<

စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေတာင္းဆုိထားေသာ ဘတ္ဂ်က္မ်ားအား သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း အမွန္တကယ္သုံးစြဲျခင္းမျပဳသည့္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားကုိ ေျပာင္းလဲရန္လုိအပ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕ အၾကံဳျပဳ

မတ္ ၂၂ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းေခတၱရပ္နားစဥ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေတာင္းဆုိထားေသာ ဘတ္ဂ်က္မ်ားအား သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း အမွန္တကယ္သုံးစြဲျခင္းမရွိသည့္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားကုိ ေျပာင္းလဲရန္လုိအပ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕က အၾကံျပဳေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ခုနစ္ႏွစ္အတြင္း ေနာက္ဆက္တြဲ ဘတ္ဂ်က္ခြင့္ျပဳေငြမွာ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၃၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ဘတ္ဂ်က္ပုိလွ်ံေငြ အသားတင္ျပန္လည္အပ္ႏွံမႈမွာ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၁၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

“လုပ္ငန္းအတြက္ လက္၀ယ္ထုတ္လုိက္တယ္။ ၿပီးသြားမွလုပ္ငန္းမျဖစ္ပါဘူးဆုိၿပီး ျပန္အပ္မယ္ဆုိရင္ ဘယ္ေလာက္ နစ္နာလဲ။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ေျပာခ်င္ တာကခ်ေပးတဲ့ပုိက္ဆံကုိ မသုံးဘဲေနလုိက္ရင္ တစ္ႏွစ္နာမသြားဘူးလား။ ေနာက္ႏွစ္အတြက္လည္း ျပန္တင္ရမယ္။ အဲဒီလုိမ်ဳိး လုပ္တာေတြက အခုနေျပာသလုိေပါ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကျဖတ္တဲ့ ဘတ္ဂ်က္အေပၚမွာနည္းလုိ႔ ကုိးလုိ႔ကန္႔လန္႔လုပ္တာရယ္။ အခုနေျပာသလုိေပ့ါ။ အတုိးရၿပီး လုပ္စားတာေတြရွိမယ္။ ေနာက္တစ္ခုက မသုံးဘဲနဲ႔ေက်ာ္တဲ့အတြက္ကုိ တစ္ႏွစ္ေနာက္က်သြားၿပီ” ဟု ထန္းတစ္ပင္မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေနမ်ဳိးထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ဦးေနမ်ဳိးထြန္းက စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ခ်ေပးထားသည့္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း အမွန္တကယ္သုံးစြဲရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားထားသည့္ တင္သြင္းေတာင္း ဆုိထားသည့္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကုိ အခ်ိန္မီအမွန္တကယ္ သုံးစြဲျခင္းမျပဳဘဲထားသည့္ လုပ္ငန္းလုပ္ဟန္မ်ားကုိ ေျပာင္းလဲရလိမ့္မည္ဆုိသည့္အခ်က္ကုိ ေထာက္ခံေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“အဲဒါေတြကုိ ဘယ္လုိစိစစ္ဖုိ႔လုိလဲဆုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မွာရွိတဲ့ ဘတ္ဂ်က္ကုိ တင္ျပေတာင္းဆုိတဲ့ ဌာနေတြအေနနဲ႔ မွန္မွန္ကန္ကန္ကြင္းဆင္းၿပီးေတာ့ ေျမျပင္အတုိင္း အမွန္တကယ္ တြက္ခ်က္ဖုိ႔လုိတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ နဂုိတုန္းက PAE နဲ႔လုပ္တယ္။ အခုက ေဒသေပါက္ေစ်းနဲ႔တြက္တယ္။ အဲဒါကုိလည္း တိတိပပ မွန္မွန္ကန္ကန္ကုိယ့္အိတ္ထဲက ေငြကုိသုံးသလုိ ကြ်န္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက ဒီလမ္းကုိခင္းမယ္ဆုိရင္ ေအာက္က ေက်ာက္မခင္းဘဲ ခင္းလည္းအဆင္ေျပတယ္။ အေပၚကေန ကြန္ကရစ္တမ္းေလာင္းလုိ႔ရတဲ့ အေနအထား ဆုိရင္လည္း ခံတယ္ဆုိရင္ ေက်ာက္ကိစၥကုိ မထည့္နဲ႔။ ေအာက္က ေက်ာက္ၾကမ္းခင္းတာကုိ မထည့္နဲ႔။ ပုိထည့္ထားၿပီးေတာ့ သူတုိ႔က မလုိဘူးဆုိၿပီးေတာ့ ေအာက္ပုိင္းကုိ ေလ်ာ့ၿပီးေတာ့ အေပၚပုိင္းနဲ႔ လုပ္သြားေတာ့ စားတာေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒါေတြကုိလည္း ေနာက္ဆုံး Third Party ဆုိတဲ့အဖြဲ႔အစည္းကလည္း မွန္မွန္ကန္ကန္ independent body လည္း ျဖစ္ၿပီးေတာ့ တကယ့္ကုိ အမွန္တကယ္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ဖုိ႔လည္းလုိတယ္” ဟု ဦးေနမ်ဳိးထြန္းက သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ျပည္သူ႔ဘ႑ာမ်ားအေလအလြင့္ မရွိရန္ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ရန္အတြက္ စီမံကိန္း၏ ကုန္က်စရိတ္ကုိ အနီးစပ္ဆုံးတိက်မွန္ကန္စြာ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ျပႏုိင္ရန္၊ ေဒသ၏ကာလ ေပါက္ေစ်းႏွင့္အညီ တြက္ခ်က္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ တင္သြင္းေတာင္းဆုိထားသည့္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကုိလည္း အခ်ိန္မီအမွန္တကယ္သုံးစြဲျခင္း မျပဳဘဲထားသည့္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားကုိ ေျပာင္းလဲရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က ႏွစ္သစ္ကူးႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဘတ္ဂ်က္ပမာဏႀကီးႀကီးစုိက္ ထုတ္သုံးစြဲရမည့္ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ စိစစ္ႏုိင္သည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားကုိ စီမံကိန္းစိစစ္ေရးႏွင့္တုိးတက္မႈ အစီရင္ခံေရးနယ္ပယ္တြင္ အျမန္ဆုံးျမႇင့္တင္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားမၿပီး စီးဘဲအၿပီးျပသည့္ အဆင့္ဆင့္ေသာ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္ကခ်မွတ္ထားသည့္ တင္ဒါလုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ မညီညြတ္ေသာ တင္ဒါေခၚယူမႈမ်ား၊ တင္ဒါစည္းမ်ဥ္းထဲမွ လက္တစ္လုံးျခား လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေရးယူရလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားထားသည္။

