<

ဌာနခ်င္း လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား မရွင္းလင္းေသာေၾကာင့္ စားသုံးသူ အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရျခင္းမ်ားကုိ အေသအခ်ာ အျပစ္ေပးႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ ဥပေဒစံႏႈန္းမ်ားအတုိင္း စိစစ္အေရးယူမႈမရွိသျဖင့္ တုိင္ၾကားမႈ နည္းပါးေနဟုဆုိ

ဌာနခ်င္း လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား မရွင္းလင္းေသာေၾကာင့္ စားသုံးသူ အခြင့္ေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရျခင္းမ်ားကုိ အေသအခ်ာ အျပစ္ေပးႏုိင္ျခင္း မရွိေသးဘဲ ဥပေဒစံႏႈန္းမ်ားအတုိင္း စိစစ္အေရးယူမႈမရွိသျဖင့္ တုိင္ၾကားမႈ နည္းပါးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာစားသုံးသူမ်ားသမဂၢ၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

“တကယ္ဆုိရင္ စားသုံးသူ ဥပေဒအရ အေရးယူလုိက္ရင္ ျမန္တာေတြ ရွိပါတယ္။ ဘယ္သူက တရားစဲြမလဲဆုိေတာ့ ၀န္ထမ္းက တရား႐ုံးကေတာင္ျပန္ရမွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူးေလ။ အမႈေသးေသးေတြ ျမန္ျမန္ရွင္းႏုိင္ရင္ ေကာင္းသလုိ အမႈႀကီးေတြလည္း မညႇာမတာ ျပတ္ျပတ္အေရးယူသင့္ၿပီ။ ရဲအမႈ ေျမာက္တယ္ဆုိ ရဲနဲ႔တင္ျပတ္လည္း ၿပီးတာပဲ။ ဌာနေတြက ကုိယ့္အပုိင္းကုိ အျပတ္ခ်ရမွာပါ။ ေဆး၀ါးအစာဆုိလည္း FDA က အျပတ္ရွင္းေပါ့။ စုိက္ပ်ိဳးေရး ကိစၥမတရားလုပ္လုိ႔တုိင္တယ္။ ဌာနေတြလုိက္စုေပါင္းေနရတာနဲ႔ နစ္နာသူက ဆက္ခံေနရတယ္။ လိမ္မွန္းသိရင္ ရဲအမႈနဲ႔ အေရးယူၿပီးသား ျဖစ္ေနရမွာ။ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကေန လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၊ ၿပီးရင္ ရပ္မိရပ္ဖ၊ ၿပီးရင္ သက္ဆုိင္ရာဌာန၊ ၿပီးရင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ေရွ႕ေနေရွ႕ရပ္၊ ၿပီးရင္ စည္ပင္၊ ၿပီးရင္ က်န္းမာေရး၊ ၿပီးရင္ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ အားလုံးစုံေတာ့မွ မတရားလုပ္တဲ့သူက ဟုိလုိလုိ ဒီလုိနဲ႔ လစ္ေျပး၊ ဌာနခ်င္း လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြက မရွင္းမလင္းတာေတြ မ်ားေနေတာ့ မဟုတ္မွန္းသိလ်က္ ထုိခုိက္နစ္နာေနၾကပါလ်က္ ဘာမွအေသအခ်ာ အေရးယူ အျပစ္မေပးႏုိင္ၾကေသးဘူး။ ဥပေဒစံႏႈန္းအတုိင္း စိစစ္အေရးယူမႈမရွိလုိ႔ တုိင္တာနည္းတယ္လုိ႔ ေျပာလုိ႔ရတာေပ့ါ” ဟု ဦးေမာင္ေမာင္က ဆိုသည္။

စားသုံးသူအခြင့္ေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒစံႏႈန္းမ်ား ရွိၿပီးသားအတုိင္း စိစစ္အေရးယူမည္ဆုိပါက ျပည္သူက ပုိယုံၾကည္လာမည္ျဖစ္၍ ရလဒ္အေပၚ စိတ္ခ်ယုံၾကည္ အားကုိးလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အေၾကာက္တရားျဖင့္ ေနလာရသည့္အတြက္ သိေသာ္လည္း မလုပ္ရဲ၊ မလုပ္ခ်င္ၾကဘဲ ျပည္သူမ်ား၏ အသိပညာထက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက သတၱိရွိ ျပတ္သားၿပီး စားသုံးသူအေရးကုိ ပုိနားလည္ လက္ခံသေဘာေပါက္ရန္ အေရးတႀကီး လုိအပ္ေနေၾကာင္း ျမန္မာစားသုံးသူမ်ားသမဂၢ၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္က သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စားသုံးသူ အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရျခင္းမ်ားကုိ အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရသည္ဟု မခံစားဘဲ ကံအေပၚ ပုံခ်ေနသူမ်ားျပားၿပီး တုိင္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးတြင္ စားသုံးသူရပုိင္ခြင့္ အခြင့္အေရးကုိ ကုိယ္ခ်င္းစာတရားအား အေျခခံၾကရန္လုိေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ စားသုံးသူအခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရျခင္းကုိ စားသုံးသူေရးရာ ဦးစီးဌာနက တည္ေထာင္ထားသည့္ Website သုိ႔ တုိင္ၾကားႏုိင္သလုိ ျမန္မာစားသုံးသူမ်ားသမဂၢသုိ႔လည္း တုိင္ၾကားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာစားသုံးသူမ်ား သမဂၢကုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က စတင္ဖဲြ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး သမဂၢအေနျဖင့္ တုိင္ၾကားမႈမ်ားကုိ အခ်က္အလက္ မွန္ကန္ရန္၊ တရား၀င္ျဖစ္ရန္၊ စာရြက္စာတမ္းႏွင့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ အဆင့္ဆင့္ စစ္ေဆးကာ စားသုံးသူေရးရာ ဦးစီးဌာနႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး စားသုံးသူ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးအဖဲြ႕သုိ႔ ေပးပုိ႔ၿပီး မည္သုိ႔အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း စားသုံးသူအား ျပန္လည္သတင္းပုိ႔ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းျခင္း(လုံး၀) လုပ္ခြင့္မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

April 18, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.