<

ဖမ္းဆီးခံ ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးႏွင့္ ရဲ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ၁၆၃ ဖြဲ႕က သမၼတထံ အိတ္ဖြင့္ေပးစာေပးပုိ႔

ဖမ္းဆီးခံ ႐ုိက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးႏွင္႔ ရဲ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈရရွိေရးႏွင့္ အမႈမွန္ ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ၁၆၃ ဖြဲ႕က သမၼတဦး၀င္းျမင့္ထံ ဧၿပီ ၂၆ ရက္က အိတ္ဖြင့္စာေပးပုိ႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အိတ္ဖြင္႔ေပးစာတြင္ ႐ုိက္တာသတင္းဌာန၏ သတင္းေထာက္မ်ားျဖစ္သည့္ သက္ေမာင္ဦး (ခ) ကုိ၀လုံးႏွင့္ ေက်ာ္စုိးဦး (ခ) မုိးေအာင္တုိ႔ ဖမ္းဆီးခံထားရသည္မွာ ေလးလေက်ာ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔ေဖာ္ထုတ္ေရးသားခဲ့ေသာ လူအစုလုိက္ အျပံဳလုိက္ သတ္ျဖတ္မႈ သတင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္က စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ အေရးယူခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ရဲ၀န္ထမ္းမ်ားမွာမူ အခ်ဳပ္ျဖင့္ တရားရင္ဆုိင္ေနရဆဲျဖစ္ေၾကာင္း စသည္တုိ႔ပါရွိသည္။

ထုိ႔ျပင္ အဆုိပါအမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္တရား႐ုံးတြင္ ဧၿပီ ၂၀ ရက္ တရား႐ုံးခ်ိန္း၌ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးတုိ႔ကုိ ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ဖမ္းဆီးေရးအတြက္ ရဲမွဴးခ်ဳပ္တင္ကုိကုိက ဦးစီးကြပ္ကဲခဲ့သည္ဟု အမႈမွ တရားလုိျပသက္ေသ ဒုရဲမွဴး မုိးရန္ႏုိင္က ထြက္ဆုိခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒုရဲမွဴးမုိးရန္ႏုိင္ကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂၀ ရက္အထိ ၁၂၉ ရက္တုိင္ ရဲအခ်ဳပ္တြင္ခ်ဳပ္ထားၿပီး ဖမ္းဆီးခံလုိက္ရကတည္းကပင္ ျပင္ပေလာကႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ျဖတ္ေတာက္ခံရမႈမ်ားကုိ ဒုရဲမွဴးမုိးရန္ႏုိင္၏ တရား႐ုံးထြက္ဆုိခ်က္မ်ားအရ သိရေၾကာင္း၊ တရား႐ုံးမွ အျပစ္ရွိသည္ မရွိသည္ တစ္စုံတစ္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မခ်ေသးခင္ ဒုရဲမွဴး မုိးရန္ႏုိင္၏ မိသားစုကုိ ရဲလုိင္းခန္းမွ ႏွစ္ရက္အတြင္း ဖယ္ရွားေစခဲ့သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားမွာလည္း ျပည္သူမ်ား၏ စိတ္ႏွလုံးကုိ ႀကီးစြာ ထိခုိက္ေစေၾကာင္း၊ အထက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားအရ အမႈျဖစ္စဥ္သည္ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈ မရွိေၾကာင္း ေပၚလြင္ထင္ရွားေနၿပီး ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင္႔ ရဲ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈကင္းမဲ႔ေနသည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း အိတ္ဖြင္႔ေပးစာတြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပသည္။

ယင္းေၾကာင့္ အမႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႐ုိက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးႏွင့္ ျပည္သူ႔ရဲ၀န္ထမ္းမ်ားအား ျခြင္းခ်က္မရွိ အျမန္ဆုံး ျပန္လႊတ္ေပးရန္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ လွ်ဳိ႕၀ွက္စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ဒုရဲမွဴးမုိးရန္ႏုိင္က သတင္းေထာက္မ်ားကုိ ေပးသည္ဟု ထင္ျမင္ေအာင္ ႏွစ္ဖက္စလုံးကုိ ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ ဖမ္းဆီးျခင္းကိစၥသည္ ႏုိင္ငံေတာ္တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္၏ ေျဖာင္႔မတ္မွန္ကန္မႈကုိ ၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္ေစၿပီး ျပည္သူလူထုက တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးအေပၚ ယုံၾကည္မႈ ဆက္လက္ကင္းမဲ့လာေစႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္း၍ အျမန္ဆုံး စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ေပးရန္၊ ဖမ္းဆီးခံသတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ရဲ၀န္ထမ္းမိသားစု၀င္မ်ားအားလုံးတုိ႔၏ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာလုံျခံဳေရး၊ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာလုံျခံဳေရး၊ က်န္းမာေရအေျခအေနႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အေျခအေနအရပ္ရပ္မ်ား ထိခုိက္မႈမရွိေစေရး အေလးထား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦး၀င္းျမင့္၏ ႏွစ္သစ္ကူး ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားျဖစ္သည့္ “ဘက္မလုိက္ေသာ၊ လြတ္လပ္ေသာ၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ဆင္ျခင္တုံတရားတုိ႔ကုိ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာကဲ့သုိ႔ ထိန္းညႇိႏုိင္ေသာ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းမည္” ဟူေသာ စကားႏွင့္အညီ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးထံသုိ႔ ေတာင္းဆုိေၾကာင္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ၁၆၃ ဖြဲ႕က ၎တုိ႔အဖြဲ႕လက္မွတ္မ်ား ေရးထုိးကာ အိတ္ဖြင့္ေပးစာပုိ႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

April 26, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.