<

ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ကြန္ေကာ္ေက်းရြာအုပ္စု ဆက္သြယ္ထားသည့္ ပန္က်ဳိင္းႀကိဳးတံတားကို မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့သည့္ကိစၥ RCSS ႏွင့္ TNLA အျပန္အလွန္စြပ္စြဲ

ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ကြန္ေကာ္ေက်းရြာအုပ္စုတို႔ ဆက္သြယ္ထားသည့္ ပန္က်ဳိင္းႀကိဳးတံတားကို မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့သည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS) ႏွင့္ တအန္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (TNLA) တို႔ အျပန္အလွန္စြပ္စြဲထားသည္။

ပထမဦးစြာ TNLA တပ္ဖြဲ႕က အင္အားအေျမာက္အျမားအသံုးျပဳ၍ ရွမး္ျပည္ေျမာက္ပိုင္း ေက်ာက္မဲခ႐ိုင္ သီေပါၿမိဳ႕နယ္ အံုမုေက်းရြာအုပ္စုေဒသအတြင္းရွိ RCSS တပ္ဖြဲ႕အား တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ႏွင့္ ကြန္ေကာ္ေက်းရြာသို႔ အဓိကဆက္သြယ္ထားသည့္ ပန္က်ဳိင္းတံတားကို TNLA က မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္ဟု RCSS အဖြဲ႕ပိုင္ သတင္းဌာနျဖစ္ေသာ Tai Freedom ၏ ဧၿပီ ၂၅ ရက္ သတင္းတစ္ပုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

RCSS ႏွင့္ TNLA တို႔သည္ ဧၿပီ ၂၃ ရက္တြင္ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး TNLA တပ္ဖြဲ႕သည္ ပန္က်ဳိင္းတံတားသို႔ ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ တံတားအား မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္း၊  TNLA တပ္ဖြဲ႕မွဖ်က္ဆီးခဲ့သည့္ အဆုိပါတံတားသည္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ႏွင့္ ကြန္ေကာ္ေက်းရြာအုပ္စုကို အဓိကဆက္သြယ္ထားသည့္ တံတားတစ္စင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား သြားလာေရးအတြက္ အခက္အခဲ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း Tai Freedom သတင္းတြင္ ပါရွိ သည္။

ထို႔အတူ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ကြန္ေကာ္ေက်းရြာအုပ္စုတို႔ကို ဆက္သြယ္ထားသည့္ ပန္က်ဳိင္းႀကိဳးတံတားအား TNLA တပ္ ဖြဲ႕က ဧၿပီ ၂၃ ရက္ ညေန ၇ နာရီခြဲတြင္ မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္ဟု TNLA က ဧၿပီ ၂၄ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္္ျပန္ခဲ့သည္။

TNLA  ႏွင့္ RCSS  တို႔သည္ မတ္ ၁၀ ရက္မွစ၍ မတ္ ၂၄ ရက္အထိ ကြန္ေကာ္၊ ေတာဖယ္၊ ခိုငင္း၊ ႐ူနန္း၊ ကိုက္တိုင္ အနီးတစ္၀ိုက္တြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး TNLA က အဆိုပါေဒသမ်ားအား ၀င္ေရာက္ရွင္းလင္းႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါေဒသအား ၀င္ေရာက္ရွင္းလင္းအၿပီးတြင္ TNLA က ကြန္ေကာ္၊ ေတာဖယ္ေဒသအတြင္း ထိန္းခ်ဳပ္ေနရာယူထားသျဖင့္ RCSS တပ္ဖြဲ႕သည္ ပန္က်ဳိင္းႀကိဳးတံတားႏွင့္ ေက်ာက္မဲအေျခစိုက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ခမရ (၅၀၁) ႏွင့္ (၅၀၂) တပ္စခန္းအၾကားတြင္ အေျခခ်တပ္စြဲထားေၾကာင္း TNLA သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

အဆိုပါလမ္းေၾကာင္းတြင္ RCSS တပ္ဖြဲ႕က ကြန္ေကာ္၊ ေတာဖယ္၊ အုန္းအြီး၊ ခိုငင္းစသည့္ ေက်းရြာဘက္ရွိ တအန္းလူမ်ဳိးေဒသခံမ်ား အဓိကဆက္သြယ္သြားလာသည့္ လမ္းေၾကာင္းအား ပစ္မွတ္ထားပိတ္ဆို႔စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ေနျခင္းသည္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း TNLA သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

RCSS ႏွင့္ TNLA တို႔သည္ မၾကာခဏ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည္။ RCSS အဖြဲ႕မွာ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီး TNLA အဖြဲ႕မွာ လက္မွတ္မေရးထိုးရေသးေပ။

အဆိုပါ တုိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ႏွစ္ဖြဲ႕ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ေဒသတြင္း ရွမ္းလူမ်ဳိးႏွင့္ တအန္း (ပေလာင္) လူမ်ဳိးတိုၾကား အမုန္းတရားျဖစ္ေပၚမႈမ်ားရွိေနၿပီး ေစ်းေရာင္းေစ်း၀ယ္ျပဳလုပ္ျခင္းကဲ့သို႔ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ထိခိုက္မႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိသုိ႔လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ႏွစ္ခုအၾကား ျပႆနာသည္ လူမ်ဳိးေရးျပႆနာမဟုတ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားသိရွိလာေစရန္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕က ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ပညာေပးစည္း႐ံုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

April 25, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.