<

မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အက်ဥ္းေထာင္၊ ကုန္ထုတ္စခန္းမ်ားမွ အက်ဥ္းသား၊ အက်ဥ္းသူ စုစုေပါင္း (၅၈၉) ဦး လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ လြတ္ေျမာက္မည္

မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အက်ဥ္းေထာင္၊ ကုန္ထုတ္စခန္းမ်ားမွ အက်ဥ္းသား၊ အက်ဥ္းသူ စုစုေပါင္း (၅၈၉) မွာ ဧၿပီလ (၁၇) ရက္ (ျမန္မာႏွစ္ဆန္း ၁ ရက္ေန႔) ၌ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၎တို႔မွာ က်ိဳက္မေရာအက်ဥ္းေထာင္ (ေမာ္လၿမိဳင္) မွ က်ား (၁၀၄) ဦး၊ မ (၂)ဦး၊ သထံုအက်ဥ္းေထာင္မွ က်ား (၁၃) ဦး၊ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္ရွိ အဂၤပူကုန္ထုတ္စခန္းမွ က်ား (၉၄) ဦး၊ မုပၸလင္ ကုန္ထုတ္စခန္းမွ က်ား (၄၆) ဦး၊ မ (၆၀) ဦး၊ ဘီးလင္းၿမိဳနယ္ရွိ ေတာင္စြန္းကုန္ထုတ္စခန္းမွ က်ား (၄၂) ဦး၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဇင္းက်ိဳက္ကုန္ထုတ္စခန္းမွ က်ား (၅၄) ဦး၊ ရင္းၿငိမ္ကုန္ထုတ္စခန္းမွ က်ား (၅၈) ဦး၊ အင္းေျဗာင္ကုန္ထုတ္စခန္းမွ က်ား (၁၁၆) ဦး စုစုေပါင္း (၅၈၉) ဦး လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

April 17, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.