<

ေမာ္လၿမိဳင္စက္မႈဇုန္တြင္ ေက်ာက္မီးေသြးႏွင့္ စမ္းသပ္လည္ပတ္ေနေသာ ခေနာက္စိမ္းသန္႔စင္စက္႐ံု ႏွစ္႐ံုကို ေခတၱရပ္ဆိုင္းၿပီး အနံ႔ဆိုးေပ်ာက္သည္အထိ ျပဳျပင္စစ္ေဆးၿပီးမွ လည္ပတ္ခြင့္ျပဳရန္ ေဒသခံမ်ား ေတာင္းဆို

ျမန္မာရွင္းရွင္း ခေနာက္စိမ္းသန္႔စင္ စက္႐ုံအား တာ၀န္ရွိသူမ်ား စစ္ေဆးေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္

ေမာ္လၿမိဳင္စက္မႈဇုန္တြင္ ေက်ာက္မီးေသြးႏွင့္ စမ္းသပ္လည္ပတ္ေနေသာ ခေနာက္စိမ္း သန္႔စင္စက္႐ံု ႏွစ္႐ုံကို ေခတၱရပ္ဆိုင္းၿပီး အနံ႔ဆိုး ေပ်ာက္သည္အထိ ျပဳျပင္စစ္ေဆးၿပီးမွ လည္ပတ္ခြင့္ျပဳရန္ ေဒသခံမ်ား ေတာင္းဆိုေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

