<

ရခိုင္ျပည္နယ္၌ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ARSA အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ သံသယရွိသူ ဘဂၤါလီအခ်ဳိ႕အား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္က ဖမ္းဆီးရမိထားေၾကာင္း မေလးရွားအေျခစုိက္ Benar News သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပ

ရခိုင္ျပည္နယ္၌ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ARSA အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ သံသယရွိေသာ ဘဂၤါလီ (မူရင္းသတင္းတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာဟုသံုးႏႈန္း) အခ်ိဳ႕အား ဖမ္းဆီးရမိထားေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရ အႀကီးအကဲတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အား ကုိးကားကာ မေလးရွားအေျခစုိက္ Benar News သတင္းဌာနက ဧၿပီ ၁၉ ရက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Benar News သတင္းဌာန၏ ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစုိးရ အႀကီးအကဲ၏ အမည္အား ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။

ထုိ႔ျပင္ အဆုိပါ အစိုးရသတင္းအရင္းအျမစ္၏ ေျပာၾကားခ်က္တြင္ ARSA အဖြဲ႕၀င္ဟု သံသယရွိသူ အေရအတြက္ မည္မွ်ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း မပါ၀င္ေသာ္လည္း ဖမ္းဆီးရမိသူမ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ ေကာ့စ္ဘဇားၿမိဳ႕တြင္ရွိေသာ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၌ ေနထိုင္ေနၾကေသာ ဘဂၤါလီ (မူရင္းတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာဟုသုံးႏႈန္း) ဒုကၡသည္မ်ားၾကားတြင္ ပုန္းေအာင္းၿပီး လႈပ္ရွားေနေသာသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ အစိုးရအေနျဖင့္ ARSA အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား စဥ္ဆက္မျပတ္ ရွာေဖြဖမ္းဆီးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တရား၀င္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားမႈမ်ား မရွိေသာ္လည္း ေကာ့စ္ဘဇားၿမိဳ႕ရွိ အႀကီးဆုံးဒုကၡသည္ စခန္းတစ္ခုမွ လူစုေခါင္းေဆာင္ ဘဂၤါလီတစ္ဦးက ဦးေဆာင္ကာ ARSA အဖြဲ႕၀င္ အၾကမ္းဖက္သမားျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ လူေပါင္း ၁၅ ဦးအား ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕သို႔ အပ္ႏွံခဲ့ေၾကာင္း Benar News သတင္းဌာန၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

ထုိ႔အတူ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ကူတူပါေလာင္ဒုကၡသည္စခန္းရွိ ဘဂၤါလီမ်ားကလည္း ဧၿပီ ၉ ရက္တြင္ စက္ေသနတ္တစ္လက္၊ က်ည္ဆန္ေတာင့္မ်ားႏွင့္အတူ အသက္ ၂၆ ႏွစ္ရွိေသာ ARSA အၾကမ္းဖက္သမား မိုဟာမက္ရွာဒက္အား ဖမ္းဆီးရာတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရဲတပ္ဖြဲ႕အား ကူညီေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ အၾကမ္းဖက္သမားကို ဖမ္းဆီးရျခင္းမွာ ARSA အဖြဲ႕က YouTube တြင္ တင္ထားေသာ ဗီဒီယိုမ်ားတြင္ ARSA အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ အက္တူလာအဆူအမ္မာ ဂ်န္ႏုနီ၏ေဘးတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သတင္းတြင္ ေဖာျ္ပသည္။

ဘဂၤါလီဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ အျခားဖမ္းဆီးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ားကိုယ္တိုင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအား ဖမ္းဆီးေပးခဲ့သည္ဟု ေျပာဆုိမႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ထံမွ အတည္ျပဳခ်က္မရွိသကဲ့သို႔ အခ်ဳိ႕ဖမ္းဆီးမႈမ်ားမွာ မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ျငင္းဆုိမႈမ်ားရွိသည္ဟု Benar News သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Benar News သတင္းဌာန၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ARSA အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသည္ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအတြင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားရွိေနၿပီး ဘာလူခါလီ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ARSA အဖြဲ႕၀င္မ်ားဆံုး ရွိေနေၾကာင္း၊ ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕သည္ လက္ရွိတြင္ ႏွစ္ဖြဲ႕ခြဲကာ လႈပ္ရွားေနၿပီး တစ္ဖြဲ႕က အက္တူလာ လက္ေအာက္တြင္ျဖစ္ၿပီး က်န္တစ္ဖြဲ႕ကို ဘဂၤလားေဒ့္ရွ္ႏိုင္ငံ ေကာ့စ္ဘဇားၿမိဳ႕ တက္ကနက္ခ႐ိုင္ခြဲတြင္ ေနထိုင္ေသာ အဗၺဒူဟာကင္ အမည္ရွိသူတစ္ဦးက ဦးေဆာင္ေနသည္ဟု အမည္မေဖာ္လုိေသာ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားသူမ်ားကုိ ျမန္မာအစိုးရထံ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း မလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ လုပ္ခဲ့ပါကလည္း အျခားဒုကၡသည္မ်ားၾကားထဲ၌ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား လြန္ကဲစြာ ျမင့္တက္လာၿပီး ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့္ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ဒုကၡသည္ ျပန္လည္လက္ခံမႈ အစီအစဥ္မ်ားကို ထိခိုက္ေစမည္ကို စိုးရိမ္ရသည္ဟု အမည္မေဖာ္လုိေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရ အာဏာပိုင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းေဖာ္ျပခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

April 19, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.