းဒဏ္ခံ အေဆာက္အအံု ၅၇ လုံး ထပ္မံေဆာက္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုနည္းတူစြာ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္မႈမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ေလ်ာ့က်ေစေရးအတြက္ လူတိုင္းလူတိုင္းမွ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ားရွိရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ အဆိုပါ အသိတရားအေပၚတြင္ သတိျဖင့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရန္လည္း လိုအပ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ဆိုသည္။

သဘာ၀ေဘးဒဏ္သင့္ေဒသမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လက္ရွိကာလ ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္အတြင္း ပမာဏတစ္ခုသတ္မွတ္ကာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

May 6, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.