“ဒီခေနာက္စိမ္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး၂၀၁၄ ကတည္းက လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ေအာင္ ေဒၚခင္ေဌးၾကြယ္ ကိုယ္တိုင္ Information ေပးၿပီးေမးျမန္းတယ္။၂၀၁၅ မွာ ဒီစက္႐ံုေတြ အကုန္လံုးပိတ္ခဲ့တယ္။ အခုစက္ စမ္းသပ္လည္ခြင့္ေပးတယ္။ မလည္ပတ္န႔႔ဲလို႔ မေျပာပါဘူး။ သူတို႔ေတြ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားႀကီးကို အေလးထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုလည္ပတ္တဲ့အခါ အနံ႔ဆိုးႀကီးေတြ ထြက္ေနတာကို မထိန္းႏိုင္လို႔ရိွရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ ညဘက္ အနံ႔ဆိုး ထြက္ေနတဲ့အေၾကာင္း ျမန္မာဆန္းေဇာ္ ကုမၸဏီမန္ေနဂ်ာကို ဖုန္းဆက္ၿပီး ေျပာပါတယ္။ ေဘးမွာ လူေတြအမ်ားႀကီး ရိွပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔စက္႐ံုကို ႐ိုက္ခဲြေတာ့မယ္။ ခဲေတြနဲ႔ ထုေတာ့မယ္။ အစ္ကိုရယ္ထိန္းလို႔ မရဘူး။ ေနာက္ထပ္ သံုးနာရီေလာက္ အနံ႔ခံလိုက္ဦးတဲ့။ ဘယ္လိုေပါင္းစပ္မလဲ။ အခု၀န္ႀကီးတုိ႔လာတယ္။ စက္႐ံုေတြက ဘာအနံ႔မွ မထြက္ရင္ ဒီလူေတြ အားအားယားယား ဘယ္သူမွ လာထိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ အနံ႔ေတြ မထြက္ေအာင္ ၀န္ႀကီးတို႔က သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာက ေဆာင္ရြက္ေပးပါ။ အနံ႔ထြက္ေနတဲ့အခ်ိန္ ေခတၱယာယီ ရပ္ဆိုင္းေပးပါ။ အခုစမ္းသပ္ လည္ပတ္တဲ့ အဆင့္ပဲ ရိွပါေသးတယ္။ ဒီအတြင္းမွာ ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ ျပည္သူေတြကို ကူညီတဲ့အေနနဲ႔ ေခတၱရပ္ဆိုင္းေပးပါ။ ျပဳျပင္စရာရိွတာ ျပင္ခိုင္းပါ။ အနံ႔ေပ်ာက္ရင္ရၿပီ။ ႏိုင္ငံေတာ္ရမယ့္ အခြန္ဘ႑ာကို မဖ်က္ဘူး။ အနံ႔မထြက္ေအာင္ လုပ္ၿပီးမွ လည္ပတ္ပါ။ ဒီကလူေတြ တကယ္ခံစားရလို႔ လာေျပာတာ။ ၀န္ႀကီးတို႔ကို ေတာင္းပန္ခ်င္တာက ဒီစမ္းသပ္လည္ပတ္တဲ့ ကာလမွာ ေခတၱရပ္ဆိုင္းေပးပါ။ ဆရာတို႔စစ္ၿပီးလို႔ ပံုမွန္လည္ပတ္ျပီး အားလံုးအိုေက၊ ဘာအန႔ံမွ မထြက္ရင္ ျပည္သူေတြ ဘာမွမေျပာေတာ့ပါ။ အဲဒါကို ကိုယ္စားတင္ျပေျပာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု အရပ္ဘက္ လူမႈအဖဲြ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္ ကိုဘိုဘို၀င္းက ေမ ၄ ရက္တြင္ ေမာ္လၿမိဳင္စက္မႈဇုန္ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ေသာ မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရဌာန သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ား၊ ခေနာက္စိမ္း သန္႔စင္စက္႐ံုႏွင့္ လူထုေတြ႕ဆံုပဲြ၌ ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ ၀န္ႀကီးေဒါက္တာမင္းၾကည္၀င္း (မြန္ျပည္နယ္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာန) က ေဒသခံမ်ား ခံစားေနရမႈ၊ ခေနာက္စိမ္း သန္႔စင္စက္႐ုံမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားမႈတို႔ကို အနီးကပ္ဆံုး မြန္ျပည္နယ္အစိုးရ အစည္းအေ၀းတြင္ အေရးေပၚအေနႏွင့္ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရအဖဲြ႕၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ေက်ာက္မီးေသြးႏွင့္ လည္ပတ္ေနေသာ ျမန္မာဆန္းေဇာ္ ခေနာက္စိမ္း သန္႔စင္စက္႐ံုမွ ထုတ္လႊတ္ေသာ အခိုးအေငြ႕ေၾကာင့္ အနီးပတ္၀န္းက်င္ ေလထုအရည္အေသြး ညစ္ညမ္းမႈ အေျခအေနကို ဌာနပိုင္ စက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၄ ရက္၊ ၆ ရက္မ်ား စစ္ေဆးတိုင္းထြာခဲ့ၿပီး ျမန္မာရွင္းရွင္း ခေနာက္စိမ္း သန္႔စင္စက္႐ံုကို၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၆၊ ၉ ရက္တို႔တြင္ စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း၊ စစ္ေဆးေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအရ စက္႐ံုႏွစ္ခုလံုး၏ ကန္႔သတ္ခ်က္ ေက်ာ္လြန္ေသာ ေလထု၊ အမႈန္အမႊားမ်ားကို အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာျဖင့္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္၊ တတိယ အဖဲြ႕အစည္းျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္ေဒသခံမ်ားကို ပြင့္လင္းစြာခ်ျပ သေဘာထားရယူရန္ႏွင့္ EIA၊ IEE၊ EMP စီမံခ်က္မ်ားပါ အတိုင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ စည္ပင္သာယာ ဥပေဒမ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ညႊန္ၾကားထားသည္။

ေမာ္လၿမိဳင္ စက္မႈဇုန္နယ္ေျမကို ၂၀၀၁ – ၂၀၀၂ ခုႏွစ္က စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ခေနာက္စိမ္း သန္႔စင္စက္႐ုံ အေနႏွင့္ ေျခာက္႐ံုတည္ရိွၿပီး လက္ရိွစမ္းသပ္ လည္ပတ္ခြင့္ ေပးထားသည္မွာ သံုး႐ံုတြင္ ယေန႔အနံ႔ဆိုး ထြက္သည္ဆိုေသာ ေက်ာက္မီးေသြး မီးဖုတ္သည့္နည္းသံုး ျမန္မာဆန္းေဇာ္၊ ျမန္မာရွင္းရွင္း ကုမၸဏီတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်န္စက္႐ံုတို႔သည္ အက္စစ္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္သံုး စက္႐ံုတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

May 4, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.