ေတာင္းထားသည့္ ဘတ္ဂ်က္ကုိ သတ္မွတ္ခ်က္ခ်ိန္အတြင္း အမွန္တကယ္သုံးစြဲႏုိင္ျခင္း မရွိျခင္းအေပၚ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ “အဲဒီဟာကေတာ့ လုပ္ကုိလုပ္သင့္တဲ့ဟာပဲ။ မလုပ္ဘဲနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ဒီအတုိင္းဆက္သြားေနရင္ ဒီလုိပဲထပ္ျဖစ္ေနမွာပဲ။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီဘက္အစုိးရလက္ထက္မွာ ဘ႑ာႏွစ္ကုိ ေျပာင္းလုိက္တာ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိရင္ ဟုိအရင္တုန္းက ဘ႑ာႏွစ္ေၾကာင့္ ေျခာက္လေလာက္မုိးတြင္းေလာက္က အလုပ္မလုပ္ၾကရဘူး။ အမ်ားအားျဖင့္က။ အခုဟာက ဒီအသစ္နဲ႔ဆုိလုိ႔ရွိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ဒါမလုပ္လုိ႔မရ ေတာ့ဘူး။ ခ်က္ခ်င္းကုိ ထလုပ္မွ မဟုတ္ဘူးဆုိလုိ႔ရွိရင္ ဟုိအရင္က ပုံစံအတုိင္းပဲ ၾကာေနမယ္ဆုိလုိ႔ရွိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ခ်ေပးလုိက္တဲ့  ဘတ္ဂ်က္ေတြက မုိးတြင္းမွ လုပ္ငန္းစႏုိင္မယ့္ ပုံစံျဖစ္သြားၿပီ။ အဲဒီေတာ့ ဒီဟာေတြကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြေတာ့ လုပ္လိမ့္မယ္။ လုပ္မွလည္းရမယ္” ဟု ဦးမ်ဳိး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ဘတ္ဂ်က္ခြင့္ျပဳေငြမ်ားကုိ အျပည့္အ၀ သုံးစြဲႏုိင္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ အေထြေထြပုိလွ်ံ ရန္ပုံေငြသုိ႔ ႏွစ္စဥ္က်ပ္ ဘီလ်ံေထာင္ဂဏန္းအထိ ျပန္လည္အပ္ႏွံလ်က္ရွိရာ ဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္တုိးျမႇင့္ရရွိမႈႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈမရွိျခင္းကုိ ေသခ်ာစြာဆန္းစစ္ ေလ့လာသုံးသပ္ရန္ လုိအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက အၾကံျပဳထားသည္။

May 1, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.