<

ျပည္တြင္းျပည္ပ ေရာ္ဘာေစ်း က်ဆင္းခဲ့ရာမွ မြန္ျပည္နယ္တြင္ သႀကၤန္အၿပီး ေရာ္ဘာေစ်း အနည္းငယ္ ျမင့္တက္

မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေရာ္ဘာကုန္ၾကမ္း လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္

သႀကၤန္အၿပီးတြင္ မြန္ျပည္နယ္ ေရာ္ဘာေစ်း အနည္းငယ္ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း ေရာ္ဘာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ သိရသည္။

“ကမၻာ့ေရာ္ဘာ၊ ထိုင္းေစ်းကြက္ေရာ ျပန္ျမင့္လာတယ္။ ျပည္တြင္းက ဖိနပ္လိုင္းပါ ျမင့္လာေတာ့ သၾကၤန္ၿပီး ေစ်းနည္းနည္းျမင့္လာတာ အခုဆို အထူလိုင္း႐ိုး႐ိုးအဆင့္- ၃ က တစ္ေပါင္က်ပ္ ၇၂၀ ေက်ာ္၊ အပါးဖိနပ္လိုင္းက တစ္ေပါင္ ၇၉၀ ေက်ာ္ ရလာပါၿပီ။ သီလ၀ါစက္မႈဇုန္ ျမန္မာတာယာကုမၸဏီကလည္း အဆင့္တစ္ကို ေစ်းေကာင္းေပးေနတယ္။ သႀကၤန္မတိုင္ခင္က တစ္ေပါင္ ၆၅၀ ၀န္းက်င္ေလာက္ပဲ ရိွပါတယ္။ ေစ်းက်တာ ေဖေဖာ္၀ါရီ၊ မတ္လပုိင္းကေနက်သြားတာ။ သႀကၤန္မတိုင္ခင္အထိေပါ့” ဟု က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ ေရာ္ဘာျခံပိုင္ရွင္ ဦးေအးေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ယခုႏွစ္ ေရာ္ဘာရာသီအဖြင့္ မိုးကုန္စက္တင္ဘာတြင္ တစ္ေပါင္ ၉၅၀ မွက်ပ္ ၆၀၀ အထိ၊ ဖိနပ္လိုင္းသည္ တစ္ေပါင္ က်ပ္ ၈၀၀ မွ အနိမ့္ဆံုး က်ပ္ ၇၀၀ အထိ ေရာက္ရိွၿပီး ယခုေစ်းႏႈန္းအနည္းငယ္ျပန္ ျမင့္တက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရိွ မြန္ျပည္နယ္ ေရာ္ဘာစုစုေပါင္း ထြက္ရိွမႈ၏ ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္းတြင္ အဆင့္ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္း ၃၀ တြင္ ဖိနပ္အပါးလိုင္း ရာခုိင္ႏႈန္း ၂၀ ပါ၀င္ၿပီး က်န္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ျပည္တြင္း တာယာစက္႐ံုမ်ားက ေပါက္ေစ်းထက္ က်ပ္တစ္ရာပိုေပး၀ယ္ေနကာ က်န္ျပည္နယ္၏ ရာခုိင္ႏႈန္း ၇၀ မွာ အထူလိုင္း ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္၀ယ္လက္ေပၚ မူတည္၍ ၎တို႔၏ေစ်းဖြင့္မႈေပၚ မူတည္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့ေရာ္ဘာေစ်းႏႈန္းသည္ ႏိုင္ငံတကာ ေပါက္ေစ်းႏႈန္းအတိုင္း ရရိွခံစားရန္ အဓိက စိန္ေခၚမႈမွာ အဆင့္ျမင့္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈေပၚမူတည္ရာ လတ္တေလာ SME ေခ်းေငြမွ အဆင့္ျမင့္ ကုန္ၾကမ္း စက္႐ံုႀကီးသုံး႐ံု (ေရးၿမိဳ႕၊ မုဒံုၿမိဳ႕၊ က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕နယ္) တို႔အတြက္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးေနၿပီ ျဖစ္သည္။ လာမည့္ ေရာ္ဘာရာသီအစ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာတြင္ Standard Rubber Market ျဖစ္ေပၚ၍ စင္ကာပူႏိုင္ငံႏွင့္ MoU ထိုးထားသည့္ တန္ခ်ိန္ငါးေသာင္းကို ႏိုင္ငံတကာေစ်းႏွင့္အညီ မြန္ျပည္နယ္မွ တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသက္ဦး (အတြင္းေရးမွဴး မြန္ျပည္နယ္ ေရာ္ဘာထုတ္လုပ္သူအသင္း) က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး ေရာ္ဘာစိုက္ဧက ၁၄ သိန္းတြင္ မြန္ျပည္နယ္သည္ ေရာ္ဘာစုိက္ဧကငါးသိန္းႏွင့္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ေဒသခံ သုံးဦးတြင္ ႏွစ္ဦးသည္ ေရာ္ဘာစိုက္ပ်ိဳးသည့္အတြက္ မြန္ျပည္နယ္၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဦးစားေပး လုပ္ငန္းငါးရပ္တြင္ ေရာ္ဘာစိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္မႈကို ထည့္သြင္းၿပီး ယခင္အစိုးရအဆက္ဆက္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားသည့္ ေရာ္ဘာစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈကို အဆင့္ျမင့္ ေရာ္ဘာကုန္ၾကမ္း ထုတ္ယူနိုင္ရန္၊ ေဖာ္မစ္အက္ဆစ္ ေျပာင္းလဲသံုးစဲြျခင္း၊ အဆင့္ျမင့္ ကုန္ၾကမ္းစက္႐ံု တည္ေဆာက္ေရး SME ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးျခင္း အပါအ၀င္၊ Standard Rubber Center တည္ေထာင္ကာ ႏိုင္ငံတကာေရာ္ဘာေပါက္ေစ်းအတိုင္း ခံစားရရိွေရး လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

April 29, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.