<

စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္လုပ္သည့္ တန္ ၅၀၀ ဆံ့ သီးႏွံ (စပါးမ်ား) သိုေလွာင္ႏုိင္မည့္ Silo မ်ားကို ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ မၾကာမီတပ္ဆင္မည္

စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္လုပ္သည့္ တန္ ၅၀၀ ဆံ့ သီးႏွံ(စပါးမ်ား)သိုေလွာင္ႏုိင္မည့္ Silo မ်ားကို ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရမွ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ မၾကာမီ တပ္ဆင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဳေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဒါက္တာ ေအာင္သူ၊ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳိႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ဧၿပီ ၁၂ ရက္က ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္၊ သာဂရစက္မႈနယ္ေျမရွိ အမွတ္ (၁၅) အႀကီးစားစက္႐ံုသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး သီးႏွံ (စပါး) သိုေလွာင္ႏိုင္မည့္ တန္ ၅၀၀ ဆံ့ Silo အစိတ္အပိုင္းမ်ား ထုတ္လုပ္ၿပီးစီးေနမႈ အေျခအေနႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ပို႔ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနမႈတို႔ကို သြားေရာက္ စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳိက လိုအပ္ခ်က္အလိုက္ Silo အမ်ဳိးမ်ဳိး ထုတ္လုပ္ေပးႏုိင္မႈ အေျခအေနတို႔ကို ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခဲ့ကာ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတို႔သည္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္း လိုအပ္ခ်က္ရွိေသာေနရာမ်ားသို႔ Silo မ်ား ဆက္လက္ထုတ္လုပ္ တပ္ဆင္ေပးႏိုင္ေရး၊ ေတာင္သူလယ္သမားအသင္းအဖြဲ႕၊ အစုအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ တန္ ၅၀ ႏွင့္ တန္ ၁၀၀ ဆံ့ တန္ဖိုးသင့္ Silo ငယ္မ်ား ထုတ္လုပ္ေပးနိုင္ေရး၊ လယ္ယာသုံးယာဥ္ယႏၲရားႏွင့္ စက္ပစၥည္းကိရိယာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည့္ အစီအမံတို႔ကို ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အမွတ္ (၁၅) အႀကီးစားစက္႐ံုမွ ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိေသာ တန္ ၅၀၀ ဆံ့ သီးႏွံ (စပါး) မ်ား သိုေလွာင္ႏုိင္မည့္ Silo အား ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ခြင့္ျပဳထားေသာ ေမာင္ေတာေဒသ၊ ေလးမိုင္ရပ္ကြက္တြင္ မၾကာမီ တပ္ဆင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ Silo တည္ေဆာက္ တပ္ဆင္ၿပီးစီးပါက ေဒသခံမ်ားအား Silo အသုံးျပဳပံုႏွင့္ ကိုင္တြယ္ထိန္းသိမ္းနည္း သင္တန္းမ်ားကိုပါ တစ္ဆက္တည္း ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနမွ အဆင့္ျမႇင့္ ေစ်းကား (Mobile Mart) ကို ျပည္တြင္း၌ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိၿပီး မွာယူလိုပါက ထုတ္လုပ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

အဆင့္ျမႇင့္ေစ်းကား (Mobile Mart) ျဖင့္ ေဆး၀ါး၊ အ၀တ္အထည္ႏွင့္ အိပ္ယာခင္း၊ အိမ္သုံးစတီးလ္ပစၥည္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသုံး ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ဘိလပ္ေျမ၊ ေၾကြျပားႏွင့္ မွန္မွ Solar ႏွင့္ LED ပစၥည္းမ်ားအထိ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္လုပ္ေသာ လူသုံးကုန္းပစၥည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကို လူစည္ကားရာ ေစ်းမ်ား၊ ႐ံုးဌာနမ်ား၊ ပြဲေတာ္မ်ားသို႔ လွည့္လည္ေရာင္းခ် ျဖန္႔ျဖဴးေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

April 19, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.