<

ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းနံေဘး ကမ္းပါးၿပိဳသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ျမစ္ေၾကာင္းထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ ေရ၀ပ္ဒဏ္ခံႏုိင္သည့္ မအူပင္သစ္မ်ဳိးႏွစ္ေသာင္း ပ်ဳိးေထာင္ထား

ကမ္းထိန္းတမံနွင့္အတူ ေဒသမ်ဳိးရင္းကမ္းထိန္းအပင္မ်ားကိုပါ တြဲဖက္စိုက္ပ်ဳိးေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းနံေဘးရြာမ်ားသို႔ တာ၀န္ရိွသူမ်ား သြားေရာက္စစ္ေဆးစဥ္

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး မတၱရာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းနံေဘး ကမ္းပါးၿပိဳသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ျမစ္ေၾကာင္းထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနကေရအရင္း အျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ေရ၀ပ္ဒဏ္ခံႏိုင္သည့္ မအူပင္သစ္မ်ဳိးႏွစ္ေသာင္း  ပ်ဳိးေထာင္ထားၿပီး စိုက္ပ်ိဳးရန္ ေနရာမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးေပးမည္ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးသစ္ေတာ ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

အဆိုပါ ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းနံေဘး ကမ္းပါးၿပိဳသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ျမစ္ေၾကာင္းထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ ေရ၀ပ္ဒဏ္ခံႏိုင္သည့္ မအူပင္သစ္မ်ိဳးအျပင္ ေဒသမ်ိဳးရင္းကမ္းထိန္းအပင္မ်ားျဖစ္သည့္ ေဒသအေခၚအေ၀ၚ က်ဴပင္၊ ကိုင္းပင္၊ ထိက႐ုန္းပင္မ်ားကိုပါ ေရထိန္းနံရံမ်ားၾကားတြင္ ထည့္သြင္းစိုက္ပ်ဳိးၿပီး ျမစ္ကမ္းနံေဘး႐ွိ ေက်းရြာမ်ားမိုးတြင္း၌ ေရတိုက္စားမႈဒဏ္မွ ကင္းေ၀းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ အဓိက ေက်းရြာျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ထိန္းသိမ္းဖို႔လိုေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးျမင့္သိန္းက ေျပာၾကားသည္။

“ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းေဘးက ရြာေတြ ႏွစ္စဥ္ ျမစ္ေၾကာင္း ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ေရတိုက္စားမႈခံရပါတယ္။ သူတို႔အေနနဲ႔လည္း အင္မတန္ ဒုကၡေရာက္ၾကၿပီး သူတို႔ရဲ႕ ရြာေတြပါ ေရတိုက္စားမူေၾကာင့္ ကမ္းပါးၿပိဳပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးႏိုင္တယ္။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ အဆင့္ဆင့္ တင္ျပၿပီးေတာ့ စီမံခ်က္မွတ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွတယ္။ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းနံေဘး ေက်းရြာမ်ားကို ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန အေနနဲ႔ ကမ္းပါးၿပိဳထိန္းသိမ္းေရးကို အင္ဂ်င္နီယာပညာနဲ႔ ေရထိန္းနံရံေတြ တည္ေဆာက္ေနသလို သစ္ေတာဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ ကမ္းပါးၿပိဳထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ဖို႔စီမံေနၿပီး အထူးသျဖင့္ ေရ၀ပ္ဒဏ္ေတြခံႏိုင္တဲ့ မအူပင္သစ္မ်ိဳး ႏွစ္ေသာင္းကို ပ်ဳိးေထာင္ထားၿပီး စိုက္ပ်ိဳးရန္ေနရာမ်ားကို စိုက္ပ်ဳိးေပးသြားမယ္။ ေရထိန္းနံရံေတြ ထိန္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ေရထိန္းနံရံၾကားေတြမွာလည္း ထည့္သြင္းစိုက္ပ်ိဳးေပးသြားမယ္” ဟုမႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးျမင့္သိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ျမစ္ကမ္းပါး ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကမ္းထိန္းတမံႏွင့္အတူ  ေဒသမ်ိဳးရင္း ကမ္းထိန္းအပင္မ်ားကိုပါ တြဲဖက္စိုက္ပ်ိဳးေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဧၿပီ ၂၁ ရက္က ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းနံေဘးရြာမ်ားကို မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီး ဦးဦးမ်ဳိးသစ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာဦးစီးဌာနညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးျမင့္သိန္း၊ တိုင္းအဆင့္ ဆက္စပ္ဌာနအႀကီးအကဲမ်ားက မတၱရာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းနံေဘးရိွ ကမ္းၿပိဳေက်းရြာမ်ားတြင္ မအူသစ္မ်ဳိးမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ Vertiver Grass စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ကမ္းၿပိဳကာကြယ္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အစီအမံမ်ားကို ကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးခဲ့ၾကသည္။

April 24, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.