<

ရွမ္းျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒမူၾကမ္းကို ျပည္သူလူထုသေဘာဆႏၵ မကုိက္ညီသျဖင့္ ကန္႔ကြက္ထားဟု ဆုိ

ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲေနသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒမူၾကမ္းကို ျပည္သူလူထုသေဘာဆႏၵမကုိက္ ညီသျဖင့္ ကန္႔ကြက္ခံထားရေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႕ ဖဲြ႕စည္းရာတြင္ ေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္ အဖဲြ႕၀င္မ်ားေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ျပည္သူလူထု သေဘာဆႏၵျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ေသာ္လည္း အတြင္းေရးမွဴးရာထူးကို စည္ပင္ဌာနအလုပ္ အမႈေဆာင္မွ အလိုအေလ်ာက္ တာ၀န္ယူထားသည့္ အခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ ဘတ္ဂ်က္ရသံုးမွန္းေျခ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းမ်ားကုိလည္း ျပည္သူလူထုထံ သုံးလတစ္ႀကိမ္ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈျပဳလုပ္ရန္ စသည့္အခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းေပးႏုိင္ရန္ ေတာင္းဆိုထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ဧၿပီလ၌ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ အဆုိပါ ရွမ္းျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒမူၾကမ္းကို ကန္႔ကြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ဥပေဒေျပာင္းလဲႏုိင္ရန္ ထပ္မံႀကိဳးစားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ၿပီးခဲ့တဲ့ ဧၿပီလဆန္းပုိင္းမွာပဲ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြရယ္၊ အရပ္ဘက္ အဖဲြ႕အစည္းေတြရယ္ ပါ၀င္တဲ့အဖြဲ႕ေတြက ရွမ္းျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒၾကမ္းကို ကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြးပြဲလုပ္တယ္။ အဲဒီတုန္းက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြလည္းပါတယ္။ သူတို႔ကုိယ္တုိင္ကလည္း ရွမ္းျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒမူၾကမ္းကို လံုး၀လက္မခံဘူး။ ဒီလႊတ္ေတာ္မွာလည္း တင္ျပခဲ့ၿပီးၿပီ။ ရွမ္းျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒကို အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲဖုိ႔ေပါ့။ ေရးလည္း ေရးဆြဲေနၿပီ။ အဲဒီဥပေဒမွာ ဘာေတြပါေနလဲဆိုေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာ ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ဆိုတာ ျပည္သူလူထု ေရြးခ်ယ္ထားတာ။ ေကာ္မတီ၀င္ေတြကလည္း သက္ဆုိင္ရာအဖဲြ႕အစည္းေတြကေန ျပည္သူေရြးခ်ယ္ထားတဲ့လူေတြပဲ။ အတြင္းေရးမွဴးတစ္ခုပဲ အလုပ္အမႈေဆာင္အရာရွိ ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီအခါမွာ စည္ပင္သာယာေရး လုပ္ငန္းေတြကို ဦးေဆာင္လုပ္ေနသူက ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဟာ ဘာလုပ္ပုိင္ခြင့္မွလည္း မရွိဘူး။ ျပည္သူလူထု ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ လူေတြက အစုိးရ၀န္ထမ္းၿမိဳ႕နယ္ အလုပ္အမႈေဆာင္အရာရွိရဲ႕ လက္ေအာက္ ေရာက္ေနသလို ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေတြကို ေျပာင္းလဲဖဲြ႕စည္းဖုိ႔ ေဆြးေႏြးထားတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဘတ္ဂ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ သုံးလတစ္ႀကိမ္ အနည္းဆံုးထုတ္ျပန္ေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆိုထားတယ္။ အဓိကအားျဖင့္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒကို ျပည္သူလူထုကို ခ်ျပၿပီးေတာ့ ျပည္သူလူထုသေဘာထား၊ အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္းေတြရဲ႕ သေဘာထားယူၿပီးမွ အတည္ျပဳဖုိ႔ေပါ့။ ဒါကို အဓိကေဆြးေႏြးထားတာ” ဟု ရွမ္းျပည္ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕မွ ဦးတင္ေမာင္တိုးက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမ်ားသည္ အသက္၀င္ျခင္းမရွိဘဲ၊ ဌာန၏႐ုပ္ေသး႐ုပ္သဖြယ္ျဖစ္ေနၿပီး ဥပေဒအရ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားလည္း ဆံုး႐ႈံးေနေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။

“စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီးအေနနဲ႔ေရာ၊ ဌာနအေနနဲ႔ေရာ ျပည္နယ္အေနနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့လႊတ္ေတာ္မွာ ေတာ္ေတာ္ေလး႐ုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ ျဖစ္သြားတယ္။ (၁) က စည္ပင္ဌာနရဲ႕ ရသံုးမွန္ေျခေငြစာရင္းကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာခ်ျပဖုိ႔  လႊတ္ေတာ္မွာ အဆိုတင္တယ္။ အဲဒီမွာ ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီးကေန မွတ္တမ္းအျဖစ္ထားဖုိ႔ ေျပာတယ္။ အဆိုတင္တဲ့ကုိယ္စားလွယ္က မေက်နပ္ေတာ့ မဲခဲြဆံုးျဖတ္ေတာ့ အဆို႐ႈံးသြားတယ္။ အဲဒီကစလိုက္တာ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးဌာနေတြေရာ အားလံုးပါလာတယ္။ တစ္ၿမိဳ႕လံုး အသံုးျပဳေနတဲ့ စည္ပင္သာယာေရး ဘတ္ဂ်က္ေတြကို ျပည္သူလူထုနဲ႔ မီဒီယာေတြကို ခ်ျပတာမရွိဘူး။ ေတာင္းဆိုေနေသာ္လည္း မခ်ျပဘူး။ စည္ပင္ေကာ္မတီအေနနဲ႔လည္း ဌာနသံုးေနတာေတြကို တစ္ခုမွ မသိရဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီေတာ့ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီဆိုတာကလည္း ေတာင္ႀကီးကေန စၿပီးေတာ့ က်န္တဲ့ၿမိဳ႕ေတြအထိေပါ့။ အကုန္က အ႐ုပ္လိုျဖစ္ေနတယ္။ ဘာမွလုပ္ပုိင္ခြင့္လည္း မရွိဘူး။ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကို ေလးစားမႈမရွိဘူးေပါ့။ ႐ုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ ျဖစ္ေနတယ္” ဟု ဦးတင္ေမာင္တုိးက ဆိုသည္။

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း ဌာနႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ စာရင္းဇယားမ်ားကို မသိရွိရသျဖင့္ ဘာမွမေျပာႏုိင္ေၾကာင္း၊ လတ္တေလာတြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီအေနျဖင့္ သိရွိမႈအားနည္းသျဖင့္ ေျပာဆိုရန္အဆင္မေျပႏုိင္ေသးေၾကာင္း အင္ဂ်င္နီယာပညာရွင္အစုအဖဲြ႕မွ အဖဲြ႕၀င္ ဦးစုိင္း၀ဏၰညိဳက ေျပာၾကားသည္။

April 25, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.