<

ျပည္နယ္အဆင့္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္စာခ်ဳပ္ပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ အဓိကထားေဆြးေႏြးမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရးပါတီ (KNPP) တရား၀င္ေဆြးေႏြးပြဲ လြဳိင္ေကာ္ၿမိဳ႕၌ စတင္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ KNPP တို႔ ဧၿပီ ၂၆ ရက္က လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု-မခိုင္)

အစုိးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ (PC) ႏွင့္ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရးပါတီ (KNPP) ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ႕ဆံုေဆြး ေႏြးေရးေကာ္မီတီ (PNC) တုိ႔ တရား၀င္ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ဧၿပီ ၂၆ ရက္ နံနက္ပုိင္းမွစတင္ကာ ကယားျပည္နယ္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ရွိ ျပည္နယ္ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပည္နယ္အဆင့္ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တုိ႔တြင္ KNPP ႏွင့္ အစိုးရတို႔ၾကား ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ျပည္နယ္ အဆင့္ႏွင့္ ေဒသအဆင့္ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ကိစၥမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ကိစၥမ်ား၊ လူမႈေရးကူ ညီေထာက္ပံ့မႈကိစၥမ်ား၊ ျပည္နယ္အတြင္း  INGO ႏွင့္ NGO မ်ား လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကိစၥမ်ား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး၊ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ ႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈကိစၥမ်ား၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မ်ားတြင္ ဆက္ဆံေရးတာ၀န္ခံမ်ား ျပန္လည္ထားရွိေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း KNPP က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယင္းေဆြးေႏြးပြဲကုိ ဧၿပီ ၂၇ ရက္ထိျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ အစုိးရဘက္မွ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန (NRPC) ဒုတိယဥကၠ႒  ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိး၀င္း၊ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးသိန္းေဇာ္၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးခင္ေဇာ္ဦး၊ အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္၊ ဦးေအာင္စုိးႏွင့္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္အၾကံေပးအဖြဲ႕၀င္ ဦးလွေမာင္ေရႊ၊ တပ္မေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ အမွတ္ (၂) စစ္ဆင္ေရးအထူးအဖြဲ႕မွဴး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သန္းထြန္းဦး၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးပူးတြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC-U) အဖြဲ႕၀င္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေနာင္၊ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕၊ ဌာနဆုိင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား တက္ေရာက္သည္။

ထုိ႔အတူ KNPP ဘက္မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး ဦးေရႊမ်ိဳးသန္႔၊ အတြင္းေရးမွဴး (၂)ခူးဒယ္နီယာယ္၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာဘီထူး၊ ဗိုလ္မွဴးဘုန္းႏိုင္၊ ခူးထဲဘူး၊  ခူးေညးရယ္၊ ခူးေတာ္ရယ္ (S) ၊ ခူးေတာ္ရယ္ (T) ၊ ေစာလွေကထူးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ ဦးၾကည္စိန္တုိ႔ ပါ၀င္တက္ေရာက္သည္။

NCA ေရးထုိးပါက လက္နက္အပ္ႏွံရမည္ ဆုိသည့္ ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ NCa ဆုိသည္မွာ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမျဖစ္ပြားေရးအတြက္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားရပ္စဲၿပီး ရပ္စဲထားသည့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈမ်ား ခုိင္မာေရးစနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သကဲ့သုိ႔ တစ္ဖက္တြင္လည္း ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားညိႇႏႈိင္းအေျဖရွာရန္ အစျပဳျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက အဖြင့္အမွာစကားတြင္ ေျပာၾကားသည္။

“ဒီကေန႔ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ပြင့္ပြင့္လင္လင္း ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ တစ္ဆုိ႔ေနတာေတြကုိ ေျပလည္သြားေအာင္၊ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနတာေတြကုိ ပယ္ဖ်က္ႏုိင္ေအာင္ နားလည္မႈရွိရွိ ယုံၾကည္မႈျမင့္ျမင့္မားမားနဲ႔ ေဆြး ေႏြးၾကဖုိ႔။ အထူးသျဖင့္ အနာဂတ္မွာ ေပၚထြန္းမယ့္ ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ အေျခခံမူေတြ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းေနၿပီျဖစ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လုံအစည္းအေ၀းႀကီးမွာ ပါ၀င္ႏုိင္ေရးကုိ ေရွး႐ႈၾကဖုိ႔ အေလးအနက္ေမတၱာရပ္ခံလုိပါတယ္။ ကယားျပည္နယ္သူ၊ ျပည္နယ္သားေတြ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကုိ အေလးအျမတ္ျပဳၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္ေကာင္းေတြ ထြက္ေပၚၿပီးေတာ့ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္မယ့္ အေျခအေနေတြကုိဆုံးျဖတ္ႏုိင္ပါေစ။ ေရာက္ရွိႏုိင္ပါေစ” ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။

ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရး ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာဘီထူးက KNPP အေနျဖင့္ NCA လက္မွတ္မထိုးႏိုင္ေသးပါကလည္း ျပည္နယ္၏ ေအးခ်မ္းေရးကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဖြင့္အမွာစကားတြင္ ေျပာၾကားသည္ ။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ျပည္နယ္မွာ စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ေရးမွတစ္ဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအသြင္ အေျဖရွာသြားမယ့္နည္းေတြ၊ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားတဲ့ တျခားတိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာလည္း စစ္ပြဲမ်ားကို အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ရန္ စစ္မွန္တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုတည္ေဆာက္ၿပီးမွတစ္ဆင့္ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီးကိုတည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသြားၾကပါလို႔ ကြၽန္ေတာ့အေနနဲ႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္” ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာဘီထူးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ KNPP ၏ ဖိတ္ေခၚခ်က္အရ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေဒသခံ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူမႈအသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ NCA  ေရးထိုးထားၿပီးေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေလ့လာသူအျဖစ္ တက္ေရာက္ၾကသည္။

KNPP သည္ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။

NLD ပါတီဦးေဆာင္ေသာ အစိိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ KNPP သည္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ေရးအတြက္ ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) မွတစ္ဆင့္ အျခားေသာ UNFC အဖြဲ႕၀င္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ မ်ားႏွင့္အတူ အစိုးရႏွင့္ ၁၇ လေက်ာ္ၾကာ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ အစိုးရႏွင့္ UNFC အၾကား ေဆြးေႏြးေရးတစ္ဆို႔မႈအခ်ိဳ႕ျဖစ္ေပၚေနခ်ိန္တြင္ UNFC အဖြဲ႕၀င္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ႏွင့္ လားဟူဒီိမိုကရက္တစ္အစည္းအ႐ံုး (LDU) တို႔သည္ NCA စာခ်ဳပ္တြင္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သျဖင့္ KNPP အဖြဲ႕သည္ က်န္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

April 26, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.