<

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ကမၻာ႔အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မ်ား၏ ကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အေနအထားေတြ႕ရွိေနရၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အႏၲရာယ္ဆိုးမ်ား အခ်ိန္မေရြး က်ေရာက္လာႏိုင္၍ အစိုးရအေနျဖင့္ အခ်ိန္မဆိုင္းဘဲ ရဲ၀ံ့ျပတ္သားစြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဆြးေႏြး

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ကမၻာ့အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မ်ား၏ ကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အေနအထား ေတြ႕ရွိေနရၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အႏၲရာယ္ဆိုးမ်ား အခ်ိန္မေရြး က်ေရာက္လာႏိုင္သည့္အတြက္ အစိုးရအေနျဖင့္ အခ်ိန္မဆိုင္းဘဲ ရဲ၀ံ့ျပတ္သားစြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) မွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတက္ထြန္းေအာင္က ေဆြးေႏြးသည္။

ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၃) မွ ဦးခင္ေမာင္လတ္က အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းထားေသာ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ လႈပ္ရွားေနေသာ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕၀င္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး အၾကမ္းဖက္တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒအရ အေရးယူေပးရန္ႏွင့္ ယင္းတို႔၏ၿခိမ္းေျခာက္မႈေၾကာင့္ ေလာေလာဆယ္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးလာေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ေက်းရြာမ်ား ဆက္လက္ ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေရးတယူ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အဆိုအား ေဆြးေႏြးစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးတက္ထြန္းေအာင္က “ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ရေသ့ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္ေတြရဲ႕ အေျခအေနကို တည္ၿငိမ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေရးမွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္နဲ႔တစ္ေျပးညီ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အေျခအေန ျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေက်းရြာေတြက လူနည္းစုေဒသခံျပည္သူေတြကို စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာလံုျခံဳမႈကို မေပးႏိုင္ပါက ရြာလံုးကြၽတ္ ေျပာင္းေရႊ႕ ေနထိုင္မႈေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီလို အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ေတြဟာ ကမၻာ့အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ေတြရဲ႕ ကြန္ရက္ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အေနအထားကို ေတြ႕ရွိေနရပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အႏၲရာယ္ဆိုးေတြ အခ်ိန္မေရြး က်ေရာက္လာႏုိင္တဲ့အတြက္ အစိုးရအေနနဲ႔ အခ်ိန္မဆိုင္းဘဲ ရဲ၀ံ့ျပတ္သားစြာ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ေနပါတယ္” ဟု ေဆြးေႏြးသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ၎တို႔သည္ ဘဂၤါလီဟုလည္းမေျပာ၊ မူဂ်ာဟစ္ဟုလည္း မဆိုဘဲ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု အမည္သစ္ထြင္ကာ ဓနအင္အားၾကြယ္၀သည့္ မြတ္စလင္ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕မွ ေငြေၾကးလက္နက္ပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးကာ ေနာက္ကြယ္မွေနၿပီး ေသြးထိုးေျမႇာက္ပင့္ေနၾကေၾကာင္း၊ မီဒီယာေလာကတြင္လည္း ဓနအင္အားၾကြယ္၀သည့္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားၿပီး ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဂုဏ္သတင္းမ်ားသည္ မေကာင္းဘဲ မြတ္စလင္ အစၥလာမ္မီဒီယာမ်ား၏ ၾသဇာအရွိန္ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေဆြးေႏြးသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၇) မွ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္သိန္းက အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မ်ား လႈပ္ရွားႏိုင္ရန္ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ႏွင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးေနမႈမ်ားသည္လည္း အေထာက္အကူျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္ပေရာက္ေနသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားသည္ ၎တို႔ႏိုင္ငံမွတစ္ဆင့္ လႈံ႔ေဆာ္စည္း႐ံုးျခင္း၊ ၀ါဒျဖန္႔ျခင္း၊ OIC ႏိုင္ငံမ်ားမွ UN အဖြဲ႕ကို ခုတံုးလုပ္ကာ ျပည္တြင္းေရးကို ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း UN အဖြဲ႕မ်ား၊ NGO, INGO အဖြဲ႕မ်ားမွလည္း အကူအညီ အေထာက္အပံ့ေပးေနသလိုလိုႏွင့္ ဘဂၤါလီမ်ားကို ေသြးထိုး ေျမႇာက္ပင့္ေပးေနျခင္းေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပိုမိုလႈပ္ရွားလာသည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးကို ဗန္းျပၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးကို ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ကာ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအား လက္နက္ကိုင္ တိုက္ခိုက္ပုန္ကန္ေနျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ တာ၀န္ရွိအစိုးရ အဆင့္ဆင့္ အေနျဖင့္ အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းသြားရန္ အထူးလိုအပ္ေၾကာင္း၊ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ နယ္ေျမလံုျခံဳေရးအင္အား တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ တိုင္းရင္းသားေက်းရြာမ်ားတြင္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းေပးၿပီး လက္နက္တပ္ဆင္ေပးရန္၊ UN, NGO, INGO အဖြဲ႕မ်ားအား ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္၊ ဘဂၤါလီမ်ားအား ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားဥပေဒအရ စိစစ္ေပးရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၉ မွ ဦးေမာင္ေက်ာ္ဇံက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ကုလသမဂၢႏွင့္ လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ား ပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ တစ္ဦးအား UNHCR ႐ံုးတြင္ ခိုလံႈရာမွ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း၊ ေထာင္ ၁၇ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ လႊတ္ေပးခဲ့သည့္အတြက္ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္သမား မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ အင္အားျဖစ္ေစခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ေနာက္ေနာင္တြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ေစတနာ၊ ေမတၱာမပြားမိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ေမာင္ေတာေဒသ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ အမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို ထိခိုက္လာၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားဥပေဒ၊ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ၊ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ တြန္းလွန္ေခ်မႈန္းသြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) မွ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေသာင္းက ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ တည္ဆဲဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ သတိထား၍ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ား တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္လာျခင္းကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ထိထိေရာက္ေရာက္ ႏွိမ္နင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျပစ္မဲ့အရပ္သားျပည္သူမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္မ်ား၊ အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္မႈ အားေပးကူညီသူမ်ားအားလံုးကို ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုးက ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ေမာင္ေတာနယ္ေျမအတြင္း စားနပ္ရိကၡာမ်ား ပံ့ပိုးေပးေနျခင္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီးမ်ား ရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လံုျခံဳေရး အင္အားျဖည့္တင္းရန္ တပ္မေတာ္အင္အား တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ား ထပ္မံျဖည့္တင္းကာ ေမယုေတာင္ေၾကာ စိုးမိုးေရး ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရွိရၿပီး ေနာက္ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားတို႔အတြက္ ရတက္မေအး ျဖစ္ခဲ့ရသည့္စိတ္သည္ အလိုလို ေအးခ်မ္းသြားရေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.