<

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ ၿမိတ္ခရိုင္အတြင္း အက်ဥ္းသား ၂၉၃ ဦးကို လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါးအမႈျဖင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူ အမ်ားစုပါ၀င္ခဲ့

ျမန္မာႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔ (ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ေန႔) တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အမိန္႔ျဖင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား လႊတ္ေပးခဲ့ရာ ၿမိတ္ခရိုင္အတြင္း အက်ဥ္းသား ၂၉၃ ဦး ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါးအမႈျဖင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူ အမ်ားစုပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးအမိန္႔စာအမွတ္ ၁၇/၂၀၁၈ က်င့္ ၄၀၁ (ခ) အရ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးရာတြင္ အက်ဥ္းေထာင္/စခန္း အသီးသီးတြင္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသည့္ ႏိုင္ငံသားအက်ဥ္းသား/သူ ၈၄၉၀ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ရခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီကေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၿမိတ္အက်ဥ္းေထာင္ကေန က်ား ၄၇ ဦး၊ မ ၉ ဦး အားလံုးေပါင္း ၅၇ ဦး လႊတ္ေပးလိုက္တာပါ။ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးတဲ့အပိုင္းမွာ အမ်ားစုကေတာ့ မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲတဲ့ အမႈနဲ႔ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရတဲ့သူေတြ မ်ားပါတယ္။ အသက္ႀကီးအက်ဥ္းသူတစ္ဦးပါတယ္။ အသက္ ၆၀ ေက်ာ္ အဖြားတစ္ဦးပါတယ္။ အားလံုးေပါင္းလိုက္ရင္ ၅၇ ဦးပါ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမရွိပါဘူး။ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မထားဘဲနဲ႔ ေဆာင္ရြက္တာပါ။ ၄၀၁(ခ)ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ပါ” ဟု ၿမိတ္အက်ဥ္းေထာင္မွ လက္ေထာက္ညြန္ၾကားေရးမွွဴး ဦးႏိုင္စိုးလင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၿမိတ္ခရိုင္အတြင္းမွ အက်ဥ္းသားမ်ားကို လႊတ္ေပးရာတြင္ ၿမိတ္အက်ဥ္းေထာင္မွ ၅၆ ဦး၊ ေက်ာက္ျဖဴေတာင္အက်ဥ္းစခန္းမွ ၁၀၁ ဦး၊ ပုေလာ၊ ပေလာက္(နတ္စင္ကုန္း) အက်ဥ္းစခန္းမွ ၄၄ ဦး၊ ဆင္ျဖဴရွင္အက်ဥ္းစခန္း (တနသၤာရီ) မွ ၉၂ ဦးတို႔အား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

April 17, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.