<

KNPP အေနျဖင့္ NCA တြင္ အျမန္ဆုံး ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစုိးရႏွင့္ KNPP တရား၀င္ ေတြ႕ဆုံမႈအၿပီး ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္

အစိုးရႏွင့္ KNPP ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိး၀င္း ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားေနစဥ္

ကရင္နီအမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရးပါတီ (KNPP) အေနျဖင့္ NCA တြင္ အျမန္ဆုံး ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစုိးရႏွင့္ KNPP တုိ႔၏ တရား၀င္ေတြ႕ဆုံမႈအၿပီးတြင္ ပူးတြဲ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္။

အစုိးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ KNPP ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး ေကာ္မတီတုိ႔အၾကား တရား၀င္ေဆြးေႏြးပြဲကို ကယားျပည္နယ္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၌ ဧၿပီ ၂၆ ရက္မွ ၂၇ ရက္ထိ ႏွစ္ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အခ်က္သုံးခ်က္ပါေသာ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိသို႔ NCA မေရးထုိးမီ ေရတုိကာလအတြင္း (၁) Local Monitoring Team & JMC ကိစၥ ႏွစ္ဖက္တပ္ဖြဲ႕မ်ား သြားလာမႈ ဆက္သြယ္မႈ ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ ညႇိႏႈိင္းေရးကိစၥ၊ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ KNPP ၾကားႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီထားသည့္အတိုင္း ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ (၂) ျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မ်ားတြင္ ဆက္ဆံေရး တာ၀န္ခံမ်ား ျပန္လည္ထားရွိေရးကိစၥ၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ ႏွစ္ဖက္ညိႇႏိႈင္း သေဘာတူထားေသာ ဆက္ဆံေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ (၃) တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးရာတြင္ တိုးတက္မႈမ်ားရရွိခဲ့ၿပီး ႏွစ္ဖက္ညိႇႏိႈင္းသေဘာတူသည့္အတိုင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္တုိ႔ကုိ ႏွစ္ဖက္ညိႇႏိႈင္း ေဆြးေႏြးသေဘာတူညီမႈရရွိခ့ဲသျဖင့္ KNPP အေနျဖင့္ NCA သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ေရး ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားရန္ သေဘာတူညီခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

“အရင္တုန္းက ပဏာမ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေနာက္ပိုင္း ေစာေစာပိုင္းကာလျဖစ္ေပၚ တိုးတက္မႈေတြမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္က တပ္ေတြ တပ္မေတာ္ဘက္ကို စစ္ဆင္ေရးေတြ ႐ုပ္သိမ္းေပးပါလို႔ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခဲ့တာရွိတယ္။ တပ္မေတာ္ကလည္း သူ႔ကတိက၀တ္အတိုင္း ဥပမာအားျဖင့္ တပ္မေတြ ႐ုပ္သိမ္းတယ္။ တပ္မ ၅၅ လိုဟာ ႐ုပ္သိမ္းတယ္။ တခ်ဳိ႕စခန္းေတြကို ႐ုပ္သိမ္းလိုက္တာရွိတယ္။ ဒီၾကားထဲမွာ ဘာျဖစ္လာလဲဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ NCA ထိုးတဲ့အခါမွာ ေႏွာင့္ေႏွးမႈေတြျဖစ္ေနတာတို႔ ဒီအစိုးရတက္လာတဲ့ လက္ထက္မွာ ၾကားထဲမွာ အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံထိေတြ႕မႈေတြနည္းတဲ့အခါ တပ္မေတာ္ပိုင္းကလည္း ျပန္ၿပီးေတာ့ သံသယရွိတဲ့ခ်ိန္မွာ စစ္ေရးဆိုင္ရာျပန္ၿပီးေတာ့ လႈပ္ရွားမႈေတြ ေတြ႕ျမင္လာရတယ္။ ဒါေတြက NCA သြားမယ့္လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ ရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ မလိုလားအပ္တဲ့ ထိေတြ႕မႈေတြ မျဖစ္ေအာင္ အျပန္အလွန္ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း လုပ္ၾကရေအာင္ဆိုၿပီးေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့သေဘာတူညီခ်က္ေတြကို ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ လက္ရွိအေျခအေနထက္စာရင္ ပိုၿပီးေကာင္းမြန္တဲ့ အေျခအေနတစ္ခုကို ဖန္တီးႏိုင္မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္” ဟု KNPP အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးေရႊမ်ဳိးသန္႔က ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

NCA မထိုးႏိုင္ေသးသည့္ကာလအတြင္း ရွိၿပီးသား သေဘာတူညီခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပည္နယ္၏ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမွာ အားရမႈရွိေၾကာင္းလည္း ဦးေရႊမ်ဳိးသန္႔က ေျပာၾကားသည္။

KNPP သည္ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ NLD ပါတီဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ KNPP သည္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ေရးအတြက္ ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) မွတစ္ဆင့္ အျခားေသာ UNFC အဖြဲ႕၀င္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အတူ အစိုးရႏွင့္ ၁၇ လေက်ာ္ၾကာ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ အစိုးရႏွင့္ UNFC အၾကား ေဆြးေႏြးေရးတစ္ဆို႔မႈအခ်ဳိ႕ ျဖစ္ေပၚေနခ်ိန္တြင္ UNFC အဖြဲ႕၀င္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္ အစည္းအ႐ံုး (LDU) တို႔သည္ NCA စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သျဖင့္ KNPP အဖြဲ႕သည္ က်န္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

April 27, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.