<

(၁၅) ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္ ၅၀၀ တန္ ေအာင္ဘာေလထီတြင္ အကၡရာအလံုးေရ အနည္းငယ္တိုးျမႇင့္ထားၿပီး အကၡရာ ၄၅ လံုး ခြဲေ၀ေရာင္းခ်မည္

(၁၅) ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္ ၅၀၀ တန္ ေအာင္ဘာေလထီတြင္ အကၡရာ အလံုးေရကို အနည္းငယ္ ျပန္လည္တိုးျမႇင့္ထားၿပီး ‘က’ အကၡရာမွ ‘ကဌ’ အကၡရာအထိ အကၡရာ အလံုးေရ ၄၅ လံုး ခြဲေ၀ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဌာနခြဲမွ သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၁ လရက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ (၁၄) ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္ ၅၀၀ တန္ေအာင္ဘာေလထီတြင္ ‘က’ အကၡရာမွ ‘ကည’ အကၡရာအထိ အကၡရာ ၄၃ လံုး ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ၿပီး ဆုမဲေပါင္း ၁၂၄၁၅၈ ဆု ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဧၿပီလမွာ သႀကၤန္ကာလျဖစ္ၿပီး ထီေရာင္းအား က်ဆင္းတတ္ေသာကာလျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခင္လမ်ားက အကၡရာ ၄၇ လံုး ဆက္တိုက္ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ဧၿပီလတြင္ အကၡရာအလံုးေရ ေလွ်ာ့ခ်ေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဆုမဲအေရအတြက္မွာလည္း ယခင္လမ်ားထက္ အနည္းငယ္ေလ်ာ့နည္းခဲ့ၿပီး က်ပ္သိန္းတစ္ေသာင္းဆုတစ္ဆု၊ က်ပ္သိန္းငါးေထာင္ဆု ႏွစ္ဆု၊ က်ပ္သိန္းသံုး ေထာင္ဆုႏွစ္ဆု၊ က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္ဆု သံုးဆု၊ က်ပ္သိန္း ၅၀၀ ဆု ငါးဆု၊ က်ပ္သိန္း ၃၀၀ ဆု ခုနစ္ဆု၊ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ဆု ရွစ္ဆု ႏွင့္ က်ပ္သိန္း ၅၀ ဆု ကိုးဆုစသည္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး ဆုႀကီးအခ်ဳိ႕အပါအ၀င္ ဆုအေရ အတြက္ကို အနည္းငယ္ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။

အကၡရာ ၄၇ လံုးေရာင္းခ်ေပးစဥ္က ဆုမဲေပါင္း ၁၂၄၂၀၄ ဆု ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး က်ပ္သိန္းတစ္ေသာင္း ဆုတစ္ဆု၊ က်ပ္သိန္း ၅၀၀၀ ဆုႏွစ္ဆုႏွင့္ က်ပ္သိန္းသံုးေထာင္ဆု သံုးဆု၊ က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္ဆုမွာ ေျခာက္ဆု၊ က်ပ္သိန္း ၅၀၀ ဆုမွာ ရွစ္ဆု၊ က်ပ္သိန္း ၃၀၀ ဆုမွာ ၁၁ ဆု စသည္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

(၁၄) ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္ ၅၀၀ ေအာင္ဘာေလထီဖြင့္ပြဲတြင္ က်ပ္သိန္းတစ္ေသာင္းဆုကို ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕ရွိ ထီဆိုင္တစ္ခုမွဆြတ္ခူးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ကံထူးရွင္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ အလုပ္ကိစၥျဖင့္ သြားေရာက္ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ဇနီးေမာင္ႏွံျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

May 2, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.