<

စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕၊ ရတနာပုံတံတားႏွင့္ ေရႊေတာင္ဦးေမာ္ဘုရားၾကား ေျမ ၁၅ ဧကေက်ာ္ေပၚတြင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ခရီးသြားသေဘၤာမ်ား ဆုိက္ကပ္ႏုိင္ေသာ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ဒုတိယကမၻာစစ္ အထိမ္းအမွတ္ ျပတုိက္တစ္ခု တည္ေဆာက္သြားမည္

ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ခရီးသြားသေဘၤာမ်ား ဆုိက္ကပ္ႏုိင္ေသာ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ဒုတိယကမၻာစစ္ အထိမ္းအမွတ္ ျပတုိက္တစ္ခု တည္ေဆာက္သြားမည့္ စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕၊ ရတနာပုံတံတားႏွင့္ ေရႊေတာင္ဦးေမာ္ဘုရားၾကား ေျမေနရာကုိ ေတြ႕ရစဥ္

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕က တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ လာေစရန္အတြက္ စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕ သစ္ဆိပ္ကြင္းကုိ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ခရီးသြားသေဘၤာမ်ား ဆုိက္ကပ္ႏုိင္ေသာ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ဒုတိယကမၻာစစ္ အထိမ္းအမွတ္ ျပတုိက္ႏွင့္ Information Center မ်ားကုိ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္း ၍ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ကုိင္းၿမဳိ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

“ရတနာပုံတံတားနဲ႔ ေရႊေတာင္ဦးေမာ္ ဘုရားၾကားက သစ္ဆိပ္ကြင္းေနရာက ျမန္မာ့မီးရထားပုိင္ေျမပါ။ ေဖာင္ဖြဲ႕ေရးက အဲဒီေျမေနရာကုိ ငွားၿပီး သစ္ဆိပ္ကြင္း လုပ္ထားတာပါ။ အရင္ကသစ္တြဲေတြ ေျပးဆြဲေပမဲ့ ခုရထား ေျပးဆြဲျခင္း မရွိေတာ့ဘူး။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈၿပီး ဒီေနရာကုိ Inromationg Center၊ ဆိပ္ကမ္းနဲ႔ ဒုတိယကမၻာစစ္ ျပတုိက္တည္ေဆာက္ဖုိ႔ စီစဥ္ခဲ့တာပါ။ ခုဆိပ္ကမ္း လုပ္မဲ့ေနရာက ကေနာင္မင္းသားႀကီး သံခ်က္ဖုိနဲ႔ တြဲလ်က္ျဖစ္ေနေတာ့ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ ထိန္းသိမ္းတဲ့ သေဘာလည္း ပါတာေပါ့၊ ဆိပ္ကမ္း၊ ျပတုိက္သေဘၤာ ဆုိက္မယ္။ သေဘၤာဆုိက္ၿပီးတာနဲ႔ ႏုိင္ငံျခားသား ခရီးသြားေတြက ကေနာင္မင္းသားႀကီး သံခ်ပ္ဖုိ၊ အေစခံ ခံတပ္တို႔သြားမယ္။ အဲဒီကေန ေတာက္ေလွ်ာက္ခရီးစဥ္ကုိ စီစဥ္ရသြားမွာပါ။ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕က ဒီေျမေနရာကုိ လႊဲေျပာင္းေပးဖုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနဆီ တင္ျပထားၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ရၿပီလုိ႔လည္း သိရပါတယ္။ ဒီႏွစ္ထဲမွာပဲ စီမံကိန္းကုိ စတင္လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ” ဟု စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦး၀င္းႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္းေမာင္ႏွင့္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာျမင့္ႏုိင္၊ အစုိးရ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ ခရီးစဥ္ေဒသမ်ားကို ၾကည့္႐ႈေလ့လာရန္အတြက္ ယခုႏွစ္ မတ္ ၇ ရက္က စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ကေနာင္မင္းသားႀကီး၏ သံရည္က်ဳိစက္႐ံု (သံခ်က္ဖုိ) မ်ားႏွင့္ အေစခံတပ္သို႔ သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈခဲ့ၿပီး တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ ခရီးစဥ္ေဒသအသစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဆိပ္ကမ္းသစ္တစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕တြင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ခရီးသြား သေဘၤာမ်ား ဆုိက္ကပ္သည့္ဆိပ္ကမ္း သတ္သတ္မွတ္မွတ္ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ခရီးသြား သေဘၤာမ်ားသည္ စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕ ဧရာ၀တီ ျမစ္ကမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ဆုိက္ကပ္ေနရေၾကာင္း၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၏ ၀င္ေပါက္ထြက္ေပါက္ၿမိဳ႕တြင္ Information Center တစ္ခုရွိသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ယခုသစ္ဆိပ္ကြင္း ေနရာတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ဆိပ္ကမ္းသစ္ စီမံကိန္းသည္ ႐ႈခင္းသာယာျခင္း၊ အခ်က္အခ်ာက်ေသာေနရာ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ စီမံကိန္းျပဳလုပ္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းသိရၿပီး သစ္ဆိပ္အား အျခားတစ္ေနရာသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေစရန္အတြက္ စစ္ကုိင္းၿမဳိ႕ရွိ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအုံမ်ားျဖစ္သည့္ ကေနာင္သံရည္က်ဳိစက္႐ံု (သံခ်က္ဖုိ)၊ အေစခံတပ္တုိ႔ကုိ လက္ရွိတြင္ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြျဖင့္ စစ္ကုိင္းၿမဳိ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက ေရွးမူမပ်က္ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရၿပီး ကေနာင္မင္းသား ႀကီးသံခ်က္ဖုိအား ေရွးမူမပ်က္ ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္း ၿပီးစီးခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

May 4, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.