<

တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍတစ္ေလွ်ာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လိုသည့္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဦးစားေပးအဆင့္သတ္မွတ္ရန္ ေဆြးေႏြး

တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍတစ္ေလွ်ာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လိုသည့္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဦးစားေပးအဆင့္သတ္မွတ္ရန္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

အဆိုပါအစည္းအေ၀းတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍ စီမံကိန္းအတြင္းရွိ အေျခခံအေဆာက္အအံု၊ စက္မႈဇုန္မ်ား၊ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းမ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးဇုန္မ်ား စသည္ျဖင့္ က႑မ်ားတည္ေဆာက္ရာ၌ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဖိတ္ေခၚေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

အဆိုပါ စီးပြားေရးစႀကႍစီမံကိန္းသည္ OBOR စီမံကိန္း၏ အဓိကအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ျခံဳေျပာရရင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာနယ္နိမိတ္ကစၿပီး ရန္ကုန္အထိ စႀကႍေတြ ေဆာက္ဖို႔ရွိတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ က႑ေတြ အမ်ားႀကီးပါတယ္။ စီးပြားေရးစႀကႍလို႔ ေျပာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သူက လမ္းသက္သက္၊ အေျခခံအေဆာက္အအံု သက္သက္မဟုတ္ဘူး။ အဲဒီမွာ စႀကႍနဲ႔ဆက္စပ္ၿပီး ၿမိဳ႕ျပေတြေပၚလာတာရွိမယ္။ စိုက္ပ်ဳိးေရးဇုန္ေတြ ေပၚလာတာရွိမယ္၊ စက္မႈဇုန္ေတြ ေပၚလာတာရွိမယ္၊ ေနာက္ၿပီး အုိင္တီနဲ႔ပတ္သက္တဲ့လုပ္ငန္းေတြ ေပၚလာတာရွိမယ္။ ကုန္သြယ္မႈနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး Logistics ေပါ့၊ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးဆုိင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအံုေတြ ေပၚလာတာရွိမယ္။ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္တာေတြ ခရီးသြားက႑နဲ႔ ပတ္သက္တာေတြ ပါလာတာရွိမယ္။ ျခံဳေျပာရရင္ေတာ့ OBOR ရဲ႕ ေခါင္းစဥ္ေအာက္ထဲမွာ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍ တည္ေဆာက္သြားဖို႔ရွိတယ္။ အဲဒီကို ၿပီးခဲ့တဲ့လမွာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေဆာင္ၿပီး သြားပါတယ္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ႏွစ္ဖက္ညႇိႏႈိင္းတာ အားလံုးၿပီးျပတ္တဲ့အဆင့္ေပါ့။ လက္မွတ္ထိုးတဲ့ အဆင့္ကိုေတာ့ မေရာက္ေသးဘူး။ ႏွစ္ႏုိင္ငံအႀကီးအကဲေတြ ဆက္လက္ညႇိႏႈိင္းၿပီးေတာ့မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“နံပါတ္တစ္ ဒီစႀကႍရဲ႕အက်ဳိးဆက္ေပါ့၊ ရထားလမ္းေတြ၊ ကားလမ္းေတြ၊ ဆိပ္ကမ္းေတြ ေပၚလာမယ္။ လုပ္တဲ့အပိုင္းမွာလည္း တ႐ုတ္ကခ်ည္း အားလံုးလာလုပ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ႏုိင္ငံသားေတြလည္းပါမယ္။ အျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကိုလည္း ဖိတ္ေခၚၿပီးေတာ့ အားလံုးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

April 28, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.