<

ရာထူးေလွ်ာ့ခ် အျပစ္ေပးခံရသည့္ ဧရာ၀တီတိုင္း စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးေဟာင္းမွာ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ဆက္လက္ မထမ္းေဆာင္လိုေသာေၾကာင့္ ပင္စင္ခံစားခြင့္ ေလွ်ာက္တင္

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္း ဥပေဒႏွင့္မညီဟုဆိုကာ ရာထူးေလွ်ာ့ခ် အျပစ္ေပးခံခဲ့ရသည့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္မင္းႏိုင္အေနျဖင့္ ရာထူးေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ခံခဲ့ရသည့္ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္ အမႈေဆာင္အရာရွိအျဖစ္ ဆက္လက္ တာ၀န္မထမ္းေဆာင္လိုေတာ့ေသာေၾကာင့္ လုပ္သက္ျပည့္ပင္စင္ ခံစားခြင့္ျပဳရန္ အစိုးရအဖြဲ႕ထံ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ဧၿပီ ၁၉ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀း ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္မင္းႏိုင္မွာ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား လိုက္နာရမည့္ ဥပေဒ နည္းဥပေဒမ်ားနွင့္ စည္းကမ္းမ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ဟုဆိုကာ လက္ရွိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရာထူးမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ရာထူးသို႔ ရာထူးတစ္ဆင့္ခ် အေရးယူခဲ့ၿပီး ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ အမႈေဆာင္ အရာရွိအျဖစ္သို႔ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ လစ္လပ္သြားသည့္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးေနရာတြင္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မွ ဒုတိယ အင္ဂ်င္နီယာမွဴးႀကီး ဦးနိုင္လင္းေမာင္အား ေခတၱညႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ တာ၀န္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ဦးေအာင္မင္းႏိုင္ အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ဆက္လက္ မထမ္းေဆာင္လိုေသာေၾကာင့္ လုပ္သက္ျပည့္ပင္စင္ ခံစားခြင့္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၿပီး ရာထူးတာ၀န္မ်ားမွ အနားယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“သေဘာကေတာ့ ကိစၥ၀ိစၥေတြက ရွိေနေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့မွ တာ၀န္ မထမ္းေဆာင္ေတာ့ဘူးေလ။ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ လုပ္သက္ျပည့္ပင္စင္ ခံစားခြင့္ ကြၽန္ေတာ္ တင္လိုက္တာ၊ အစိုးရအဖြဲ႕က ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းဥပေဒနဲ႔ မညီဆိုၿပီး ေျပာတဲ့အေပၚမွာေတာ့ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္စရာ ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ မရွိေသးပါဘူး”ဟု ယခင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးေဟာင္း ဦးေအာင္မင္းႏိုင္က ဆိုသည္။

လုပ္သက္ျပည့္ပင္စင္ ခံစားခြင့္ျပဳရန္ တင္ျပရာတြင္ ယခင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ရာထူးျဖင့္သာ ေလွ်ာက္ထားျခင္း ဟုတ္ မဟုတ္ႏွင့္ ယခု ရာထူးေလွ်ာ့ခ် အေရးယူခံထားရသည့္ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း ဟုတ္ မဟုတ္အေပၚ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ အေရးယူအျပစ္ေပး ခံခဲ့ရသည့္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးေဟာင္း ဦးေအာင္မင္းင္ အေနျဖင့္ တိက်စြာေျပာၾကားခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

April 22, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.