<

ပင္လယ္ငါးဖမ္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ ငါးမဖမ္းရ သံုးလတာ ကာလတြင္ ကမ္းေ၀းငါးဖမ္း ေရယာဥ္မ်ား ငါးဖမ္းဆီးခြင့္ ေျဖေလွ်ာ့ေပးထားေၾကာင္း သိရ

ၿမိတ္ခ႐ိုင္ အတြင္းရိွ ငါးဖမ္းေရယာဥ္ အခ်ဳိ႕ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု- ေဇာ္မိုးဦး)

ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္တြင္ ငါးသယံဇာတကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္ ကမ္းေ၀းငါးဖမ္း ေရယာဥ္မ်ား ငါးမဖမ္းရ ကာလအျဖစ္ ေမ ၁၆ ရက္မွ ၾသဂုတ္၁၅ ရက္ထိ ရက္ ၉၀ သုည ရာခိုင္ႏႈန္း ငါးဖမ္းဆီးခြင့္ မျပဳရန္ သတ္မွတ္ထားရာမွ ပင္လယ္ငါးဖမ္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ ကမ္းေ၀းငါးဖမ္း ေရယာဥ္ အားလံုး၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ ကို ငါးဖမ္းဆီးႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါးလုပ္ငန္း   ဦးစီးဌာနက ဧၿပီ ၂၀ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။

အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပင္လယ္ငါးလုပ္ငန္း ေရျပင္အတြင္း ငါးမဖမ္းရရာသီ၊ ငါးမဖမ္းရ ဧရိယာအျဖစ္ တားျမစ္ပိတ္ပင္ ထားေသာ္လည္း ငါးဖမ္းေရယာဥ္မ်ားအားလံုး ရပ္နားရန္ေနရာ လံုေလာက္မႈမရွိျခင္း၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္လက္မဲ႔ မျဖစ္ေစေရး၊ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံမ်ား မရပ္သြားေစေရး၊ ငါးစားသံုးမႈ မျပတ္လပ္ေစေရး၊ ႏိုင္ငံျခား ငါးခိုးဖမ္းေရယာဥ္မ်ား ၀င္ေရာက္ကာ ငါးဖမ္းမႈမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ ငါးဖမ္းေရယာဥ္ စုစုေပါင္း၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ ကို ဖမ္းဆီးခြင့္ျပဳေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

“အမွန္က လံုး၀ပိတ္ထားတာ။ တင္ျပခ်က္ေတြကို ျပန္လည္စိစစ္ၿပီးေတာ့ ေျဖေလွ်ာ့ေပးလိုက္တာ။ အမွန္က လံုး၀ပိတ္သင့္တာ။ သူတို႔ေတြက ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ဖမ္းဆီးခြင့္ေတာင္းတယ္။ ၃၀ မေပးႏိုင္ေတာ့ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးလိုက္တာ။ ေနာက္ႏွစ္ဆို လံုး၀ပိတ္ဖို႔ စဥ္းစားထားတယ္။ ဒီႏွစ္လည္း လံုး၀ပိတ္ဖို႔ စဥ္းစားထားတယ္။ အခက္အခဲေတြ တင္ျပတဲ့အတြက္ ျပန္ေျဖေလွ်ာ့ေပးလိုက္တာ။ ဖမ္းဆီးလို႔ရတဲ့ သေဘၤာစီးေရ၊ ပင္လယ္ျပင္မွာ ထြက္ဖမ္းလို႔ရတဲ့ သေဘၤာစီးေရထဲက ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ ကို ခြင့္ျပဳေပးလိုက္တာ” ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာနမွ တိုင္းဦးစီးမွဴး ဦးထြန္း၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ ဖမ္းဆီးခြင့္ ျပဳေပးထားေၾကာင့္ မိမိတို႔ရွိ အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္လက္မဲ့ မျဖစ္ေတာ့ေၾကာင္း၊ ယခင္က ယင္းကဲ့သို႔ ပိတ္ထားျခင္းေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ပင္လယ္ငါးဖမ္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္တြင္ ငါးသယံဇာတ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္ ငါးမဖမ္းရာသီ၊ ငါးမဖမ္းရ ဧရိယာ သတ္မွတ္ျခင္းကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ငါးဖမ္းဆီးခြင့္ကို ေရယာဥ္အားလံုး၏ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ငါးမဖမ္းရကာလ ရက္ ၆၀ သတ္မွတ္ထားၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ငါးဖမ္းဆီးခြင့္ကို ေရယာဥ္အားလံုး၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀ ငါးမဖမ္း ရကာလ ရက္ ၉၀ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ငါးဖမ္းဆီးခြင့္ကို ေရယာဥ္အားလံုး၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၄၀ ငါးမဖမ္းရကာလ ရက္ ၉၀ သတ္မွတ္ထားၿပီး ၂၀၁၇ ခု ႏွစ္တြင္ ငါးဖမ္းဆီးခြင့္ကို ေရယာဥ္အားလံုး၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ငါးမဖမ္းရကာလ ရက္ ၉၀ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ငါးမဖမ္းရကာလကို ရက္ ၉၀ သတ္မွတ္ထားၿပီး ငါးဖမ္းဆီးခြင့္ သုညရာခိုင္ႏႈန္း သတ္မွတ္လိုက္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနက ေဖေဖာ္၀ါ ရီ ၂၈ ရက္က ထုတ္ျပန္ထားခဲ့ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ ငါးဖမ္းေရယာဥ္ အားလံုး၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ ကို ငါးဖမ္းခြင့္ျပဳသည္ဟု ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

April 24, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.