<

၂၁ ရာစု ပင္လုံတတိယ အစည္းအေ၀းမတုိင္မီ အစုိးရႏွင့္ NCA ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆုံပြဲ ထပ္မံျပဳလုပ္မည္

လံုျခံဳေရးက႑ဆိုင္ရာ အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးေရး အစည္းအေ၀းကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ NRPC တြင္ ဧၿပီ ၂၁ ရက္က ျပဳလုပ္ေနစဥ္

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ -၂၁ ရာစု ပင္လုံတတိယ အစည္းအေ၀းမတုိင္မီ အစုိးရႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ား အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆုံပြဲ ထပ္မံျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO) နာယက ဗုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ေျပာၾကားသည္။

၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀းအား ေမလကုန္တြင္က်င္းပရန္စီစဥ္ထားသျဖင့္ အဆုိပါအစည္းအေ၀းမတုိင္မီ အစုိးရႏွင့္ ထပ္မံေတြ႕ဆုံရန္ရွိ မရွိေမးျမန္းမႈအေပၚ ၎က ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

“ေတြ႕တာကေတာ့ အထပ္ထပ္ပဲဗ်။ ၁၀ ရက္နဲ႔ ၁၅ ရက္ၾကားမွာ လုံျခံဳေရးေရာ၊ ႏုိင္ငံေရးေရာ အလြတ္သေဘာေတြ႕မယ္။ ၿပီးတာနဲ႔ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ရွိတယ္။ UPDJC အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ တစ္ခါတည္းဆက္ေတြ႕မယ္။ UPDJC အတြင္းေရးမွဴးၿပီးတာနဲ႔ UPDJC ကဖြဲ႕ထားေပးတဲ့ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဆက္ေတြ႕မယ္။ လုပ္ငန္းေကာ္မတီၿပီးတာနဲ႔ UPDJC ။ UPDJC ၿပီးတာနဲ႔ ၂၁ ရာစု ပင္လုံေပါ့။ အဲဒါ ေမလတစ္လလုံးကေတာ့ ခပ္သုတ္သုတ္ေလးလုပ္ႏုိင္မွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႔အမီ အခ်ိန္မီမယ္ဗ်” ဟု ဗုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ေျပာၾကားသည္။

အစုိးရႏွင့္ NCA ေရးထိုးထားသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားအၾကား ဧၿပီ ၂၀ ရက္ႏွင့္ ၂၁ ရက္က ေနျပည္ေတာ္၌ အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ထားသည္။

အဆုိပါ အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆုံပြဲ၌ ႏုိင္ငံေရးက႑ဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားေဆြးေႏြးရာတြင္ တစ္ဆုိ႔မႈမ်ားကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ဗုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ေျပာၾကားထားသည္။

သုိ႔ရာတြင္ လုံျခံဳေရးက႑ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးရာတြင္ အေျခအေနေကာင္းေသာ္လည္း ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီမႈ အရဟုဆိုကာ ေဆြးေႏြးမႈအေၾကာင္းအရာမ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

၂၁ ရာစုပင္လံုတတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းကို မူလက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ က်င္းပရန္စီစဥ္ထားေသာ္လည္း ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS) ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP) တို႔၏ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို က်င္းပႏိုင္ျခင္း မရွိေသးသည့္ အေျခအေနအပါအ၀င္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ဧၿပီလကုန္ ေမလဆန္းတြင္ျပဳလုပ္ရန္ NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆုိင္ရာ ညိႇႏႈိင္းအစည္းအေ၀း (JICM) ထပ္မံဆုံးျဖတ္ထားေသာ္လည္း လက္ရွိအေျခအေနမ်ားအရလည္း ေမလဆန္းတြင္ က်င္းပႏုိင္ျခင္းမရွိေပ။

RCSS/SSA က ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခြင့္ရရွိထားေသာ္လည္း အႀကိဳလူထုေတြ႕ဆုံပြဲ ကိစၥရပ္ေၾကာင့္ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအား ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိဘဲ ယာယီေရႊ႕ဆုိင္းထားၿပီး လက္ရွိတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပႏုိင္ရန္ အစုိးရဘက္မွ RCSS/SSA သုိ႔ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား ကမ္းလွမ္းထားသည္။

သုိ႔ရာတြင္ RCSS အေနျဖင့္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံတတိယအစည္းအေ၀းအမီ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပရန္ရွိ မရွိအား RCSS တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္မႈမရရွိသျဖင့္ ကြဲကြဲျပားျပား မသိရေပ။

NCA စာခ်ဳပ္တြင္ ထပ္မံေရးထုိးထားသည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီအေနျဖင့္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံတတိယအစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္ မြန္လူမ်ဳိးအလုိက္အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးကုိ ေမ ၅ ရက္မွစတင္ကာ မြန္ျပည္နယ္ေရးၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္အတူ NCA ေရးထုိးခဲ့သည့္ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္အစည္းအ႐ုံး (LDU) သည္ NCA မေရးထုိးမီ အစုိးရႏွင့္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားမရွိသျဖင့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခြင့္မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ရခုိင္လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအား ရခုိင္ျပည္နယ္ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနအရ အစုိးရဘက္မွ ျပဳလုပ္ခြင့္မေပးေသးသျဖင့္ NCA ေရးထုိးထားသည့္ ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP) က လည္း အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေရးေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းထားမႈကိုပင္ ျပန္လည္ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီး Policy Development စာတမ္းပုံစံျဖင့္  ညီလာခံသုိ႔ ၎တို႔၏ သေဘာထားအား တင္သြင္းဖြယ္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

NCA စာခ်ဳပ္အား ကနဦးေရးထုိးခဲ့သည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ရွစ္ဖြဲ႕၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ (PPST) က ၂၁ ရာစု ပင္လုံတတိယအစည္းအေ၀းကုိ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ကုိ အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွသာ ဆက္လက္ျပဳလုပ္မည္ဟု တရား၀င္ေၾကညာထာသည္။

သုိ႔ရာတြင္ လာမည့္ေမလဆန္းတြင္ PPST အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ရန္ရွိၿပီး အဆုိပါအစည္းအေ၀းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား အစုိးရႏွင့္ ပူးတြဲလုပ္ငန္းစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အေျခအေနမ်ားအပါအ၀င္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံတတိယအစည္းအေ၀း က်င္းပႏုိင္ေရးကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ABSDF ဒုတိယဥကၠ႒ ရဲေဘာ္မ်ဳိး၀င္းက ေျပာၾကားထားသည္။

April 30, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.