<

ကမၻာ႔ေရႊေစ်း ေလးရက္ဆက္တုိက္တက္လာၿပီး ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၄၈၄၀၀ အထိ ျမင့္တက္

ကမၻာ့ေရႊေစ်းသည္ ေလးရက္ဆက္တုိက္လာၿပီး ဧၿပီ ၁၉ ရက္တြင္ ၁၃၅၄ ေဒၚလာ၀န္းက်င္အထိ ေရာက္ရွိခဲ့ကာ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္းသည္ က်ပ္ ၉၄၈၄၀၀ ၀န္းက်င္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ေရႊေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ျပည္တြင္းေရႊေစ်းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္မွ စတင္ကာ က်ပ္ ၉၀၀၀၀၀ အထက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ကမၻာ့ေရႊေစ်း ျမင့္တက္မႈႏွင့္အတူ စံခ်ိန္တင္ေစ်းႏႈန္းမ်ားအျဖစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္းႏွင့္ စက္တင္ဘာလလယ္အထိ ဆက္တုိက္ျမင့္တက္ခဲ့ကာ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ၉၅၇၃၀၀ ျဖင့္ စံခ်ိန္တင္ထားသည္။ ထုိ႔ေနာက္ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္အထိ ၉၅၀၀၀၀ အထက္ရွိခဲ့ၿပီး ေအာက္တုိဘာ ၃ ရက္တြင္ ၉၂၂၁၀၀ အထိ၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ၉၁၇၇၀၀ အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ၉၃၇၀၀၀၊ ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္တြင္ ၉၃၈၀၀၀ ၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေရႊေစ်းသည္ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္တြင္ ၉၅၅၇၀၀ အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ကာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္တြင္ ၉၄၄၆၀၀၊ မတ္ ၇ ရက္တြင္ ၉၄၁၂၀၀၊ မတ္ ၃၁ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၃၉၅၀၀၊ ဧၿပီ ၇ ရက္တြင္ ၉၄၃၅၀၀၊ ဧၿပီ ၁၉ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၄၈၄၀၀ ၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလဆန္းတြင္လည္း ကမၻာ့ေရႊေစ်း အျမင့္ေစ်းတြင္ ဆက္ရွိခဲ့ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ ရက္ေစ်းမွာ ၁၃၄၇ ေဒၚလာျဖစ္ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္တြင္ ၁၃၁၇ ေဒၚလာအထိ က်ဆင္းခဲ့ကာ မတ္ ၂၇ ရက္တြင္ ၁၃၅၅ ေဒၚလာ၊ ဧၿပီ ၂ ရက္တြင္ ၁၃၄၂ ေဒၚလာ၊ ဧၿပီ ၆ ရက္တြင္ ၁၃၃၃ ေဒၚလာ၊ ဧၿပီ ၁၉ ရက္တြင္ ၁၃၅၄ ေဒၚလာ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

April 19, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.