<

မႏၱေလး ဗဟုိအက်ဥ္းေထာင္ (အုိးဘုိ) မွ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရသည့္ အက်ဥ္းသား/သူ စုစုေပါင္း ၄၆၀ ဦး လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ လြတ္ေျမာက္

မႏၱေလး ဗဟုိအက်ဥ္းေထာင္ (အုိးဘုိ) မွ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရသည့္ အက်ဥ္းသား/သူ စုစုေပါင္း ၄၆၀ ဦးသည္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ ျမန္မာႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ (ဧၿပီ ၁၇ ရက္) မြန္းလြဲပုိင္းက လြတ္ေျမာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ ဧၿပီ ၁၇ ရက္က မႏၱေလး ဗဟုိအက်ဥ္းေထာင္ (အိုးဘို) မွ အက်ဥ္းသား ၄၂၈ ဦး၊ အက်ဥ္းသူ ၃၂ ဦးတုိ႔ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ကာ မတရားအသင္းအက္ဥပေဒ ၁၇(၁) ၊၂၁ (က) ျဖင့္ ေသဒဏ္ က်ခံေနရသည့္ အက်ဥ္းသားတစ္ဦး ပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိ႔ျပင္ ထုံးဘုိကုန္ထုတ္လုပ္ေရးစခန္း (၁) မွ အက်ဥ္းသား ၁၈၁ ဦး၊ ထုံးဘုိကုန္ထုတ္လုပ္ေရးစခန္း (၂) မွ အက်ဥ္းသား ၁၃၆ ဦး၊ ေက်ာက္ေခ်ာ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးစခန္းမွ အက်ဥ္းသူ ၁၅၁ ဦး လြတ္ေျမာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အခုလုိ လြတ္ေျမာက္လာလိမ့္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္မထားပါဘူး။ ၀မ္းသာလားဆုိေတာ့ ေထာင္ထဲမွာ က်န္ေနခဲ့တဲ့ မတရားေသဒဏ္ျပစ္ဒဏ္ အျပစ္ေပးခံထားရတဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီး က်န္ေနပါေသးတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္က ေထာင္ထဲမွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကေန အခု ၂၀၁၈ အထိ ေနခဲ့ရပါတယ္။ ျပစ္မႈကေတာ့ KNU အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ ဆက္သြယ္ခဲ့တယ္ဆုိၿပီးေတာ့ တပ္မ ၇၁ ကေန ၁၇(၁)၊၂၁(က)နဲ႔ စြဲဆုိၿပီး ေသဒဏ္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေသဒဏ္ခ်မွတ္ ခံခဲ့ရၿပီး ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သူ ကုိသိန္းေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

April 17, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.