<

ဟသၤာတအက်ဥ္းေထာင္၌ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရသူ ၂၃ ဦး လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္ျဖင့္

ဟသၤာတအက်ဥ္းေထာင္၌ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရသူ ၂၃ ဦး လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္ျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ အက်ဥ္းသားမ်ားကို ဧၿပီလ ၁၇ ရက္၊ ျမန္မာႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲ ၃ နာရီခြဲခန္႔အခ်ိန္က လႊတ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အက်ဥ္းသား (၂၁) ဦးႏွင့္ အက်ဥ္းသူ (၂) ဦး ပါ၀င္ခဲ့ေႀကာင္း သိရသည္။

လြတ္ေျမာက္ခဲ့သူမ်ားမွာ မူးယစ္ပုဒ္မျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရသူ (၁၂) ဦး၊ စစ္စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရသူ (၈) ဦးႏွင့္ ရဲစည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မွႈျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရသူ (၃) ဦးတို႔ျဖစ္ေႀကာင္း သိရသည္။

ဟသၤာတအက်ဥ္းေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့သူမ်ားမွာ အနိမ့္ဆံုးျပစ္ဒဏ္ (၆) လမွ အျမင့္ဆံုးျပစ္ဒဏ္ (၁၂) ႏွစ္အထိ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လြတ္ေျမာက္ခဲ့သူမ်ားအနက္ အျမင့္ဆံုးျပစ္ဒဏ္ (၁၂) ႏွစ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရသူမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္မွျဖစ္ၿပီး ဘိန္းျဖဴသံုးစြဲမွဳႏွင့္ ၎ကိုယ္ေပၚမွ ဘိန္းျဖဴ (၀.၀၇၁) ဂရမ္ေတြ႕ရွိမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသူျဖစ္ကာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂ ရက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရံုးအမိန္႔အရ မူလျပစ္ဒဏ္ (၁၂) ႏွစ္၏ ေလးပံုတစ္ပံုျဖစ္ေသာ ေလွ်ာ့ရက္ေပါင္း (၁၀၈၀) ရက္အား ေလွ်ာ့ေပါ့ခံစားခြင့္ ရရွိထားသူျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

April 17, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.