<

ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡ ျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆက္လက္ ေနထိုင္ေနသည့္ ဘဂၤါလီမိသားစု၏ ဒုကၡကိုလည္း အေလးထားသင့္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာမႈအေရးကိစၥမ်ားဆိုင္ရာ ဒုတိယအႀကီးအကဲ မစၥအာရ္ဆူလာျမဴလာ ေျပာၾကား

ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဆက္လက္ေနထိုင္ေနသည့္ ဘဂၤါလီ (မူရင္းတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာဟု သုံးႏႈန္း) မိသားစုမ်ား၏ ဒုကၡကိုလည္း အေလးထားသင့္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာမႈအေရးကိစၥမ်ားဆိုင္ရာ ဒုတိယအႀကီးအကဲ မစၥ အာရ္ဆူလာျမဴလာ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ website တြင္ ဧၿပီ ၁၇ ရက္တြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရွိရသည္။

အာရ္ဆူလာျမဴလာသည္ ဧၿပီ ၂ ရက္မွ ၁၁ ရက္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္ အပါအ၀င္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေဒသမ်ားမွ ဒုကၡသည္မ်ားအား သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား အပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတကာ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ေကာ့စ္ဘဇားၿမိဳ႕မွ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားကဲ့သုိ႔ ေနရာမ်ားကိုသာ ေရာက္ရွိေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိ ေနထိုင္ေနဆဲျဖစ္ေသာ ဘဂၤါလီ (မြတ္စလင္မ်ားဟု သံုးႏႈန္း) ဦးေရ ေလးသိန္းနီးပါး၏ အခက္အခဲမ်ားလည္း မေမ့သင့္ေၾကာင္း အာရ္ဆူလာျမဴလာက ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္အၿပီး နယူးေယာက္ၿမိဳ႕တြင္ ခရီးစဥ္၏ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအေပၚ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေျပာၾကားသည္။

မစၥအာရ္ ဆူလာျမဴလာက ဘဂၤါလီမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ မရွိေသာေၾကာင့္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ အျခား အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား ရရွိရန္ အခက္အခဲမ်ား ေတြ႕ရွိေနေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတြ႕ဆံုခ်ိန္တြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အေရးကိစၥမ်ားအား အေျခခံၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးရရွိေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ကုလသမဂၢမွ ေထာက္ပံ့ေရး အစီအစဥ္မ်ားအားလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

April 18, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.